Uitkomsten Focusgroep Hybride leeromgevingen

Zone-Human-Capital

Op weg naar een stevig fundament voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt

Op 1 februari kwam de zone Versterken van digitale human capital bijeen in een focusgroep met verschillende deelnemers uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. In verschillende rondes spraken deelnemers over vraagstukken rondom het opstarten van een hybride leeromgeving. Het was waardevol om alle meningen en ervaringen te horen.

Verschillende perspectieven

Er deden 22 deelnemers mee vanuit verschillende perspectieven. Ze vertegenwoordigden onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. De rollen varieerden van student, docent of hoogleraar tot aan begeleider, onderzoeker of adviseur.

Match tussen onderwijs en bedrijfsleven is belangrijk

Door de oogharen kijkend naar de uitkomsten, lijkt de crux van een hybride leeromgeving te zitten in het goed matchen van bedrijfsleven en onderwijs. Beide hebben gedeelde doelen, namelijk zorgen voor deskundige en vakbekwame mensen. Tegelijkertijd zijn er verschillen. Bij de onderwijsinstelling ligt het accent op het ontwikkelen van studenten en onderzoek. Bij het bedrijfsleven zijn de uitkomsten en opbrengsten belangrijk.

Uit de focusgroep kwam dat het belangrijk is inzicht te krijgen in de doelen van de leeromgeving en de beoogde resultaten voor het onderwijs, studenten en bedrijven. Ook kwam het volgende ter sprake: om tot een goede samenwerking te komen, helpt het als onderwijs én bedrijfsleven eigenaar zijn van de leeromgeving. Dat legt een stevig fundament voor regelmatige onderlinge communicatie, gezamenlijke inzet, doorontwikkeling van de leeromgeving en financiering. Een onafhankelijke aanjager en coördinator, bijvoorbeeld vanuit de overheid, kan helpen om van de gezamenlijke leeromgeving een succes te maken.

Verder met uitkomsten

De zone neemt de uitkomsten van de focusgroep mee in de ontwikkeling van een tool voor het onderwijs en bedrijfsleven. Die tool bevat de verder aangescherpte aanbevelingen voor het inrichten van een hybride leeromgeving. In de loop van april verwachten we de tool te publiceren.

Heb je vragen naar aanleiding van de focusgroep of over de tool? Neem dan contact op met Lonneke Brands, l.brands@saxion.nl.

Foto door Alex Perez via Unsplash

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Learning-community-tool
Product
Learning Community Tool

Aan de slag met de (door)ontwikkeling van een krachtige Learning community Hoe kan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen worden

Digitale-Competentiepeiler
Product
Digitale CompetentiePeiler

Integreer digitale competenties in profielen voor (hoger) onderwijs en werk Weet een verpleegkundige om te gaan met het elektronische dossier