Goede infrastructuur en services onontbeerlijk voor werken met online (open) leermateriaal

zone-digitale-leermaterialen

Requirementstudie naar landelijk platform voor open leermaterialen

Uit een requirementstudie naar een landelijk platform voor digitale leermaterialen blijkt dat een goede infrastructuur met daarbij passende diensten, essentieel is. De studie biedt tevens inzicht in de functionaliteiten die daarbij nodig zijn. Maar liefst 26 vakcommunities uit het hoger onderwijs hebben zich uitgesproken over de behoeften van docenten aan een landelijk platform. De resultaten zijn gebundeld in deze studie. Tijdens twee webinars zijn de uitkomsten getoetst bij docenten en medewerkers van ondersteunende diensten van hoger onderwijsinstellingen. In totaal trokken deze webinars ruim zestig deelnemers. De studie is onderdeel van de activiteiten van de werkgroep infrastructuur en content van de zone Naar digitale (open) leermaterialen. De volgende stappen zijn:

Doorontwikkeling infrastructuur en content

Voor de doorontwikkeling van de infrastructuur, zet de werkgroep in op functionaliteiten op het gebied van samenwerken aan leermaterialen. Zoals bewerken van video, presentaties en open tekstboeken en het samenwerken aan documenten. Daarbij worden zowel technische als organisatorische aspecten van diverse vraagstukken meegenomen. Denk aan auteursrecht, kwaliteitskeurmerken, versiebeheer en delen binnen een beperkte groep. Ook wordt verder gewerkt aan het ontsluiten van commerciële naast open leermaterialen.

Ondersteuning

Om het gebruik van de infrastructuur en de content te laten slagen, is het belangrijk dat er aandacht is voor de implementatie ervan. Gerichte ondersteuning van instellingen, communities en docenten is belangrijk. Daarom zet de werkgroep in op een landelijk ondersteuningsloket, dat kennis bundelt en deelt van informatiespecialisten van instellingen. Medewerkers van hoger onderwijsinstellingen kunnen bij het loket terecht voor modellen, stappenplannen, good practices en ondersteuning door een adoptieteam. En vanuit verschillende instellingen zal er ondersteuning zijn voor communities bij het bewerken, gezamenlijk maken en delen van onderwijsmaterialen.

Adoptieversnelling

De werkgroep stelt voor instellingen een aantrekkelijk pakket samen gericht op de (door)ontwikkeling van infrastructuur, services, ondersteuning en materialen. Het pakket stimuleert samenwerking tussen instellingen en communities bij de implementatie en het gebruik van de infrastructuur en content van een landelijk platform voor digitale leermaterialen.

Meer info

Heb je vragen of wil je meer informatie over de vervolgstappen? Stuur dan een e-mail naar Lieke Rensink, verbinder van de zone Digitale leermaterialen.

Download de requirementstudie hier

Kijk het webinar van 8 oktober terug via deze lin

Headerfoto door li li via Unsplash

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Quickscan-Gebruik-open-leermaterialen
Product
Quickscan Gebruik open leermaterialen

Werken met open leermaterialen heeft meer impact op een instelling dan alleen op docenten en het onderwijsproces. Heeft jouw instelling