Versnellingsplan-op-de-SURF-Onderwijsdagen-2022

Versnellingsplan op de SURF Onderwijsdagen 2022

15 & 16 november 2022 is het zover: de SURF Onderwijsdagen in het congrescentrum 1931 in Den Bosch. Het Versnellingsplan is er natuurlijk ook dit jaar weer bij. Jij ook? Kom dan langs bij onze stand of neem deel aan een van de parallelsessies of lightning talks van de zones van het Versnellingsplan. Het thema dit jaar is ‘Daadkracht’. Binnen dit thema verzorgen de zones sessies over de digitale transitie in het hoger onderwijs. 

De sessies en lightning talks van de zones vinden verspreid plaats op 15 en 16 november. Benieuwd welke dat zijn? We hebben het voor je uiteengezet in onderstaand overzicht. Het volledige programma van de Onderwijsdagen vind je hier.

Parallelsessies en Lightning Talks Versnellingsplan

Dag 1

Startup in Residence EdTech

De werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie is in 2022 gestart met het Startup in Residence (SiR) EdTech programma voor hogescholen en universiteiten die met innovatieve organisaties willen samenwerken aan uitdagingen binnen het onderwijs, waarbij educatieve technologie een mogelijke oplossing biedt. In deze sessie kom je meer te weten over het programma en worden de ervaringen en uitdagingen gedeeld van deelnemende onderwijsinstellingen en startups.

Lot Westerveld en Caro Jongert (zone EdTech).

Dinsdag 15 november
11.20-12.20 (parallelsessies ronde 1)

Stap in de wereld van virtueel vaardighedenonderwijs

XR biedt veel potentieel voor het oefenen van vaardigheden in het hoger onderwijs. Met XR kun je in principe een veilige oefenomgeving met automatische feedback creëren die schaalbaar is en weinig docentinzet vraagt. Maar XR toepassen en opschalen is niet makkelijk. In deze sessie laten we zien wat we nu weten en wat er nu al mogelijk is met XR. We gaan graag met je in gesprek over toepassingen van XR in verschillende domeinen en de uitdagingen die XR met zich meebrengt. 

Esther van de Linde (werkgroep Praktijkvaardigheden), Stan van Ginkel (HU) en Maurice Magnée (HAN).

Dinsdag 15 november
11.20-12.20 (parallelsessies ronde 1)

 
Een nieuwe impuls voor digitale en open leermaterialen

In deze sessie blikken de aanvoerder van de zone Naar digitale (open) leermaterialen, de aanvoerder van Regie op leermaterialen van Doorpakken op digitalisering en SURF terug op de resultaten die de afgelopen vier jaar geboekt zijn. Ook kijken ze vooruit naar het programma Digitaliseringsimpuls onderwijs, waarin digitale en open leermaterialen opnieuw een van de belangrijke thema’s is.

Je hoort alles over de ontwikkelingen op het gebied van digitale en open leermaterialen in het Nederlandse onderwijs en we nodigen je uit om mee te praten over de toekomst!

Robert Schuwer (zone Leermaterialen), Menno de Waal (Doorpakken op digitalisering) en Kirsten Veelo (SURF).

Tool voor visieontwikkeling (digitaal) toetsen

Hoe ziet toetsen in jouw instelling eruit in 2027? De werkgroep Toetsen op afstand onderzocht samen met SURF en Bureau Turner hoe het toekomstperspectief op (digitaal) toetsen voor de komende vijf jaar eruit ziet. Op basis van een trendanalyse en gesprekken met ruim vijftig experts onderscheiden ze vijf dimensies waaruit het toekomstperspectief bestaat. Tijdens deze sessie neemt de werkgroep je mee in de toekomst van (digitaal) toetsen en laat je kennismaken met een tool om binnen jouw instelling of opleiding te bespreken wat jullie ambities zijn op het terrein van toetsen.

Sharon Klinkenberg en Annette Peet (werkgroep Toetsen op afstand).

Dinsdag 16 november

Zet de stap naar gefundeerde onderwijsontwikkeling

Goed onderwijs met ict ontwikkelen en het effect meten van het onderwijs is ingewikkeld en vraagt veel van docenten. Speel met ons het ‘Hoe kan het toch dat deze studenten een onvoldoende halen?’-spel en ervaar de complexiteit.  In deze sessie laten we je in de vorm van een game ervaren waarom evidence-informed te werk gaan zo belangrijk is.  Wij hebben twee proeftuinen ontwikkeld die docenten faciliteren in de ontwikkeling van vaardigheden voor evidence-informed ontwerpen en evalueren van digitaal (praktijkvaardigheden)onderwijs. Maak na de game kennis met de proeftuin materialen en kom erachter hoe je deze in jouw instelling in kan zetten.

Esther van de Linde (werkgroep Praktijkvaardigheden) en Vera de Vries (zone Evidence-informed).

Dinsdag 16 november

Naar toekomstbestendig synchroon onderwijs

De invulling van synchroon (live, instant) leren en doceren in het onderwijs krijgt momenteel veel aandacht. In discussies gaat het doorgaans over de ideale ‘plaats van handeling’. Gaat het onderwijs volledig online (virtueel), volledig onsite (f2f), afwisselend online en onsite (blended) of simultaan online en onsite (hybride)? Bij de Open Universiteit (OU) zijn percepties en wensen van studenten en docenten over toekomstbestendig synchroon onderwijs in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt om een visie op synchroon OU-onderwijs te ontwikkelen. Deze visie delen we tijdens deze sessie met het publiek.

Iwan Wopereis (
zone Docentprofessionalisering).

Dinsdag 16 november

Onderwijsinnovatie met ict: de docent maakt het verschil

De zone Faciliteren en professionaliseren van docenten heeft in de afgelopen vier jaar verschillende producten en publicaties ontwikkeld die effectieve professionalisering ondersteunen binnen verschillende niveaus van het hoger onderwijs. In deze sessie gaan we interactief het gesprek aan over de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat al onze docenten bekwaam genoeg zijn om de kansen voor het inpassen van digitale middelen in hun curricula effectief aan te pakken?’ Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van onderstaande producten en publicaties: 

  • Toolkit Blend je onderwijs
  • Proeftuin formatief toetsen
  • Focus op de onderwijskundige ict-professional
  • Raamwerk docentcompetenties
  • Toolkit bouwstenen effectieve docentprofessionalisering
  • De integrale bewegingssensor

Kim Schildkamp, Ronald Spruit en Thys de Haan (zone docentprofessionalisering).

Dinsdag 15 november
15.10-15.40 (parallelsessie ronde 3)

Dag 2

The impact of technology on society: how to become a responsible designer of new technology
In deze sessie zullen Jo-An en John het hebben over waarom het belangrijk is om na te denken over de impact van technologie op mens en maatschappij (en hoe we die gedachten naar de praktijk kunnen brengen). We bekijken technologie niet alleen vanuit een dystopisch perspectief (wat er mogelijk mis kan gaan) maar ook vanuit een utopisch perspectief (hoe we de samenleving beter kunnen betrekken bij de technologie die we ontwerpen of gebruiken). We bespreken onder andere de Technology Impact Cycle Tool, ontwikkeld door Fontys, die je na de sessie direct kunt gebruiken in je eigen beroepspraktijk.
 

 John Walker (werkgroep EdTech) en Jo-An Kamp (Fontys Hogeschool ICT).

Woensdag 16 november
11.30-12.30 (parallelsessie ronde 1)

Ervaar de opbrengsten van vier jaar versnellen met digitale (open) leermaterialen
In de afgelopen vier jaar heeft de zone Naar digitale (open) leermaterialen diverse producten gerealiseerd om invulling te geven aan de ambitie dat studenten en docenten vanuit één plek hun optimale mix van leermaterialen kan samenstellen en gebruiken. Deze producten variëren van een visiedocument digitale leermaterialen tot het platform edusources (met SURF) en tools zoals de Kies wijzer digitaal leermateriaal, de Quickscan Gebruik open leermaterialen en het stappenplan “Maak je open tekstboek!”.

De sessie start met een korte presentatie waarin we een totaaloverzicht tonen. Daarna kun je op een marktplaats kennis maken met de producten en is er gelegenheid met zoneleden in gesprek te gaan.

Robert Schuwer (aanvoerder zone Leermaterialen).

Woensdag 16 november
13.40-14.40 (parallelsessie ronde 2)

Lightning Talks

Laat je in een serie van twee à drie korte, inspirerende presentaties meenemen langs verschillende onderwerpen in het veld. De presentaties geven je een inzicht in actuele initiatieven, producten of projecten. 

Dag I

13.40-14.40 uur

Peter Dekker, Judith Vennix en Ronald Spruit (zone Docentprofessionaliering)

Er zijn steeds meer medewerkers nodig die docenten faciliteren en professionaliseren op het gebied van onderwijsinnovaties met ICT. Deze functie voor onderwijskundig ICT-professionals wordt verschillend vormgegeven op onze onderwijsinstellingen. Uit een onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een instrument waarmee dezemedewerkers, en hun instellingen, hun werk en positie kunnen versterken en zichzelf kunnen professionaliseren. We hebben hiervoor een groei- en reflectietool ontwikkeld die de medewerker inzicht geeft in de beheersing over vijf rollen, wat een dialoog oplevert met collega’s over mogelijkheden en wens tot ontwikkeling. Ook geeft de tool inzicht in de beheersing van deze rollen binnen het team. Daarmee is duidelijk te maken waar blinde vlekken zijn in het team. De vijf rollen zijn: veranderaar, coach, adviseur, netwerker, inspirator.

Voor de ontwikkeling van deze tool is een nationaal en internationaal onderzoek uitgevoerd, dat beschreven is in deze publicatie.

Lieke Rensink (zone Leermaterialen)

Het realiseren van een nationale infrastructuur waarmee docenten en studenten op één plek een optimale mix van (open én gelicenseerde) digitale leermaterialen kunnen samenstellen en gebruiken is het ambitieuze doel waar SURF samen met onderwijsinstellingen binnen het Versnellingsplan aan werkt. Om dit te realiseren en tot een succes te maken hebben we gewerkt aan een integrale aanpak waarbij samenwerking het sleutelwoord was. In deze talk nemen we je mee in de wereld van digitale en open leermaterialen, de rol die samenwerking op verschillende niveaus daarin speelt en wat jij kan doen binnen je eigen instelling.

Bram Enning en Ineke Stoop (zone Studiedata)

Of je nu student, docent of bestuurder bent, slim gebruik maken van studiedata kan veel voor je betekenen. Maar wat precies voor jou relevant is en hoe je dat dan moet aanpakken, blijft soms wat abstract. Dan helpt het om te zien wat anderen al doen en met ze in contact te komen.

Op het gloednieuwe ‘data journey’-platform, ontwikkeld door de zone Studiedata van het Versnellingsplan, kan dat. Je ziet voorbeelden die zijn toegesneden op jouw rol, je kunt inspiratie opdoen aan het werk van anderen, je eigen succesvoorbeelden delen en zo in contact komen met collega’s.

Deel, leer, inspireer én doe-meer-met-studiedata!

Dag 2

11.30-12.30 uur

Dorien Hopster, Myrthe Lubbers en Kim Schildkamp (zone Docentprofessionalisering)

Het onderwijs kent veel innovaties op het gebied van ict. Disseminatie van deze initiatieven is noodzakelijk, maar complex en niet vanzelfsprekend. Daarom deden we onderzoek naar de disseminatie van twee innovatieve producten van het landelijke Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict in 16 hoger onderwijsinstellingen. De producten zijn bedoeld om de professionalisering van docenten op het gebied van onderwijsinnovatie met ict te stimuleren. Uit het onderzoek blijkt hoe verschillende factoren het disseminatieproces bevorderen dan wel belemmeren. Deze factoren hebben betrekking op drie categorieën: (1) het innovatieproduct (bv. toegevoegde waarde), (2) de betrokken stakeholders (bv. motivatie om te innoveren, en (3) de context van de instelling (bv. steun van leidinggevende). Het is belangrijk om deze factoren mee te nemen bij de vormgeving van de disseminatie van toekomstige innovatieve projecten. Je verlaat deze sessie met concrete disseminatietips.

Foto header van Christian Walker via Unsplash.

Deel deze pagina

Actueel

Lees hier het laatste nieuws en meer
Terugblik-Toets2daagse
Artikel
Terugblik: dit was de Toets2daagse

Op 6 en 7 december 2022 organiseerde de werkgroep Toetsen op afstand samen met de Special Interest Group Digitaal Toetsen en