Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech, dát is wat we willen. Er zijn vaak al hele toffe pilots met nieuwe tools bij groepen docenten, opleidingen of

Lees meer  

Als relatiemanager en productmarketeer lever ik graag een bijdrage aan het verder verspreiden en in gebruik nemen van de innovatieve producten die voortvloeien uit het

Lees meer  

Praktijkvaardigheden online: er kan meer dan je denkt, maar minder dan je zou willen. Dat vat momenteel de status van online onderwijs in praktijkvaardigheden samen.

Lees meer  

Als verbinder van de werkgroep Online Onderwijs in Praktijkvaardigheden wil ik mensen samenbrengen om kennis over dit onderwerp uit te wisselen, de krachten te bundelen

Lees meer  

Substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs – het is een mooi doel om aan bij te mogen dragen.

Lees meer  

Toetsen op afstand is een heel belangrijk en vaak complex vraagstuk voor alle hoger onderwijsinstellingen. Op landelijk niveau kunnen we kennisdelen en samen optrekken in

Lees meer  

Samen het onderwijs vooruit helpen door innovaties te delen, uitdagingen te bespreken en partijen bij elkaar te brengen. Het onderwijs staat centraal, met SURF als

Lees meer  

ICT kan bijdragen aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. Maar docenten maken het verschil; zij vormen de belangrijkste factor in het bieden van kwalitatief goed

Lees meer  

Lees meer  

Ik help mee om een intensieve en actuele samenwerking mogelijk te maken tussen het hbo en wo enerzijds en de arbeidsmarkt anderzijds, als het gaat

Lees meer  

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies