Casus: werken met vouchers bij WOLT – Hogeschool Rotterdam Het delen van goede voorbeelden wordt vaak toegepast bij initiatieven gericht op professionele ontwikkeling in organisaties.

Lees meer  

Internationaal podium Van 16 t/m 20 november 2020 vond de OEGlobal (Open Education Global) plaats. Dit is een conferentie waarin geïnteresseerden, uit alle onderwijssectoren en vanuit alle

Lees meer  

Overzicht publicaties Het Versnellingsplan is alweer bijna twee jaar onderweg. Tijdens het eerste jaar van het programma zijn de plannen gemaakt. In dit tweede jaar

Lees meer  

Handleiding ondersteuning onderzoekers Je kunt studiedata voor verschillende doeleinden benutten. Je gebruikt studiedata bijvoorbeeld voor de onderbouwing van onderwijsbeleid. Of voor de verhoging van de

Lees meer  

Werk mee aan de toekomst van het Nederlands hoger onderwijs Ben jij een student en heb je ideeën over hoe het hoger onderwijs verbeterd kan

Lees meer  

Requirementstudie naar landelijk platform voor open leermaterialen Uit een requirementstudie naar een landelijk platform voor digitale leermaterialen blijkt dat een goede infrastructuur met daarbij passende diensten, essentieel

Lees meer  

Door leden van de zone Docentprofessionalisering In een reeks van 7 interviews hebben leden van de zone Docentprofessionalisering hun praktijkervaring én inspiratie voor de ondersteuning van docenten

Lees meer  

Template voor beschrijving good practice op een evidence-informed manier Veel hoger onderwijsinstellingen werken momenteel aan vernieuwing en het onder de loep nemen van het onderwijs

Lees meer  

Handboek met stappenplan Kennis en vaardigheden van docenten op het gebied van ICT is voor veel instellingen momenteel een urgente kwestie. Hoe zorg je, juist

Lees meer  

Drie infographics met aanbevelingen Welke samenwerkingsvoorwaarden zijn er voor het initiëren van hybride leeromgevingen? De zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren heeft daar een verkenning naar uitgevoerd.

Lees meer  

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies