Zone-Human-Capital

Versterken van digitale human capital

De zone Versterken van digitale Human Capital werkte aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden in het hoger onderwijs met een focus op de digitale transformatie, zodat studenten opgeleid worden tot gewilde professionals en professionals zich kunnen blijven ontwikkelen.  

Door digitalisering verandert de samenleving in rap tempo. Daarmee veranderen ook de verwachtingen en eisen van werkgevers en de maatschappij. De zone stelde het werkveld en het onderwijs de vraag: wat is er nodig om studenten en professionals op te leiden tot digitaal vaardige professionals? Het doel hierbij is dat ze toegerust zijn voor nieuwe beroepen en een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van diverse maatschappelijke en economische vraagstukken waar digitalisering een rol speelt.

Het onderwijs kan beter inspelen op (digitale) ontwikkelingen in de maatschappij door studenten en professionals meer voor te bereiden op deze ontwikkelingen. De behoefte voor het oplossen van digitaliseringsvraagstukken bij zowel hogescholen als universiteiten is groter geworden. De zone ziet een groeiend bewustzijn over het belang van het aansluiten bij digitale maatschappelijke vraagstukken, omdat iedereen met digitalisering te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan het data-gedreven werken in gezondheidszorg of ethische discussies over gezichtsherkenning bij opsporingsdiensten.  

De zone Human Capital werd aangevoerd door Caroline van de Molen.

Kennisbank

Doorzoek deze zone
Filter
Generic filters
Je filtert op
Kennisbank
Filter by Zones
Docentprofessionalisering
Human capital
Flexibilisering
Digitale leermaterialen
Studiedata
Evidence-informed
Werkgroep EdTech
Werkgroep Toetsen op afstand
Werkgroep Praktijkvaardigheden
Filter by Knowledge Base Categories
Publicatie
Product
Project
Filter by Type innovatie
Strategie
Goede voorbeelden
Onderzoek
Instrumenten & Tools
Experimenten

Ga naar de kennisbank voor meer

Over zone

Caroline vertelt je over waarom de naamsverandering van de zone (voorheen Aansluiting arbeidsmarkt), de noodzaak van het versterken van digitale human capital en de plannen.

Video afspelen

Wat zijn digitale vaardigheden?

Digitale vaardigheden gaat in de context van de zone over de interactie van de afgestudeerden met digitale informatie. Kun je digitaal de informatie vinden die je zoekt? Kun je beoordelen wat de kwaliteit van de gevonden digitale informatie is? Door digitale vaardigheden op te nemen in de curricula bereiden we studenten adequater voor op de snel veranderende arbeidsmarkt en het kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hierbij gaat het om zowel ICT-kennis en -vaardigheden in specifieke vakken als om vaardigheden die studenten zich eigen maken als digitale wijsheid.   

Per opleiding, beroepsgroep of sector verschilt dus de behoefte voor digitale vaardigheden. Daarom richtte de zone zich op het borgen van toekomstbestendige vaardigheden. 

Deze vaardigheden kun je van beroep naar beroep, en functie naar functie meenemen, en de afgestudeerde is zelf in staat die vaardigheden mee te nemen en in de nieuwe context toe te passen. Digitale vaardigheden gaan dus over veel meer dan alleen maar kunnen werken met software of weten hoe je een apparaat opstart of afsluit.

Het doel is een continue verbinding tussen het onderwijs en de maatschappij. Toekomstbestendige digitale vaardigheden kun je van beroep naar beroep, en functie naar functie meenemen. Het resultaat zijn studenten, alumni en medewerkers die digitaal vaardig zijn en voorbereid zijn op een digitale maatschappij.

Podcast: over het belang van digitale vaardigheden

Wat is er nodig om studenten en professionals op te leiden tot digitaal vaardige professionals? In deze podcastserie gaat de zone in op het belang van digitale vaardigheden en het  ontwikkelen ervan in het hoger onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies