Ontwerpen van professionele ontwikkeling rond onderwijsinnovatie met ICT

Zone-docentprofessionalisering

Handboek met stappenplan

Kennis en vaardigheden van docenten op het gebied van ICT is voor veel instellingen momenteel een urgente kwestie. Hoe zorg je, juist in deze tijd, voor effectieve ontwikkeling van je docenten? De zone Faciliteren en professionaliseren van docenten presenteert het Handboek Professionele ontwikkeling rond onderwijsinnovatie met ICT. Hierin vind je een stappenplan voor het ontwerpen en delen van professionaliseringsactiviteiten.

Richtlijnen

Het ontwerpen van professionaliseringsactiviteiten vraagt om een goed doordacht plan. Wat willen docenten precies leren? Op welke manier kunnen docenten dat het beste doen? Wat hebben ze hiervoor nodig? In het handboek geven we richtlijnen voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van dergelijke activiteiten. Dit gebeurt op basis van het Educational Design Research-model, een ontwerpaanpak waarbij je in nauwe samenspraak met de praktijk ontwikkelt en onderzoekt.

Uitgangspunt

Ons uitgangspunt is dat we op het gebied van professionalisering van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Daarmee voorkomen we dat iedere hoger onderwijsinstelling opnieuw het wiel moet uitvinden. Dit bereiken we alleen als we onze inzichten met elkaar delen. Het handboek geeft een voorbeeld van hoe je materialen en kennis op een eenduidige manier kunt delen. Je verzamelt alle informatie en materialen overzichtelijk in een zogenoemd werkpakket, zodat anderen ook aan de slag kunnen met de door jouw ontworpen professionaliseringsactiviteit.

Eerste ervaringen

De zone Docentprofessionalisering gebruikt het handboek zelf ook als leidraad voor het ontwerpen van proeftuinen over o.a. digitale peerfeedback, formatief toetsen, blended/online leren en learning analytics. Projectleider Egbert Neels is positief:

“Het handboek biedt waardevolle en handzame aanknopingspunten en biedt een heldere structuur middels de EDR-methodiek [Educational Design Research, red.]. Dit zorgt ervoor dat enerzijds het ontwerp van de proeftuinen op heldere en gestructureerde wijze plaatsvindt, en anderzijds de flexibiliteit kan bestaan die nodig is in de soms weerbarstige praktijk van het hoger onderwijs.”

– Projectleider Egbert Neels

Met behulp van het handboek hebben leden van de zone Docentprofessionalisering al diverse werkpakketten ontwikkeld voor het hoger onderwijs. Deze worden binnenkort op deze website gepubliceerd.

Voor wie?

Het handboek is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met docentprofessionalisering op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Denk bijvoorbeeld aan ICTO-coaches, learning designers en e-learning specialisten, maar ook aan docenten die hun eigen leeractiviteiten willen vormgeven.

Tip

Wil je aan de slag met het ontwerpen van professionaliseringsactiviteiten op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT? Inventariseer dan eerst wat er door andere hoger onderwijsinstellingen al is ontwikkeld en kijk op deze website.

Download het handboek hier

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.