Digitale CompetentiePeiler

Digitale Competentiepeiler

De Digitale CompetentiePeiler is een toekomstig product van de zone Versterken van digitale human capital. Het product helpt onderwijsontwikkelaars om de algemene, abstracte digitale competenties contextrijk te maken (leeruitkomsten), aan de hand van aanwijzingen en goede voorbeelden. De peiler ondersteunt de vertaling van abstract naar relevant voor het eigen vakgebied. Contextrijke digitale competenties geven docenten tevens inzicht in wat er precies gevraagd wordt met deze competenties.

Ontwerpsprint

In oktober 2021 is de zone Human Capital gestart met een ontwerpsprint. De verwachting is dat hier midden december een eerste versie van de tool uit komt. Vanaf januari wordt er gestart met een agile-like ontwikkeling van deze tool. Agile-like houdt in dat we werken via de agile-methode, maar dat we iets vrijer omgaan met de ‘spelregels’. De verwachting is dat we gaan werken met maandelijkse sprints. Na elke sprint evalueren we de tool en proberen we het opnieuw uit.

Ik ben digitaal bekwaam

De Digitale CompetentiePeiler is onderdeel van het project Ik ben digitaal bekwaam. Binnen dat project houdt de zone zich bezig met de vraag: Hoe ontwikkel je de digitale toekomstbestendigheid bij de student? Dat wordt in het model hiernaast uitgelegd, gebaseerd op de leercirkel van Maslow. Bewustzijn en bekwaamheden staan hier centraal. Daaromheen worden de bijbehorende tools van het project weergegeven. Elk van deze tools richt zich op een bepaalde fase van de digitale ontwikkeling van de student.

We zoeken mensen die vanaf januari de Digitale CompetentiePeiler willen gebruiken én ons van feedback willen voorzien. Heb je interesse? Neem dan contact op met Brenda Vos (brenda@be-enabled.nl).

Welke vraag heb je?

Deze tool is voor profielontwikkelaars, opleidingsontwikkelaars, curriculumontwikkelaars, onderwijskundigen, docenten (met ontwikkeltaken). Zij gebruiken de Digitale CompetentiePeiler om zo hun opleiding digitaal toekomstbestendig te maken. De tool is ook te gebruiken door HR-functionarissen in het werkveld/beroepsdomein (voor functieprofielen).

Dit doe je door digitale competenties op te nemen in je opleidingsprofiel, curriculum- en domeinprofiel. Door deze digitale competenties een rijke relevante context te geven in je profiel, bewaak je de aanwezigheid van ‘digitaal’ in je opleiding, en kun je de stap maken naar relevante en pakkende werkvormen voor tijdens de leeractiviteiten.

Hiervoor gebruik je de Digitale CompetentiePeiler. Deze tool bevat een overzicht van alle digitale competenties die inhoud geven aan de term ‘toekomstbestendigheid’. Met de Digitale CompetentiePeiler kun je je opleidingsprofiel matchen met het framework van digitale competenties. Zo kun je reeds bestaande digitale competenties herkennen in je profiel en de hiaten contextrijk aanvullen.

De Digitale CompetentiePeiler kan jou helpen om concreet antwoord op deze vraag te krijgen. In principe komen de digitale competenties namelijk in elk vakgebied naar voren. Door de Digitale CompetentiePeiler naast de profielen (onderwijs en vakgebied) te houden, zie je waar al digitale competenties voorkomen in jullie profielen en waar nog kansen liggen.

Door de Europese Commissie is het Framework Digital Competences for citizens opgesteld. Dit framework geeft de competenties weer die de toekomstige Europese burger in enige mate moet bezitten om volwaardig deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Wij hanteren dit framework als basis voor de term (digitale) ‘toekomstbestendigheid. Een opleiding is dus in feite pas toekomstbestendig, als de studenten bekwaam worden in de digitale competenties, die voor zijn/haar vakgebied relevant zijn.

De basis ligt bij het verwerken van digitale competenties in de opleidingsprofielen. Om ze daadwerkelijk in de les te krijgen, moet nagedacht worden over de werkvormen. Ook kun je de ‘digitale kwaliteit’ van onderzoeksvragen bekijken: in hoeverre zijn die toekomstbestendig. Om je hierbij te helpen gaat de zone Human Capital de tools ‘Werkvormenwijzer’ en ‘Explorer Guide’ ontwikkelen.

Door je opleidingsprofiel te matchen met het Framework Digitale Competenties, wordt zichtbaar waar er nog digitale competenties missen. Daarnaast kom je er (waarschijnlijk) achter dat je opleidingprofiel ook al digitale competenties bevat.

De Digitale CompetentiePeiler helpt je om deze vergelijking te maken.

Staat je vraag er niet bij? Stel hem hier! Je krijgt persoonlijk antwoord.

Stel je vraag hier
E-mailadres

Hoe werkt de Digitale CompetentiePeiler?

Hoe helpt de Digitale CompetentiePeiler jou om de abstracte competenties van het Framework Digital Competences for citizens om te zetten naar contextrijke competenties voor jouw profiel?

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van de verwachte werking van de Digitale CompetentiePeiler. Deze voorbeelden laten zien hoe een algemene digitale competentie uit het Framework Digital Competences eruit kan zien in profielen van verschillende vakgebieden. De Digitale CompetentiePeiler helpt je om de competentie te vertalen naar jouw vakgebied/domein.

Note: dit zijn slechts ‘fictieve’ voorbeelden, maar het geeft wel goed weer hoe het werkt.


Data kunnen browsen, zoeken en filteren
 • Verpleegkunde: Je kunt informatie verzamelen en combineren vanuit diverse bronnen in de verschillende fasen van het verpleegkundig proces. Hiervoor formuleer je de informatiebehoefte en zoek je de informatie in de digitale omgevingen. Je creëert je eigen zoekstrategie.
 • Bio-Informatica: Je kunt continue de actuele relevante wet- en regelgeving vinden, relevant voor verschillende typen beheersystemen. Je formuleert je informatiebehoefte en filtert continue de gewenste informatie uit de relevante digitale omgevingen. Je creëert je eigen zoekstrategie.
 • Accountancy: Je signaleert tijdig veranderingen in het vakgebied en het beroep inclusief de maatschappelijke implicaties hiervan. Je filtert continue de gewenste informatie uit de relevante digitale omgevingen. Je creëert je eigen zoekstrategie.
 • Kunsteducatie: Je maakt kritisch gebruik van geëigende nationale en internationale digitale bronnen op het terrein van kunst en educatie en relateert deze aan eigen onderzoek.
 • Verpleegkunde: Je kunt de samenwerking tussen zorgverleners en andere disciplines vormgeven in een geschikt digitaal format. Hierbij houd je rekening met de behoeftes van de doelgroep. De resultaten deel je met alle betrokkenen.
 • Kunsteducatie: Je deelt onderzoeksresultaten met relevante publieksgroepen via relevante digitale technologieën en levert hiermee een bijdrage aan het vakgebied.
Digitale inhoud in verschillende formatten kunnen creëren
 • Built environment: Je maakt een specificatie in verband met het formuleren van ambities, randvoorwaarden en haalbaarheden, zodanig dat dit richting geeft aan het product. Deze informatie bewaar je zodanig dat voor betrokkenen gemakkelijk in te zien, te bewerken en te gebruiken is.
 • Docent Kunsteducatie: Je plaatst bestaande kennis in nieuwe digitale formats, welke goed aansluiten bij de manier van leren van de jongere generaties.
 • Gezondheid en Technologie: Je kunt interactie-vaardigheden toepassen via ICT en deze schriftelijk en visueel verslagleggen. Je plaatst de interacties in een relevant digitaal format.
Informatie kunnen aanpassen, verfijnenen, verbeteren en integreren
 • Built environment: Je werkt een ontwerp nader uit, passend bij de gestelde eisen. Deze eisen zijn specifiek voor de beroepsgroep en behelzen de kwaliteitseisen van het op te leveren product. Deze informatie bouw je zodanig op dat deze gemakkelijk aangepast, verfijnd of verbeterd kan worden. Je integreert het uitgewerkte ontwerp in de bestaande ‘body of knowledge’.
 • Bio-informatica: Je inventariseert de mogelijkheden tot verbetering van de bestaande uitvoering van een beheersysteem. Op basis hiervan pas je de huidige informatie aan en integreer je die in de bestaande informatiehuishouding.

Dit levert de Digitale CompetentiePeiler je op

 •  Je opleiding is in de basis aantoonbaar toekomstbestendig.
 • Je kunt de (abstract omschreven) digitale competenties vertalen naar relevante contextrijke competenties, passend in jouw opleiding/werkdomein.
 • Je kunt al werken met wat er is, je hoeft niet alles opnieuw op te bouwen.
 • De Digitale CompetentiePeiler ondersteunt je bij je bestaande ontwikkelwerkzaamheden en kost dus niet veel extra tijd.
 • Je kunt de aanvullende tools gebruiken om de digitale competenties naar de lessituatie te brengen. Daarmee ondersteun je de docent op dit lastige onderwerp.
 • Je legt de basis voor het afleveren van afgestudeerden die zichtbaar bekwaam zijn in de voor zijn/haar vakspecifieke digitale vaardigheden.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Strategie
Transitieagenda Leren digitaliseren

Transitieagenda Leren digitaliseren Digitalisering als breekijzer voor de gewenste transitie in het hoger onderwijs Een hoger onderwijs met meer variatie

Strategie
#Zegja

ZEG JA TEGEN DIGITALISERING Alles is digitaal. Communiceren, leren, excelleren. Alles. De wereld is vol digitale prikkels. Ontdek hoe we

Strategie
Ik ben digitaal bekwaam

Het Project Ik ben digitaal bekwaam – een project van de zone Versterken van digitale human capital – is gericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het Versnellingsplan

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies