Evidence-informed innoveren met good practices

Zone-evidence-informed

Template voor beschrijving good practice op een evidence-informed manier

Veel hoger onderwijsinstellingen werken momenteel aan vernieuwing en het onder de loep nemen van het onderwijs met ICT. Goede voorbeelden (good practices) helpen om niet alles zelf te hoeven uitvinden. Het delen van goede voorbeelden wordt vaak toegepast bij initiatieven gericht op professionele ontwikkeling in organisaties. En ze geven richting aan wat kan werken. Maar hoe kun je good practices zo beschrijven dat een ander er ook echt mee aan de slag kan? En hoe gaan we daarbij op een evidence-informed manier te werk?

Hoe stel je een good practice op?

Onderzoek laat zien dat onderwijsprofessionals vaak moeite hebben bij de ontwikkeling, beschrijving en toepassing van good practices. Hoe stel je nu het beste een good practice op? En hoe verzamel je de juiste goede voorbeelden die bruikbaar zijn voor jou en je collega’s? Ook binnen het Versnellingsplan wordt veel met good practice beschrijvingen gewerkt.

De zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT heeft daarom het initiatief genomen om een template te ontwikkelen voor de beschrijving van good practices op een evidence-based manier. Deze template passen we nu zelf ook toe op de goede voorbeelden van evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT die we landelijk verzamelen en op termijn gaan delen in een Best Evidence Bibliotheek.

Wat is een template

Een template bevat een aantal vooraf gespecificeerde kenmerken die richtinggevend zijn bij het vormgeven aan een good practice, of beschrijven van een good practice (GP). Het kan ervoor zorgen dat de voorbeelden van hoge kwaliteit zijn voordat ze gedeeld worden (Alwazae, Perjons, &  Johannesson, 2015). Dit soort templates kan worden toegepast op GPs in verschillende soorten organisaties.

Factoren voor succesvolle implementatie

Uit onderzoek blijkt dat vooral incomplete verslaglegging de succesvolle toepassing van een good practice kan hinderen (Mansar & Reijers, 2007; Dani et al., 2006). Daarnaast blijkt het soms moeilijk om passende good- of best practices te vinden en te selecteren (Simard & Rice, 2007) en professionals missen gedegen richtlijnen om vorm te geven aan een best practice (Shull & Turner, 2005). Het vraagt nogal wat om verder te komen dan alleen inspiratie; ook informatie over een werkwijze, achterliggende keuzes en omstandigheden is relevant voor bij het succesvol implementeren van een innovatie. Een onderliggende oorzaak voor het feit dat beschrijvingen soms van lage kwaliteit zijn is dat het goede voorbeeld incompleet beschreven is, onduidelijkheden en redundanties bevat, of irrelevante informatie bevat.

Kenmerken beschrijving

Hoe kunnen we voorkomen dat een good (of een best) practice belangrijke informatie mist die nodig is om er in de praktijk mee te kunnen werken? Onderzoek naar die vraag noemt kenmerken die in ieder geval aanwezig moeten zijn in een beschrijving. Drie belangrijke kenmerken zijn:

 • De beschrijving maakt duidelijk met welke bedoeling de geïllustreerde casus is ontwikkeld (Aggestam & Persson, 2010); op deze manier is het gemakkelijker om de waarde van dit voorbeeld voor de eigen praktijk vast te stellen;
 • De beschrijving maakt duidelijk hoe men in de organisatie te werk gaat bij het realiseren van de good practice;
 • De beschrijving geeft aanwijzingen over hoe de good practice in andere organisaties te implementeren is (Simard & Rice, 2007).

Omdat de zone Evidence-informed zich richt op manieren om het ontwerpen van digitale leerarrangementen op een evidence-informed manier aan te pakken hebben we specifiek voor onze eigen template ook nog gebruikt gemaakt van literatuur hierover. Zodat we de vragen die bij de template worden gesteld, goed kunnen verwoorden. Price en Kirkwood (2014) schreven een artikel over manieren om onderwijstechnologie op een geïnformeerde manier te ontwerpen, en Seel et al. (2017) schreven een boek over onderwijs ontwerpen op basis van bewijs uit onderzoek.

Het resultaat is een template die een structuur biedt voor het systematisch en in detail beschrijven van een (evidence-informed) good practice van onderwijsinnovatie met ICT.  De template kan ook worden gebruikt om bestaande practices opnieuw te bekijken en te verbeteren.

Download de template hier

 

Kwaliteitscriteria

Na het invullen van de template zou de good practice nog een keer langs de kwaliteitscriteria gehouden moeten worden die in het artikel van Alwazea et al. (2015) zijn aangegeven (p. 255, table 1). Deze criteria zijn erg uitgebreid en daarom hebben we besloten een aantal kenmerken die daar voorgeschreven staan niet in dit template op te nemen (zoals: hoeveel tijd zou het kosten om deze good practice te introduceren en implementeren in een andere organisatie?). In een volgend artikel zal ik hier verder op ingaan.

Kort en compleet

De template die we nu hebben ontwikkeld, bevat evidence-informed kenmerken voor een initiële GP-beschrijving. Dit template wilden we zowel kort houden als zo compleet mogelijk. Aanvullende informatie over de good practice (waarmee die wellicht aangemerkt zou kunnen worden als een ‘best’ practice) zou door geïnteresseerden nog op te vragen moeten zijn, vandaar dat bij elke good practice contactpersonen vermeld zijn.

Referenties

 1. Alwazae, M., Perjons, E., & Johannesson, P. (2015). Applying a template for best practice documentation. Procedia Computer Science, 72, 252-260.
 2. Mansar, S. L., & Reijers, H. A. (2007). Best practices in business process redesign: use and impact. Business Process Management Journal.
 3. Dani, S. S. J. A., Harding, J. A., Case, K., Young, R. I., Cochrane, S., Gao, J., & Baxter, D. (2006). A methodology for best practice knowledge management. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 220(10), 1717-1728.
 4. Simard, C., & Rice, R. E. (2007). The practice gap. In Rethinking knowledge management (pp. 87-123). Springer, Berlin, Heidelberg.
 5. Shull, F., & Turner, R. (2005, November). An empirical approach to best practice identification and selection: the US Department of Defense acquisition best practices clearinghouse. In 2005 International Symposium on Empirical Software Engineering, 2005. (pp. 8-pp). IEEE.
 6. Aggestam, L., & Persson, A. (2010, January). Increasing the quality in it-supported knowledge repositories: Critical success factors for identifying knowledge. In 2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 1-9). IEEE.
 7. Price, L., & Kirkwood, A. (2014). Informed design of educational technology for teaching and learning? Towards an evidence-informed model of good practice. Technology, Pedagogy and Education23(3), 325-347.
 8. Seel, N. M., Lehmann, T., Blumschein, P., & Podolskiy, O. A. (2017). Research-Based Instructional Design. In Instructional Design for Learning (pp. 109-175). Brill Sense.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.