Zone-EdTech-start-half-juli-als-werkgroep

Zone EdTech start half juli als werkgroep

Werkgroep-EdTech-voor-onderwijsinnovatie-met-ICT

Start werkgroep EdTech

Binnen het Versnellingsplan is de afgelopen twee jaar gewerkt aan het thema EdTech via de zone Versnellen van onderwijsinnovatie met EdTech. De zone bestond uit drie universiteiten en drie hogescholen en heeft mooie resultaten bereikt. Omdat niet alle instellingen hun deelname konden continueren, kiezen we er nu voor om de vervolgactiviteiten op dit belangrijke thema uit te voeren in de vorm van een werkgroep.

Half juli starten Jelle Kok (projectleider) en Nienke Stumpel (communitymanager). Zij gaan gezamenlijk kijken naar welke behoeftes er zijn en aan de hand daarvan een nieuw plan maken voor de werkgroep. Hierbij wordt voortgebouwd op de resultaten die bereikt zijn in de zone EdTech en de ideeën die opgehaald zijn in een verkenning die Twynstra Gudde in opdracht van het Versnellingsplan heeft uitgevoerd. Er wordt een werkgroep gevormd van medewerkers van hoger onderwijsinstellingen die vanuit hun instelling samenwerken met EdTech-bedrijven. In de werkgroep zal kennis uitgewisseld worden, en de werkgroep zal als klankbord fungeren voor de uit te voeren activiteiten.

Heb je interesse om deel te nemen aan de werkgroep om Edtech naar een hoger niveau te tillen? Meld je dan aan via edtech@versnellingsplan.nl.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.