In het Versnellingsplan werkten we aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs. Onder andere door pilots, onderzoeken en tools beschikbaar te stellen.

Lees meer  

Wil je aan de slag met innovatie binnen je instelling? De zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT en de werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden hebben samen

Lees meer  

Wil je binnen je instelling aan de slag met open leermaterialen? De proeftuin Onderwijs met open leermaterialen is een pakket met materialen die instellingen kunnen

Lees meer  

16 juni organiseerde de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten haar eerste Hackathon AI in het hoger onderwijs – met 4 teams, 24 uur de

Lees meer  

Experimentele professionaliseringsactiviteiten Onderwijsinnovaties met ICT Echte versnelling vindt niet in de zone plaats, maar binnen de hoger onderwijsinstellingen. Daarom ontwerpt de zone Faciliteren en professionaliseren van

Lees meer  

Formatieve toetsing toepassen in je onderwijs De zone Professionaliseren en faciliteren van docenten heeft in samenwerking met de Universiteit Twente de proeftuin (Digitaal) Formatief Toetsen ontwikkeld. Deze proeftuin is

Lees meer  

De zone Docentprofessionalisering heeft een proeftuin ontwikkeld rondom het inzetten van learning analytics in het hoger onderwijs. In een serie van zes bijeenkomsten worden docenten stap voor

Lees meer  

Het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van blended onderwijs Blended (of hybride) onderwijs is inmiddels gemeengoed in het hoger onderwijs. Voor veel instellingen staat

Lees meer  

Peerfeedback inzetten als evaluatietool Peerfeedback is het proces waarbij studenten prestaties van hun studiegenoten evalueren op basis van vooraf bepaalde evaluatiecriteria. Studenten krijgen hierdoor waardevolle

Lees meer  

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies