Verduurzaming van hybride leeromgevingen: een casus

Zone-Human-Capital

Dit is een fictieve casus gebaseerd op ervaringen uit de praktijk.

Iris is adviseur onderwijsinnovatie bij de opleiding Bedrijfseconomie van een Nederlandse hogeschool. Die functie bekleedt ze al een aantal jaren, en sindsdien heeft ze zich steeds meer verdiept in de samenwerking van opleidingen met het werkveld. Sinds de start van haar functie ziet Iris hoe steeds meer opleidingen binnen de hogeschool onderdelen van het curriculum vormgeven in samenwerking met het werkveld. Dat gebeurt in zogenaamde hybride leeromgevingen.  
In deze leeromgevingen werken studenten aan echte praktijkopdrachten. Dat doen ze voor én met het werkveld. Studenten krijgen coaching en de ruimte en tijd om te leren van die opdrachten. Een mooie ontwikkeling, zo vindt Iris. We leiden studenten immers op voor een professie. Hoe mooi als leren en werken dichter bij elkaar komt.

Vraag voor verandering

Een mooie ontwikkeling, dus. Maar Iris ziet ook verbeterpunten: de leeromgevingen zijn vooral gericht op het opdoen van een leerervaring voor studenten. Daarna verwatert het contact tussen de studenten en organisaties vaak weer.  Ook de opgedane kennis in de praktijkopdrachten lijkt te verdwijnen als studenten doorstromen naar het volgende onderwijsonderdeel. Ook op het gebied van een leven lang leren blijven kansen onbenut. Hoe zou een hybride leeromgeving kunnen verduurzamen? Een vraag die Iris zich regelmatig stelde.  

Kansen zien

Haar vraag blijkt beantwoord te worden zodra Iris kennis maakt met de zone Versterken van digitale human capital van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Na wat scrollen door de kennisbank ontdekt ze de ’Start, Connect en Check’ tool, een tool om tot een goede samenwerking te komen bij het starten van hybride leeromgevingen. Iris vindt er ook informatie over het verduurzamen van hybride leeromgevingen. De informatie helpt Iris om het gesprek te voeren met de betrokken partijen van de hybride leeromgeving binnen haar opleiding. Samen bepalen ze de volgende stappen om tot verduurzaming te komen.

De uitdaging aangaan

Iris besluit om samen met de teamleider van de opleiding Bedrijfseconomie, de betrokken docenten, het lectoraat en de betrokken partijen uit het werkveld een aantal momenten samen te komen. Na de eerste bijeenkomst is al duidelijk dat ze de voordelen zien van een nauwere samenwerking, maar ook dat iedere partij zijn eigen doelen heeft. Iris blijft in iedere stap de tool raadplegen. Tijdens een tweede bijeenkomst nodigt Iris ook de contactpersoon van de bibliotheek uit. Diegene kon meedenken over hoe de opgedane kennis beschikbaar blijft voor het hergebruiken van die informatie, bijvoorbeeld voor het opstarten van hybride leeromgevingen in de toekomst. Ook zorgde Iris voor periodieke bijeenkomsten, om te blijven zoeken naar verbetering en verduurzaming.

Het resultaat

Langzamerhand ontstond er een nauwere samenwerking binnen de hybride leeromgeving van de opleiding Bedrijfseconomie. Het resultaat: de betrokken partijen kunnen putten uit de opgedane kennis en studenten werken mee aan ‘echte’ opdrachten uit het werkveld.
Zie je ook kansen en mogelijkheden om je hybride leeromgeving te verduurzamen en met elkaar de volgende stap te nemen? Ga dan aan de slag met de tool Start, Connect en Check.  

Foto van Francesco Gallarotti via Unsplash 

Deel deze pagina

Actueel

Lees hier het laatste nieuws en meer
Terugblik-Toets2daagse
Artikel
Terugblik: dit was de Toets2daagse

Op 6 en 7 december 2022 organiseerde de werkgroep Toetsen op afstand samen met de Special Interest Group Digitaal Toetsen en