Zone-Human-Capital

#Zegja

ZEG JA TEGEN DIGITALISERING

Alles is digitaal. Communiceren, leren, excelleren. Alles. De wereld is vol digitale prikkels. Ontdek hoe we in het hoger onderwijs met elkaar kunnen bijdragen aan de digitale bekwaamheid en vaardigheden van huidige en toekomstige professionals. Wij zeggen ja tegen digitalisering. Jij ook?

#Zegja is een campagne van de zone Versterken van digitale human capital. De campagne is gericht op digitale bekwaamheid en het belang van het aanleren van digitale competenties van huidige en toekomstige professionals in het hoger onderwijs. Waar zeg jij ja tegen? Lees verder! 

Video afspelen

Waarom zeggen we ja tegen digitalisering?

De vraag naar digitale competenties in vrijwel alle beroepen neemt toe, ongeacht de sector. Tijd dat het hoger onderwijs en het werkveld de handen ineen slaan en digitale competenties integreren in het onderwijs. Waarom dat belangrijk is? Hieronder vind je twee voorbeelden.

Voorbeeld 1 Verpleegkundige

Dit is Floor. Floor is verpleegkundige. Ook zij heeft digitale competenties nodig voor haar beroep. Ze verwerkt de statussen van patiënten in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Ze begrijpt hoe die digitale informatie is opgebouwd, welke informatie ze moet toevoegen en ze kent de waarde hiervan. Dit leerde ze tijdens haar opleiding en past ze nu toe in haar werk.

Voorbeeld 2 Docent

Dit is Sam. Sam is docent Engels. Tijdens zijn opleiding aan de universiteit leerde hij welke rol digitale competenties spelen bij het aanleren en bijhouden van een vreemde taal. Nu zet hij zijn eigen digitale competenties in om zijn studenten hetzelfde te leren. Zo leert hij ze Engels via apps – denk aan songs via Spotify. Hedendaags én verfrissend voor de studenten.

Herken je deze vragen?

Vraag 1: Welke digitale competenties zijn relevant in mijn vakgebied?  
Yasmine, opleidingscoördinator Geschiedenis

Antwoord: Het woord digitaal doet snel denken aan techniek en ICT. Het gaat echter verder dan dat. Elk vakgebied heeft te maken met digitale informatie. Je kunt de Digitale CompetentiePeiler gebruiken om erachter te komen in welke vorm digitale competenties in jouw opleidingsprofiel verwerkt zouden moeten zitten. De peiler helpt je om nieuwe (digitale) competenties voor het vakgebied Geschiedenis op te stellen. Om zo je opleiding toekomstbestendig te maken. 

Vraag 2: Hoe implementeer ik digitale competenties in de les?
Marion, docent Rechten

Antwoord: Er zit inderdaad een kloof tussen een profiel op papier en de lespraktijk. Hiervoor ontwikkelen we de WerkvormenWijzer. Deze Wijzer gaat je helpen bij het kiezen van aantrekkelijke interactieve werkvormen, die goed passen bij de digitale competenties die jij je studenten graag wilt bijbrengen.  

Vraag 3: Hoe neem ik digitale competenties mee in mijn lessen, terwijl die van mezelf niet goed zijn?
Benjamin, docent Kunstacademie

Antwoord: In onze Werkvormenwijzer bieden we je allerlei mogelijkheden voor werkvormen. Hierin wordt jouw ervaring als docent en coach optimaal gecombineerd met de vanzelfsprekendheid die studenten hebben op het gebied van technologie. De digitale competenties gaan overigens niet zozeer over technieken en tool-kennis, maar vooral over digitale informatie. Bijvoorbeeld: hoe beoordeel je kwalitatieve informatie, hoe voeg je iets toe,  wie gebruikt dan vervolgens, hoe communiceer je op de juiste manier. Veel meer dus dan technologie alleen. 

Vraag 1: Ik ben opgegroeid in een digitaal tijdperk. Ik game en zit dagelijks op mijn laptop. Ben ik niet al digitaal bekwaam genoeg?
Samuel, student 

Veel studenten weten al te werken met technologie en tools. En je zult je nieuwe technologieën en interfaces ook gemakkelijker eigen maken dan mensen uit eerdere generaties. Maar weet jij ook wat er onder de ‘motorkap’ van allerlei games, apps, machines en tools ligt? Waarom die werken zoals ze werken? Welke digitale informatie daarbij een rol speelt, waar deze vandaan komt? Waarom jij bepaalde informatie te zien krijgt en anderen niet? In het algemeen maar ook specifiek in het vakgebied waar jij voor studeert? Kortom, het gaat verder dan alleen apps, tools en techniek. Digitale informatie is overal, of je nu taaldocent wordt, verpleegkundige of econoom. Kortom: #Zegja!  

Vraag 2: Mijn stagebegeleider vroeg me: hoe digitaal toekomstbestendig ben je eigenlijk? Als ik eerlijk ben, had ik geen idee wat hij bedoelde.  

Bart, student

Antwoord: Toekomstbestendigheid heeft te maken met je digitale competenties: wat kun jij met digitale informatie? Kun je vinden wat je zoekt en zelf waardevolle digitale content maken? Weet je voor wie dan en hoe je die mensen bereikt? Weet je bijvoorbeeld een beetje hoe blockchain werkt of hoe de locatievoorzieningen op jouw telefoon precies functioneren? En voor jou als student: hoe werkt digitale informatie op jouw toekomstige vakgebied? Wat is er allemaal en welke bijdragen kun jij leveren aan dat digitale landschap? 

Al deze activiteiten vallen onder digitale competenties. Deze competenties komen aan bod in je opleiding maar ook in het werk dat je (later) doet. Hoe maak je dit zichtbaar? Met de Scan die we gaan ontwikkelen! Daarmee weet je precies hoe digitaal bekwaam je bent.

Vraag 3: Hoe leer ik van docenten van een oudere generatie over digitale toekomstbestendigheid?   
Samira, student 

Antwoord: Als jongere generatie werk je meer en gemakkelijker met nieuwe apps en tools dan de eerdere generaties. Vaak leer je ook gemakkelijker nieuwe technologieën te gebruiken. Maar digitale toekomstbestendigheid is veel meer dan alleen een tool kunnen gebruiken. Het gaat ook om de digitale informatie onder de ‘motorkap’ van die technologieën. En om hoe jij een waardevolle bijdrage kunt leveren daaraan, nu en ook later. Jullie werk zal altijd blijven veranderen.  

Maar hoe ziet dat er dan uit in jouw toekomstige vakgebied? Dat is waar jouw docenten – van welke generatie dan ook –  veel van weten. Het vakgebied, het landschap, de diepte en de nuances. Zij helpen en begeleiden je om jouw jonge state-of-mind goed in te zetten zodat jij in de toekomst prachtige nieuwe dingen kunt toevoegen aan de digitale wereld van jouw vakgebied.  

Vraag 1: Ik krijg een stagiaire in mijn team. Ik weet niet welke digitale competenties deze stagiaire beheerst. Hoe zie ik de voor ons relevante digitale competenties terug in de stage-opdracht? 
Mehmet, teammanager

Antwoord: Met de tool Highway Patrol stel jij samen met de student en de stagebegeleider vanuit de opleiding een stage-opdracht op, waarin de digitale competenties – die jullie bedrijf nodig heeft – zichtbaar zijn. De tool is gebaseerd op het Digital Competence Framework for Citizens (EC). Jij werkt met dezelfde competenties als de opleider, waardoor er overeenstemming is over waarop getoetst en geëvalueerd kan worden.   

Vraag 2: Ik zoek afgestudeerden en jonge werkenden voor ons bedrijf. Ik wil graag weten welke digitale competenties zij bezitten. Dan weet ik meteen of ze goed passen in het bedrijf, of dat we ze nog moeten ‘bijscholen’. Hoe kan ik dat goed matchen? 
Demi, recruiter

Antwoord: We merken inderdaad vaak dat hier een kloof zit tussen opleiding en het werkveld. Deze kloof bestaat omdat er geen afstemming is over wat digitale competenties precies zijn, hoe deze eruit zien en welke van belang zijn in een bepaald vakgebied.  

Deze kloof willen we dichten met de Digitale CompetentiePeiler. De basis voor deze peiler is het Digital Competence Framework for Citizens (EC). Met deze peiler kun je functieprofielen vergelijken met de digitale competenties uit dit Framework. 

De opleider gebruikt dezelfde Digitale CompetentiePeiler, waardoor er 1 taal ontstaat die jullie beiden spreken. Omdat jullie dezelfde taal gebruiken, kun je in één oogopslag kan zien of er een match is tussen een functie en een afgestudeerde. Deze ‘taal’ van digitale competenties’ vormt zo de basis voor Leven Lang Ontwikkelen. 

Vraag 3: Kan ik samenwerken met een onderwijsinstelling om studenten in te zetten in mijn bedrijf, om elkaars digitale vaardigheden te versterken?  
Mariëlle, ZZP’er

Antwoord: Waarschijnlijk is een hybride leeromgeving voor jou een goede oplossing. In zo’n hybride leeromgeving werken arbeidsmarkt, onderwijs en de student zo geïntegreerd mogelijk samen aan digitaliseringsvraagstukken. Het doel is om zo realistisch mogelijke praktische uitdagingen aan te bieden. Als je aan de slag wilt in zo’n hybride leeromgeving, vul dan de Tool Start, Connect en Check in. Dan krijg je de juiste aanbevelingen en kun je aan de slag! 

Project Ik ben digitaal bekwaam

Het project Ik ben digitaal bekwaam is gericht op de ontwikkeling van digitaal bewustzijn en digitale bekwaamheden bij studenten. Zodat zij als toekomstbestendige jonge professionals doorstromen naar het werkveld of beroepsdomein.

Benieuwd naar het project? Lees meer over de producten hieronder, ga naar de projectpagina of download de powerpoint over Ik ben digitaal bekwaam. 

Zone Human capital

De zone Versterken van digitale Human Capital werkt aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden in het hoger onderwijs met een focus op de digitale transformatie, zodat studenten opgeleid worden tot gewilde professionals en professionals zich kunnen blijven ontwikkelen.

Door digitalisering verandert de samenleving in rap tempo. Daarmee veranderen ook de verwachtingen en eisen van werkgevers en de maatschappij. Als zone stellen we het werkveld en het onderwijs de vraag: wat is er nodig om studenten en professionals op te leiden tot digitaal vaardige professionals?

#Zegja tegen andere projecten van het Versnellingsplan

Binnen het Versnellingsplan doen we nog veel meer – we werken aan de kansen die digitalisering biedt aan het hoger onderwijs op verschillende thema’s. Onze kennisbank staat vol producten, publicaties en projecten die allemaal in het teken staan van onderwijsinnovatie met ICT.  Hieronder lichten we vier producten voor je uit.

Ga naar de kennisbank voor meer

Pilot Microcredentials

Workshop open leermaterialen

Voor het opleiden van digitaal vaardige professionals is bijscholing belangrijk. Het sluit aan bij een Leven Lang Ontwikkelen: professionals goed inzetbaar te laten zijn op de arbeidsmarkt. De zone Flexibilisering van het onderwijs zet zich hier voorin, onder andere met de pilot Microcredentials. Microcredentialing – het opknippen van het onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd – geeft herkenbare waarde aan het Leven Lang Ontwikkelen aanbod van instellingen.

Binnen het Versnellingsplan werkt de zone Naar digitale (open) leermaterialen aan het gebruik en hergebruik van digitale (open) leermaterialen. Hoe kan je collega’s inspireren en ervaring laten opdoen met open leermaterialen? Dat kan met het stappenplan voor de online workshop ‘Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen’

Statistisch Handboek
Studiedata

Proeftuinen docentprofessionalisering

Werk jij met studiedata in een instelling en wil je die op een veilig en betrouwbare manier gebruiken? De zone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten heeft daarvoor het Statistisch Handboek Studiedata ontwikkeld. Het SHS fungeert als een gemeenschappelijke standaard voor statistische toetsen met studiedata.

Hoe ondersteun je docenten in de innovatie en digitalisering van hun onderwijs? Daar houdt de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten zich mee bezig. De proeftuinen zijn een professionaliseringsaanbod rondom specifieke  digitale innovaties. Denk aan digitale peer feedback en AI in het hoger onderwijs.

Deel deze pagina

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies