Welke competenties moeten leiders hebben om onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs te stimuleren? Leiders hebben een belangrijke functie bij het op gang brengen en

Lees meer  

Onderwijsinnovatie met behulp van ICT heeft in het hoger onderwijs al jaren prioriteit, vanwege de impact op de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Lees meer  

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Studenten hebben behoefte aan afwisselend onderwijs dat aansluit op hun eigen belevingswereld. Terwijl docenten het best mogelijke onderwijs willen

Lees meer  

De werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden en de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT hebben samen twee proeftuinen ontwikkeld. Proeftuinen die je ondersteunen bij het innovatieproces

Lees meer  

A social imaginary for the public value of humanity in education Publieke waarden is bij veel hoger onderwijs instellingen een belangrijk onderwerp op de agenda,

Lees meer  

Het speelveld van digitale leermaterialen is complex en kent verschillende belanghebbenden zoals uitgevers en instellingen. Tussen 2012 en 2020 voerde SURF vanuit het project ‘eStudybooks’ een

Lees meer  

Hoe ziet digitaal toetsen en beoordelen in het onderwijs er in 2027 uit? De werkgroep Toetsen op afstand schetst in de publicatie Toekomstperspectief op (digitaal)

Lees meer  

Over studiedata en het belang ervan voor het monitoren en verbeteren van studiegedrag is al veel geschreven. Met de opkomst van online modules en leermaterialen

Lees meer  

Het (hoger) onderwijs transformeert. Maatschappij en arbeidsmarkt veranderen, flexibilisering en een leven lang ontwikkelen zijn vereist en de werkdruk en stress onder zowel studenten als

Lees meer  

De werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie heeft een maturity model gemaakt voor onderwijsinnovatie met EdTech. Het model is in eerste instantie ontwikkeld voor hoger onderwijsinstellingen, maar

Lees meer  

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies