Een flexibeler onderwijsstelsel, waarin je als student veel meer mogelijkheden hebt om je eigen pad te kiezen, lijkt mij een enorme verrijking. Ik draag dan

Lees meer  

Lees meer  

In de digitale transformatie staan we voor grote uitdagingen: hoe realiseren we een toekomstbestendige leeromgeving, op welke manier kunnen we veilig studiedata benutten en hoe

Lees meer  

Werken voor studenten.

Lees meer  

Ik hoop dat we over vier jaar mooie resultaten hebben bereikt, waarbij ICT is ingezet om het onderwijs te verbeteren voor studenten en docenten. Voor

Lees meer  

Door samenwerking tussen instellingen kunnen we echt stappen zetten op het gebied van digitale (open) leermaterialen! Het is een zoektocht naar de optimale mix van

Lees meer  

Over 4 jaar hoop ik dat er mooie samenwerkingen zijn ontstaan vanuit de versnellingsteams die ook echt tot versterking van het onderwijs hebben geleid!

Lees meer  

De grootste uitdaging op het gebied van flexibilisering van het hoger onderwijs, is de complexiteit van het vraagstuk. Er zijn uiteenlopende manieren om invulling te

Lees meer  

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies