Zone-Human-Capital

Learning Community Tool

Aan de slag met de (door)ontwikkeling van een krachtige Learning community

Hoe kan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen worden vormgegeven in een learning community? 

De zone Versterken van digitale Human Capital heeft hier onderzoek naar gedaan en een tool ontwikkeld om je te helpen met het ontwikkelen of doorontwikkelen van een learning community.

De tool geeft praktische handvatten om te komen tot (door)ontwikkeling van een learning community:  
1. Waarin leren, werken én innoveren vervlochten met elkaar zijn. 
2. Die direct gekoppeld is aan een concreet innovatievraagstuk van een organisatie. 
3. Waarin medewerkers, experts, studenten en docenten samenwerken. 
4. Waarin organisaties en kennisinstellingen elkaar versterken in een publiek-private samenwerking.

De volgende stap
Deze tool is een vervolg op de actie-scan Learning community van Human Capital Topsectoren. Deze scan geeft partijen inzicht in de meest bepalende aspecten van hun samenwerking. De Learning community tool van de zone helpt learning communities met de volgende stap: hoe kan een learning community concreet worden vormgegeven rondom een innovatievraagstuk van één of meerdere organisaties? 

Voor wie?

De tool is ontworpen voor facilitators, kwartiermakers en begeleiders die aan de slag willen met het inrichten van learning communities: 

–  waarin daadwerkelijk samen geleerd, gewerkt en geïnnoveerd wordt aan de hand van concrete vraagstukken 
–  waarin medewerkers, studenten, docenten en/of experts samenwerken 
–  die toewerken naar een concrete opbrengst, bijvoorbeeld een technische of sociale innovatie 

Ga aan de slag met de tool en ontwikkel een effectieve learning community!

Klik op de onderstaande link om het bestand te downloaden

> Aanbevelingen en toelichtingen Hybride leeromgevingen

begin opnieuw

Aanbevelingen

Zone-Human-Capital

Hoe werkt het? 

Klik op de verschillende tabbladen en selecteer de aanbevelingen die op jouw learning community van toepassing zijn. Wanneer je alle aanbevelingen hebt geselecteerd, klik je op [Bekijk alle geselecteerde resultaten] om een toelichting en een mogelijk praktijk- voorbeeld te zien. Ook kun je hier eigen opmerkingen kwijt, die betrekking hebben op jouw specifieke situatie. Vervolgens kun je de lijst opslaan als PDF door te klikken op […]. De aanbevelingen zijn gebaseerd op praktijkervaringen uit Learning community projecten.

De tool bestaat uit drie onderdelen:

Onderdeel 1 opstarten: bepalen van het onderwerp van de learning community en het inrichten van het samenwerkingsverband
Onderdeel 2 ontwerpen: bepalen van de structuur, samenwerkingsmanier en inrichting van de Learning community
Onderdeel 3 uitvoeren: organiseren van begeleiding, werkvormen en activiteiten in de Learning community

Vertaal grote maatschappelijke uitdagingen naar een uitdaging die direct relevant voor deelnemende bedrijven en kennisinstellingen.
Benut de maatschappelijke en regionale kennis- en innovatieagenda’s (Energietransitie & duurzaamheid, Landbouw, water en voedsel, Gezondheid & zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen) om innovatievraagstukken te definiëren die direct relevant zijn voor bedrijven om in een Learning community op te pakken. Benut de kennis- en innovatieagenda’s ook om te komen tot een afbakening van het onderwerp.
Concretiseer de bouwstenen van een Learning community door middel van een ontwerpsessie met regionale stakeholders.
Beoordeel kritisch de actiebereidheid van het beoogde consortium van de Learning community
Benut de vele financieringsmogelijkheden voor een leven lang ontwikkeling om te komen tot een opstartsubsidie voor learning communities.
Investeer tijdens de opstart in zeer regelmatig consortium overleg 
Bepaal het type Learning community met vier ontwerpoverwegingen
Benut het Sociale Innovatie Business model om samen met stakeholders de waarde van de Learning community te bepalen.
Organiseer diepte-interviews en observaties met medewerkers, studenten, docenten en experts van de Learning community
Werf een facilitator die in staat is om deelnemers van de learning community te coachen, te verbinden en enthousiasmeren voor een gezamenlijk leerproces.
Kom tot een heterogene samenstelling van de Learning community van deelnemers die elkaar versterken
Stel een stuurgroep samen bestaande uit vertegenwoordigers vanuit bedrijven, kennisinstellingen en sociale partners.
Gebruik het werkblad micro-learning communities om met kennisinstellingen en organisaties de inhoud van de Learning community te concretiseren.
Train en begeleid facilitators in het begeleiden van de Learning community
Kom tot een onderwerp van de Learning community waarvan de (tussentijdse-) opbrengsten direct in het werk van de deelnemers kan worden toegepast
Kom tot een samenstelling van de Learning community van personen die elkaar versterken
Zorg voor een veilige learning community waarin mensen de motivatie ontwikkelen om van elkaar te leren.
Structureer de Learning community in drie fasen: oriëntatie, actie en evaluatiefase
Organiseer wekelijkse bijeenkomsten 
Stimuleer leren op de werkvloer
Maak een blended variant van de Learning community
Gebruik het voorbeeld draaiboek van een micro-Learning community om de Learning community in te richten
Faciliteer de dialoog in learning communities met praktische instrumenten

Meer weten over learning communities

De zone Human capital onderzocht de afgelopen jaren de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in learning communities. In deze omgeving werken studenten, docenten en het werkveld samen aan innovatievraagstukken. Dit heeft geleid tot een praktische tool voor een betere samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven, de Learning Community tool. Meer weten? Ga naar de pagina over hybride leeromgevingen.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Tool-Toetsweb
Product

Toetsweb gesprekstool

De werkgroep Toetsen op afstand ontwikkelden samen met onderzoekers van de HAN een digitale versie van een gesprekstool om de kwaliteit van toetsen en beoordelen

Product

Visietool (digitaal) toetsen en beoordelen

Wil je binnen je instelling, faculteit of opleiding een visie ontwikkelen op (digitaal) toetsen? Deze visietool van de werkgroep Toetsen op afstand helpt om in

Learning-community-tool
Product

Learning Community Tool

Aan de slag met de (door)ontwikkeling van een krachtige Learning community Hoe kan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen worden vormgegeven in een learning community? De

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies