zone-digitale-leermaterialen

Landelijk platform digitale leermaterialen

Innovatie en implementatie digitale (open) leermaterialen

Studenten en docenten gebruiken in 2023 een optimale mix van leermaterialen – bestaande uit open, semi-open en commercieel materiaal. Dat is de ambitie van de zone Naar digitale (open) leermaterialen. Om die ambitie te bereiken is de zone gestart met een grootschalig, tweejarig project om de technische infrastructuur rond digitale leermaterialen te realiseren. Met als focus:

  • de doorontwikkeling van een landelijk platform voor samenwerken aan digitale leermaterialen;
  • een loket voor ondersteuning met netwerkfunctionaliteit;
  • het in gebruik nemen hiervan binnen onderwijsinstellingen.

Wat het traject precies inhoudt? Dat lees je op deze pagina.

Doorontwikkeling edusources

Gedurende het traject ontwikkelt de zone Digitale leermaterialen edusources verder op basis van requirements van docenten binnen vakcommunity’s en hogeronderwijsinstellingen. Dit zorgt voor de mogelijkheid om zowel open, semi-open als commercieel materiaal op het platform te ontsluiten. Er komt ook een dashboard met extra functionaliteiten, waarin docenten kunnen samenwerken aan verschillende vormen van digitale leermaterialen. Een nog op te richten contentadviesraad adviseert welke inhoud interessant is voor verschillende vakcommunity’s, die zelf kunnen bepalen waar ze gebruik van maken.  

Ondersteuningsloket & adoptieversnelling

Voor docenten die aan de slag willen met digitale (open) leermaterialen organiseren we ondersteuning. Hiervoor richten we een ondersteuningsloket in: een kennisknooppunt met ondersteuningsproducten, zoals stappenplannen en workshops. Ook bieden we support op specifieke onderwerpen. Het ondersteuningsloket is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen netwerken en kennis uitwisselen.

Het eerste jaar worden instellingen vanuit de zone en eerdere pilots uitgenodigd hieraan mee te doen. Vanaf najaar 2021 gaat de zone een open oproep plaatsen om ook andere hoger onderwijsinstellingen een kans te bieden hieraan mee te doen.

Samenwerking

Dit traject is een intensieve samenwerking met de werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs en SURF. Daarbij wordt ingezet op het realiseren van een duurzame dienst voor hoger onderwijs Nederland. We pakken dit integraal aan door instellingen en community’s centraal te ondersteunen met beschikbare kennis en middelen. Ook brengen we experts en community’s met elkaar in verbinding. Met als doel krachten en kennis te bundelen om vanuit één plek leermaterialen toegankelijk te maken. 

Meer informatie

Een update over de activiteiten kun je vinden in het artikel over Hergebruik. Ook de volgende pagina’s geven je meer informatie:

  • In het webinar ‘Open… hoe maak je het mogelijk?’ werd tijdens de OEweek 2021 de plannen rond innovatie en implementatie van de zone Naar digitale (open) leermaterialen gepresenteerd. Zoneleden Wouter Kleiheeg (EUR) en Sylvia Moes schreven er een artikel over. Verbinder Lieke Rensink schreef een blog over het ondersteuningsloket.
  • In 2020 is er een requirementstudie uitgevoerd om behoeftes van docenten op het gebied van het vinden, delen, bewerken en samen maken van diverse vormen van content binnen instellingsoverstijgende samenwerkingsverbanden (vakcommunity’s) in kaart te brengen. Het projectvoorstel Innovatie en implementatie digitale (open) leermaterialen is o.a. op deze studie gebaseerd.
  • 30.000 open tekstboeken zijn geïnventariseerd waarin een indeling is gemaakt op vakgebied, taal en publicatiejaar en op welke manier docenten hier mee aan de slag kunnen.

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Flora-lighthouse-project
Project
Flora Lighthouse

Hoe kom je er als student achter wat de meest efficiente manier is om te studeren? Artificial Intelligence (AI) staat

Startup-in-residence-edtech
Project
Startup in Residence EdTech

Snel naar: Over Challenges Meer weten Contact Startup in Residence EdTech is een programma voor onderwijsinstellingen die met innovatieve organisaties

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies