Docentprofessionalisering inrichten en evalueren Geactualiseerde versie: Bouwstenenrapport 2.0 In augustus 2020 is de publicatie ‘Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering in het hoger onderwijs gericht op onderwijsinnovatie

Lees meer  

“Flexibel onderwijs heeft de toekomst.” Dit is de verwachting van de twintig onderwijsinstellingen die samenwerken in de zone Flexibilisering van het onderwijs van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie

Lees meer  

Eén van de speerpunten van de zone Naar digitale (open) leermaterialen is de realisatie van een landelijk platform voor digitale leermaterialen. Om beter inzicht te

Lees meer  

Onderzoek naar overwegingen van docenten en studenten in het hoger onderwijs bij de keuze van leermaterialen Door de zone Naar digitale (open) leermaterialen worden meerdere verkennende onderzoeken

Lees meer  

Inventarisatie naar obstakels voor onderwijsinnovatie met EdTech Ontwikkelingen in educatieve technologie (EdTech) zijn in de laatste decennia belangrijke versnellers geweest van innovatie in het (hoger)

Lees meer  

Door de Coronacrisis werd het direct duidelijk: de inzet van ICT is essentieel in het onderwijs. Van het ene op het andere moment was het

Lees meer  

Zorgvuldig opbouwen van benutten studiedata Let op: het EdTech Validation Lab 2020 was een project van de zone EdTech. De zone is in 2021 een werkgroep

Lees meer  

Een ‘Spotify’ voor studieboeken Tijdens de bijeenkomst van 6 november sprak het Koersteam haar ambitie uit een bijdrage te willen leveren aan het komen tot

Lees meer  

Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering Hoe richt je de professionalisering van docenten op het gebied van ICT in het onderwijs binnen je instelling zo effectief mogelijk

Lees meer  

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies