Zone-evidence-informed

Rapport: Experts over evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Welke factoren zijn van invloed op het evidence-informed onderwijsinnovatieproces binnen hoger onderwijsinstellingen? Met dit als centrale onderzoeksvraag interviewde de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT verschillende experts – over visie, middelen en voorwaarden, proces, samenwerking en kennisuitwisseling.

Er is in Nederland namelijk nog weinig onderzoek gedaan naar de manier waarop hoger onderwijsinstellingen evidence-informed werken aan onderwijsinnovatie. Daar wilde de zone verandering in brengen met deze inventarisatie. Ook wil de zone met dit rapport meer inzicht krijgen in welke vorm van duurzame samenwerking aansluit bij behoeften van instellingen – een van de ambities van de zone.

De zone heeft twee deelrapporten ontwikkeld. In het eerste rapport komen negen experts van zes hoger onderwijsinstellingen aan het woord. Het eerste deelrapport gaf een eerste inzicht in de stand van zaken en de aanpak van evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT, binnen het Nederlandse hoger onderwijs. Deelrapport 2 bevat een vergelijkbare opzet en biedt daarmee een vervolg met aanvullende inzichten. Binnen dit rapport is echter een nieuwe vraag toegevoegd: Wat wordt er (binnen de instellingen) verstaan onder evidence-informed onderwijsinnovatie? Na vijf aanvullende interviews hebben de auteurs negen aanbevelingen geformuleerd. 

Benieuwd naar de resultaten, conclusie en aanbevelingen? Download de rapporten hieronder.

Download het eerste rapport hier 

Download het tweede rapport hier 

Downloads

Rapport 1

Rapport 2

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies