Hoe start ik een hybride leeromgeving op?

Waarom een hybride leeromgeving?
Hybride leeromgevingen zijn veelbelovende leeromgevingen voor studenten om de vaardigheden benodigd in het werkveld te verkrijgen. Deze leeromgevingen hebben elementen als leren over vakgrenzen heen en kennis co-creatie om real-life vraagstukken op te lossen.

Hoe werkt het?
Klik op de verschillende tabbladen en selecteer de aanbevelingen die op jouw hybride leeromgeving van toepassing zijn. Wanneer je alle aanbevelingen hebt geselecteerd, klik je op [Bekijk alle geselecteerde resultaten] om een toelichting en een mogelijk praktijk- voorbeeld te zien. Ook kun je hier eigen opmerkingen kwijt, die betrekking hebben op jouw specifieke situatie. Vervolgens kun je de lijst opslaan als PDF door te klikken op […]. De aanbevelingen zijn verkregen uit casuïstiek die erin is geslaagd om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De ervaringen zijn o.a. afkomstig van: