headerfoto arbeidsmarkt zone

Samenwerken in hybride leeromgevingen

Zone-Human-Capital

Drie infographics met aanbevelingen

Welke samenwerkingsvoorwaarden zijn er voor het initiëren van hybride leeromgevingen? De zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren heeft daar een verkenning naar uitgevoerd. De eerste bevindingen presenteren we in drie infographics. Feedback is welkom!

Publiek-private samenwerkingsverbanden zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen in het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld in hybride leeromgevingen. Dit zijn omgevingen waarin arbeidsmarkt, onderwijs en student zo geïntegreerd mogelijk samenwerken. Het uitgangspunt is het aanbod van zo realistisch mogelijke praktische uitdagingen.

Deze samenwerkingsverbanden bieden meerdere partijen voordelen:

  • praktijkervaring studenten
  • nieuw onderwijsaanbod hoger onderwijs;
  • studentcontact en netwerkvergroting bedrijven.

De eerste verkenning naar hybride leeromgevingen door de zone Aansluiting arbeidsmarkt, richtte zich op randvoorwaarden om tot goede samenwerking te komen. Denk aan organisatie, financiering en tips voor goede projectbegeleiding. Voor de verkenning zijn negen uiteenlopende casussen bestudeerd. We hebben de aanbevelingen die hieruit voortkwamen, verwerkt tot drie infographics: (klik op de afbeelding om de infographic te bekijken)

1. Kwalificering digitale arbeidsmarkt

Gebaseerd op cases die zich richten op kennisontsluiting voor nieuwe doelgroepen (zoals omscholers)

Aansluiting-arbeidsmarkt-infographic-kwalificering-digitale-arbeidsmarkt

2. Voorlopende bedrijven

Bedrijven die onderwijs helpen invullen of ontwikkelen

Aansluiting-arbeidsmarkt-infographic-voorlopende-bedrijven

3. Co-innoveren

Hybride samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Aansluiting-arbeidsmarkt-infographic-co-innoveren

Bijdrage leveren?

Deze aanbevelingen willen we nu valideren. Herken jij je, vanuit jouw expertise, in de aanbevelingen? Of zie je het vanuit jouw positie anders? Wat gaat er in bepaalde gevallen anders? Welke aanbevelingen kunnen we met jullie expertise aanvullen? We komen graag in contact met studenten, docenten, opleidingscoördinatoren en geïnteresseerden uit het bedrijfsleven.

Naast de opbrengst voor je eigen instelling (het verkrijgen van de infographics!) lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de aanbevelingen voor hybride leeromgevingen. Deze komen ten goede aan het gehele Nederlandse hoger onderwijs.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Learning-community-tool
Product
Learning Community Tool

Aan de slag met de (door)ontwikkeling van een krachtige Learning community Hoe kan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen worden

Digitale-Competentiepeiler
Product
Digitale CompetentiePeiler

Integreer digitale competenties in profielen voor (hoger) onderwijs en werk Weet een verpleegkundige om te gaan met het elektronische dossier