Naar een passend model voor digitale leermaterialen

Koersteam

Dat is de ambitie van het Koersteam en daarbij hebben zij jullie hulp nodig. Het Koersteam van het Versnellingsplan wil een bijdrage leveren aan het komen tot een model voor digitale leermaterialen dat leidt tot een efficiënter en toegankelijker systeem waarbij de regie meer dan nu bij onderwijsinstellingen ligt. De eerste stap is het in kaart brengen van de huidige situatie. Dit doen we met een enquête onder studenten en docenten.

De afgelopen jaren is al veel werk verzet om bestaande processen in kaart te brengen. Daarbij is onderzocht welke interventies gedaan kunnen worden om patronen in de keten van digitale leermaterialen te doorbreken en de resultaten zijn in dit whitepaper te vinden. Gezien de complexiteit die daarbij is ervaren, heeft het Koersteam besloten meer tijd te nemen om onderzoek naar de situatie te doen. Het doel van dit onderzoek is om deze visie- en beleidsontwikkeling te ondersteunen met een overzicht van en een inzicht in hoe digitale leermaterialen (kunnen) worden ingezet, en welke belemmeringen zich daarbij voordoen.

De eerste stap is dus informatie ophalen bij docenten en studenten via een enquête die nu uit staat. Ben je student of docent? Dan vragen we je om deze enquête in te vullen. In deze bijzondere en drukke tijden is dat geen verzoek dat we lichtvaardig doen. Tegelijkertijd zit online lesgeven vanwege het Corona-virus in een versnelling, en achten we de impuls aan de toegang tot digitale leermaterialen van groot belang. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 2 tot 10 minuten. Voor de enquête voor docenten klik je hier, voor studenten klik je hier.

Als de resultaten van de enquête binnen zijn, worden op verschillende instellingen verdiepende gesprekken gevoerd. Naast de huidige stand van zaken wordt ook een ketenanalyse gedaan en worden initiatieven in de markt bekeken waar de keten anders georganiseerd wordt. Het Koersteam heeft aan de zone Naar digitale (open) leermaterialen gevraagd een visie en roadmap te ontwikkelen. Samen met dit onderzoek vormt dat het uitgangspunt om toe te gaan werken naar een passend model voor de inzet van digitale leermaterialen in het hoger onderwijs.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Publicatie
Whitepaper Digitale Leermaterialen

Een ‘Spotify’ voor studieboeken Tijdens de bijeenkomst van 6 november sprak het Koersteam haar ambitie uit een bijdrage te willen