zone-digitale-leermaterialen

Tool Kies wijzer je digitaal leermateriaal!

Relatie leermateriaal en leeruitkomsten

Stel: je bent docent bij de bachelor Pedagogische wetenschappen. Je wilt peer feedback organiseren binnen je cursus ofwel studenten aanzetten tot het evalueren. Welk type leermateriaal sluit het beste bij deze activiteit aan? Daarvoor ontwikkelde de zone Naar digitale (open) leermaterialen de tool Kies wijzer je digitaal leermateriaal! In de tool vind je digitaal leermateriaal afgestemd op leerdoelen en gewenste didactische werkvormen.

Dus wil je weten welk type leermateriaal je het beste kan inzetten? Ga aan de slag en kies wijzer!

Kies wijzer je digitaal leermateriaal!

Voor docenten is het niet altijd duidelijk welk type leermateriaal het beste kan worden ingezet in een specifieke context. Die context wordt mede bepaald door de te behalen leeruitkomsten en de gewenste didactische werkvorm. Deze tool biedt inzicht in welk type leermateriaal het beste past bij de gewenste didactische werkvorm. De didactische werkvormen zijn beschreven door middel van acties (bijvoorbeeld: observeren). Voor iedere koppeling actie-leermateriaal is onderbouwing beschreven in één of meer wetenschappelijke artikelen. De artikelen zijn aangeduid met een groen slotje (Open Access) of een grijs slotje (achter een betaalmuur). De acties zijn geordend volgens de taxonomie van Bloom.

Kies wijzer je
digitaal leermateriaal!

Herinneren
Begrijpen
VR
Instructie
Spreadsheet
Tekst
Audio
Visualisatie
Simulatie
Ga m e / spel
Toepassen
Analyseren
AR
VR
Instructie
Spreadsheet
Tekst
Audio
Visualisatie
Simulatie
Ga m e / spel
M OOC
Evalueren
AR
VR
Instructie
Spreadsheet
Tekst
Audio
Visualisatie
Simulatie
Ga m e / spel
M OOC
Creeën
AR
VR
Instructie
Spreadsheet
Tekst
Audio
Visualisatie
Simulatie
Ga m e / spel
M OOC
Game/spel Simulatie Instructie AR Visualisatie Spreadsheet M OOC VR Game/spel Simulatie Instructie AR VR Visualisatie A udio M OOC Game/spel Simulatie Instructie AR VR Visualisatie T e k st A udio Spreadsheet Game/spel Simulatie Instructie AR VR Visualisatie M OOC T e k st A udio Spreadsheet Game/spel Simulatie Instructie AR VR Visualisatie T e k st A udio Spreadsheet Game/spel Simulatie Instructie AR VR Visualisatie T e k st A udio Spreadsheet Aanbevelen Bekritiseren Beoordelen Besluiten Controleren Debatteren Evalueren Interpreteren Ondersteunen Overeenstemmen Structureren Valideren Waarnemen Analyseren Discussiëren Evalueren Focussen Inzien Onderzoeken Ontdekken Participeren Prioriteren Vereenvoudigen Bespreken Construeren Creëren Denken Experimenteren Innoveren Ontwerpen Ontwikkelen Oplossen Produceren Uitwerken Verzinnen Visualiseren Associëren Demonstreren Gebruiken Handelen Interviewen Inzetten Manipuleren Modelleren Oefenen Ontwikkelen Oplossen Plannen Samenvatten Simuleren Uitvoeren Verbinden Vertalen Afleiden Bespreken Classificeren Demonstreren Interpreteren Observeren Samenvatten Schetsen Tonen Voorspellen Beschrijven Dupliceren Herhalen Herkennen Identificeren Luisteren Memoriseren Observeren Onthouden Reproduceren Selecteren Terugroepen Vertellen Vinden Zoeken

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies