Visiedocument leermaterialen 2025

zone-digitale-leermaterialen

Leermaterialen 2025: Een visie

In de afgelopen periode heeft een werkgroep binnen de zone Naar digitale (open) leermaterialen gewerkt aan een visiedocument op leermaterialen, met als horizon 2025. Dit document komt voort uit een opdracht van de zone Gezamenlijk koersen op versnelling. Deze zone bestaat uit bestuurders van hogescholen en universiteiten. Zij voeren een bestuurlijk gesprek over digitalisering in het hoger onderwijs, met speciale aandacht voor de thema’s van het Versnellingsplan.

Om beter te kunnen bepalen welke stappen nodig zijn om ontwikkelingen omtrent leermaterialen in te zetten, is meer inzicht nodig in heden en toekomst van digitale leermaterialen. Het visiedocument leermaterialen 2025 voorziet hierin.

De visie op leermaterialen start met diverse aandachtspunten die van belang zijn, gevolgd door acht visiestatements. Vervolgens biedt het document vijf bouwstenen, om vanuit de huidige situatie naar de door de visie gemodelleerde toekomst te komen. Daarnaast geeft het stuk prioriteit aan voor het realiseren van de beschreven bouwstenen.

De zone Digitale leermaterialen publiceert het visiedocument nu. Daarmee bieden we instellingen een handvat om te komen tot een instellingsvisie en –beleid op digitale leermaterialen. Binnenkort verschijnt op deze website het onderzoeksrapport naar de huidige situatie rond de markt voor digitale leermaterialen. Deze onderzoeksopdracht is door ResearchNed uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek waren vertrekpunt voor deze visievorming.

Download het Visiedocument Leermaterialen 2025 hier

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Quickscan-Gebruik-open-leermaterialen
Product
Quickscan Gebruik open leermaterialen

Werken met open leermaterialen heeft meer impact op een instelling dan alleen op docenten en het onderwijsproces. Heeft jouw instelling