Landelijk platform digitale leermaterialen

Innovatie en implementatie digitale (open) leermaterialen

Studenten en docenten gebruiken in 2023 een optimale mix van leermaterialen – bestaande uit open, semi-open en commercieel materiaal. Dat is de ambitie van de zone Naar digitale (open) leermaterialen. Om die ambitie te bereiken is de zone gestart met een grootschalig, tweejarig project om de technische infrastructuur rond digitale leermaterialen te realiseren. Met als focus:

  • de doorontwikkeling van een landelijk platform voor samenwerken aan digitale leermaterialen;
  • een loket voor ondersteuning met netwerkfunctionaliteit;
  • het in gebruik nemen hiervan binnen onderwijsinstellingen.

Wat het traject precies inhoudt? Dat lees je op deze pagina.

Doorontwikkeling edusources

Gedurende het traject ontwikkelt de zone Digitale leermaterialen edusources verder op basis van requirements van docenten binnen vakcommunity’s en hogeronderwijsinstellingen. Dit zorgt voor de mogelijkheid om zowel open, semi-open als commercieel materiaal op het platform te ontsluiten. Er komt ook een dashboard met extra functionaliteiten, waarin docenten kunnen samenwerken aan verschillende vormen van digitale leermaterialen. Een nog op te richten contentadviesraad adviseert welke inhoud interessant is voor verschillende vakcommunity’s, die zelf kunnen bepalen waar ze gebruik van maken.  

Ondersteuningsloket & adoptieversnelling

Voor docenten die aan de slag willen met digitale (open) leermaterialen organiseren we ondersteuning. Hiervoor richten we een ondersteuningsloket in: een kennisknooppunt met ondersteuningsproducten, zoals stappenplannen en workshops. Ook bieden we support op specifieke onderwerpen. Het ondersteuningsloket is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen netwerken en kennis uitwisselen.

Het eerste jaar worden instellingen vanuit de zone en eerdere pilots uitgenodigd hieraan mee te doen. Vanaf najaar 2021 gaat de zone een open oproep plaatsen om ook andere hoger onderwijsinstellingen een kans te bieden hieraan mee te doen.

Samenwerking

Dit traject is een intensieve samenwerking met de werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs en SURF. Daarbij wordt ingezet op het realiseren van een duurzame dienst voor hoger onderwijs Nederland. We pakken dit integraal aan door instellingen en community’s centraal te ondersteunen met beschikbare kennis en middelen. Ook brengen we experts en community’s met elkaar in verbinding. Met als doel krachten en kennis te bundelen om vanuit één plek leermaterialen toegankelijk te maken. 

Meedoen?

Voor de uitwerking en het toetsen van alle ideeën haalt de zone Naar digitale (open) leermaterialen input op bij een klankbordgroep en een contentadviesraad. Wil je bijdragen aan de inrichting van het landelijk ondersteuningsloket, de (door)ontwikkeling van de infrastructuur of wil je mede bepalen hoe de contentstrategie vorm krijgt? 

Meer informatie

Een update over de activiteiten kun je vinden in het artikel over Hergebruik. Ook de volgende pagina’s geven je meer informatie:

  • In het webinar ‘Open… hoe maak je het mogelijk?’ werd tijdens de OEweek 2021 de plannen rond innovatie en implementatie van de zone Naar digitale (open) leermaterialen gepresenteerd. Zoneleden Wouter Kleiheeg (EUR) en Sylvia Moes schreven er een artikel over. Verbinder Lieke Rensink schreef een blog over het ondersteuningsloket.
  • In 2020 is er een requirementstudie uitgevoerd om behoeftes van docenten op het gebied van het vinden, delen, bewerken en samen maken van diverse vormen van content binnen instellingsoverstijgende samenwerkingsverbanden (vakcommunity’s) in kaart te brengen. Het projectvoorstel Innovatie en implementatie digitale (open) leermaterialen is o.a. op deze studie gebaseerd.
  • 30.000 open tekstboeken zijn geïnventariseerd waarin een indeling is gemaakt op vakgebied, taal en publicatiejaar en op welke manier docenten hier mee aan de slag kunnen.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de vervolgstappen? Neem contact op met verbinder Lieke Rensink, bijvoorbeeld wanneer je interesse hebt om met digitale leermaterialen in je instelling aan de slag te gaan of wanneer je meer informatie wilt over het project.

Heb je vragen over zone Digitale leermaterialen, neem dan contact op met:

Robert Schuwer       r.schuwer@fontys.nl     06 1446 9300

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Project
#Zegja

ZEG JA TEGEN DIGITALISERING Alles is digitaal. Communiceren, leren, excelleren. Alles. De wereld is vol digitale prikkels. Nee zeggen tegen

Project
Ik ben digitaal bekwaam

Het Project Ik ben digitaal bekwaam – een project van de zone Versterken van digitale human capital – is gericht

Project
Evidence-informed werken binnen organisaties

Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT vormgeven binnen je organisatie Elke organisatie geeft op een eigen wijze invulling aan evidence-informed werken. Er

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies