Whitepaper Digitale Leermaterialen

Een 'Spotify' voor studieboeken

Tijdens de bijeenkomst van 6 november sprak het Koersteam haar ambitie uit een bijdrage te willen leveren aan het komen tot een model voor digitale leermaterialen dat vergelijkbaar is met Spotify.

De complexiteit rond het thema digitale leermaterialen is hoog. Er is de afgelopen jaren al veel werk verzet om bestaande processen in kaart te brengen. Daarbij is onderzocht welke interventies gedaan zouden kunnen worden om patronen in de keten van digitale leermaterialen te doorbreken. Gezien de moeilijkheden en complicaties die daarbij zijn ondervonden, en de verschillende visies op het al dan niet functioneren van de markt voor digitale leermaterialen, heeft het koersteam besloten meer tijd te nemen om de situatie in kaart te brengen.

Deze whitepaper geeft op hoofdlijnen weer wat de stand van zaken is, welke initiatieven er al lopen en welke kansen er zijn. Hieruit wordt afgeleid wat er nodig is om vervolgstappen te kunnen zetten.

Download de whitepaper hier 

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Project
Ik ben digitaal bekwaam

Het Project Ik ben digitaal bekwaam – een project van de zone Versterken van digitale human capital – is gericht

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies