Hoe ziet digitaal toetsen en beoordelen in het onderwijs er in 2027 uit? De werkgroep Toetsen op afstand schetst in de publicatie Toekomstperspectief op (digitaal)

Lees meer  

Over studiedata en het belang ervan voor het monitoren en verbeteren van studiegedrag is al veel geschreven. Met de opkomst van online modules en leermaterialen

Lees meer  

De werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie heeft een maturity model gemaakt voor onderwijsinnovatie met EdTech. Het model is in eerste instantie ontwikkeld voor hoger onderwijsinstellingen, maar

Lees meer  

Welke factoren zijn van invloed op het evidence-informed onderwijsinnovatieproces binnen hoger onderwijsinstellingen? Met dit als centrale onderzoeksvraag interviewde de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT verschillende

Lees meer  

Op woensdag 11 mei is het Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata gelanceerd op de campus van Universiteit Leiden in Den Haag. Het Referentiekader is opgesteld door

Lees meer  

Hoe ervaren instellingen het gebruik van EdTech oplossingen in het onderwijs? Hoe beoordelen ze de nieuwe techologieën? Hebben ze te maken met belemmeringen? De werkgroep

Lees meer  

Waar en hoe kunnen hoger onderwijsinstellingen regie op studiedata krijgen bij het gebruik van tooling van leveranciers? De zone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten laat

Lees meer  

Flexibilisering is een veelbesproken onderwerp in het hoger onderwijs. Maar wat zijn de behoeftes van de student als het gaat om flexibel onderwijs? Om op

Lees meer  

Hoe kunnen hoger onderwijsinstellingen een efficiënter en toegankelijker systeem ontwikkelen voor digitale en open leermaterialen waarbij onderwijsinstellingen de regie hebben? Om die vraag te beantwoorden

Lees meer  

Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het hoger onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van docenten. Er zijn dan ook steeds meer

Lees meer  

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies