Erkennen-en-waarderen-werken-met-open-educational-practices-en-resources

Erkennen en waarderen: werken met Open Educational Practices en Resources

zone-digitale-leermaterialen

Dit artikel is geschreven door: Mira Buist-Zhuk, Hans Beldhuis, Susanne Täuber (Rijksuniversiteit Groningen) &

Robert Schuwer (aanvoerder van de zone Leermaterialen).

 

Inleiding

Een van de vraagstukken om te komen tot duurzame adoptie van Open Educational Resources (OER) is hoe activiteiten op het gebied van open onderwijs, meer specifiek het gebruik van OER in een onderwijssetting (de zogenaamde Open Educational Practices), erkend en beloond kunnen worden. Deze op OER gerichte activiteiten kunnen deel uitmaken van de bredere hervorming van erkennen & waarderen (E&W) die al gaande is in het hoger onderwijs.

Ter ondersteuning van dit streven heeft de zone Naar digitale (open) leermaterialen voorbeelden verzameld van erkennen en waarderen van Open Educational Practices. Deze voorbeelden omvatten good practices, kaders en aandachtspunten. In dit artikel wordt de gebruikte methodologie en de bevindingen omschreven die als inspiratie kunnen dienen voor iedereen die betrokken is bij het opzetten van E&W-activiteiten en relevant beleid in hun instelling.

 

Resultaten

De E&W-ontwikkelingen in het onderwijsdomein van instellingen voor hoger onderwijs zijn voornamelijk bestudeerd in de context van de Verenigde Staten. Ons onderzoek heeft twee belangrijke bevindingen opgeleverd. Ten eerste zijn de onderzochte E&W-praktijken relatief nieuw; de vroegste resultaten dateren van slechts vijf jaar geleden. Ten tweede is voor een succesvolle implementatie van E&W van Open Educational Practices een combinatie van verschillende activiteiten en initiatieven in een bepaalde instelling vereist.

Om deze bevindingen te ordenen hebben we de geïdentificeerde instrumenten voor Erkennen & Waarderen voor het werken met OER en Open Educational Practices gegroepeerd in drie categorieën:

  1. Instrumenten voor beleid
  2. Criteria voor beoordeling (van onderzoekers/docenten)
  3. Strategieën voor verandermanagement

Na bestudering van de literatuur is gebleken dat naast concrete praktische instrumenten en protocollen, gunstige randvoorwaarden (bijv. duidelijke visie en beleid) cruciaal zijn voor een succesvolle implementatie van Erkenning en Waardering van OER en Open Educational Practices.

Het resultaat en de bron wordt kort beschreven in onderstaande tabel.

Auteurs

Land

Resultaten betreffende het gebruik van het instrument

Type instrument

Coolidge et al. (2022)

USA, Canada

Describes an advisory model to help guide faculty as they attempt to include their OER work in their tenure and promotion portfolios. It connects the three primary tasks for faculty: Research, Teaching, Service into one advisory model. The model uses six types of contributions (Adopt, Adapt, Create, Improve Learning, Community, Research), each subdivided into clearly described activities and the necessary evidence. The model is adaptable to suit local circumstances     .

Criteria for promotion

Elder (2021)

USA

Overview containing four chapters:

  1. Literature review
  2. Examples of OER in Tenure & Promotion policies, all from USA
  3. Tenure & Promotion statements that may pertain to OER
  4. Alternative methods for amplifying and supporting faculty

Criteria for promotion

Policy

Change management

Elder et al. (2021)

USA

Contains a communication strategy: Talking points and stakeholders; What they can do for you; When to contact.

Change management

Elder et al. (2021)

USA

Contains a list of examples of Open Educational Practices in Tenure & Promotion policies. It also describes how OER fit into the three major Tenure & Promotion categories identified: Research, Education and Services.

Policy

Elder et al. (2021)

USA

Specifies activities on Open Education into Tenure & Promotion categories: What you’ve done and Evidence to present.

Criteria for promotion

Gallant et al. (2022)

USA

Advisory Model for Open Education in Tenure & Promotion Processes. The model is intended to guide faculty as they attempt to include their work with OER in their tenure and promotion portfolios.

Policy

Gallant et al. (2022)

USA

Clear Examples of the type of Contribution, supported by Evidence, yes/no options for Potential Categories (Research, Teaching, Success, Service).

Criteria for promotion

Graham (2018)

UK

Sweden

Singapore

Peru

Malaysia

Australia

Netherlands

A framework providing:

– A structured pathway to guide career progression on the basis of the academic’s contribution to university teaching and learning;

– An evidence base through which to evaluate and demonstrate the academic’s teaching achievement during appointment, professional development and annual appraisal.

Change management

Policy

Criteria for Promotion

 

 

Graham (2019)

 

Describes strategies for the following:

–          Fitting Open Education into existing Tenure & Promotion Requirements;    

–          Advocating for including OER explicitly in institutional or departmental Tenure & Promotion guidelines.

These strategies are conditional to have Recognition & Rewards with inclusion of Open Educational Practices.

Change management

Policy

Criteria for Promotion

Skidmore et al. (2019)

World

Opinions about the policy context in which Recognition & Rewards should fit. Policies are a significant area of opportunity in removing barriers to engaging with Open Educational Practices.

Policy

University of British Columbia (2022)

USA, Canada

Scan of North American Higher Education institutions for their Open Educational Practices. Describes motives and barriers for adoption of these practices and the role of Recognition & Rewards to overcome the barriers.

Policy

University of Massachusetts Amherst (2022)

USA

Detailed description of the Tenure & Promotion process in terms of tasks, responsibilities and authorities.

Policy

University of Miami (2023)

USA

Example of a program teachers have to follow for promotion purposes.

Criteria for promotion

Van Dijk et al. (2020)

Netherlands

Description of a teacher expertise framework that is a prerequisite to have Recognition & Rewards assessments.

Policy

Criteria for promotion

Methodologie

Voor het identificeren en in kaart brengen van gegevens over activiteiten rond Erkennen & Waarderen op het gebied van OER hebben we de rapid review-methode gebruikt[1]. Om een uitgebreide set relevante artikelen voor het literatuuronderzoek te verzamelen, hebben we verschillende grote databases en platforms met relevante publicaties doorzocht, zoals ERIC, ProQuest Education, DOAJ, APA PsycInfo, Web of Science en Scopus. Deze zoekacties werden uitgevoerd tussen 19 en 21 oktober 2022, en aanvullende handmatige zoekacties over grijze literatuur werden uitgevoerd op 23 oktober 2022 en 11 januari 2023.

De geïdentificeerde databases werden doorzocht met de volgende trefwoorden en zoekopdrachten: (open education OR open educational resources OR open educational practices OR OER) AND (recognition and rewards OR continuous professional development OR HR OR promotion OR tenure OR tenure track) AND (higher education OR university).

De zoekresultaten werden gedownload in de referentiebeheerprogramma’s EndNote en Zotero en de doublures werden verwijderd. Het totale aantal opgehaalde referenties bedroeg 176. Na uitsluiting van 26 doublures werd het uiteindelijke aantal referenties teruggebracht tot 150.

De in- of uitsluitingsbeslissing werd gebaseerd op de informatie in de titel en het abstract en de relevantie ervan voor onze zoekopdrachten. Wetenschappelijke publicaties zonder Engelstalig abstract, publicaties die niet digitaal toegankelijk waren of publicaties die niet relevant waren voor het hoger onderwijs werden uitgesloten van de review. De soorten bronnen die in het onderzoek werden opgenomen, omvatten wetenschappelijke artikelen, rapporten, universitaire beleidsdocumenten, white papers, blogs, enz.

Aan de hand van de vastgestelde criteria hebben we de resterende 150 referenties alfabetisch gerangschikt – eerst op titel, daarna ook op auteur. Wegens tijdgebrek selecteerden wij 66 bronnen voor een volledige tekstbeoordeling. Daarvan voldeden er 11 zowel aan onze selectiecriteria als aan het doel van de beoordeling. Deze zijn verder geanalyseerd op het identificeren van instrumenten voor Erkennen & Waarderen voor het werken met OER en Open Educational Practices. De resultaten van deze analyse zijn ingedeeld in drie categorieën en gepresenteerd in de bovenstaande tabel.

[1] Zie Dobbins (2017) en Garritty et al. (2021) voor een leidraad inzake protocollen voor rapid review.

Foto van Martin Adams via Unsplash.

Coolidge, A., McKinney, A., & Shenoy, D. (n.d.). Tenure and promotion. DOERS3. Retrieved 20 November 2022 from https://www.doers3.org/tenure-and-promotion.html

van Dijk, E.E., van Tartwijk, J., van der Schaaf, M.F. & Kluijtmans, M. (2022). What makes an expert university teacher? A systematic review and synthesis of frameworks for teacher expertise in higher education. Educational Research Review, 31, 100365. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100365

Dobbins, M. (2017). Rapid Review Guidebook. Hamilton, ON: National Collaborating Centre for Methods and Tools. Retrieved from https://www.nccmt.ca/tools/rapid-review-guidebook

Elder, A. K. (2021). Getting OER into Promotion and Tenure Documents. Open Education in Promotion, Tenure, and Faculty Development. Retrieved 8 November 2022, from https://oept.pubpub.org/pub/ko3xdyo3

Elder, A. K., Gruber, A. M., Burnett, M., & Koch, T. (2021). Open Education in Promotion, Tenure & Faculty Development. Open Education in Promotion, Tenure, and Faculty Development. Retrieved 8 November 2022, from https://oept.pubpub.org/pub/1xl1zqxs

Gallant, J. & Tijerina, T. (2022). Advisory Model for Open Education in Promotion and Tenure Processes. By Affordable Learning Georgia. Retrieved 23 October, 2022, from  https://alg.manifoldapp.org/projects/t-p-guidelines

Garritty, C., Gartlehner, G., Nussbaumer-Streit, B., King, V. J., Hamel, C., Kamel, C., Affengruber, L., & Stevens, A. (2021). Cochrane Rapid Reviews Methods Group offers evidence-informed guidance to conduct rapid reviews. Journal of clinical epidemiology, 130, 13–22. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2020.10.007

Graham, R. (2018). The Career Framework for University Teaching. Retrieved 15 December 2022, from https://teachingframework.com/

Graham, R. (2019). ​​Improving University Reward for Teaching A Roadmap for Change. Retrieved 15 December 2022, from https://www.rhgraham.org/resources/Roadmap-for-change-web-version.pdf

Skidmore, J., & Provida, M. (2019). A Place for Policy: The Role of Policy in Supporting Open Educational Resources and Practices at Ontario’s Colleges and Universities. eCampusOntario. Retrieved 8 November 2022, from https://www.ecampusontario.ca/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-07-skimore-oe-policy-report.pdf

University of Miami (2023). OER: Adopt program. Miami University. Retrieved 19 January 2023, from https://miamioh.edu/academic-affairs/teaching/open-educ-res/oer-adopt/index.html

University of Massachusetts, Amherst. (2022). Provost Annual Promotion and Tenure Memo. Retrieved 23 October, 2022, from https://www.umass.edu/provost/resources/all-resources/academic-personnel/reappointment-promotion-and-tenure

University of British Columbia (2022). Guide to Reappointment, Promotion and Tenure Procedures at UBC. Retrieved 15 December 2022, from https://hr.ubc.ca/sites/default/files/documents/SAC%20Guide.pdf

Deel deze pagina

Actueel

Lees hier het laatste nieuws en meer
Terugblik-Toets2daagse
Artikel
Terugblik: dit was de Toets2daagse

Op 6 en 7 december 2022 organiseerde de werkgroep Toetsen op afstand samen met de Special Interest Group Digitaal Toetsen en