Samen optrekken in flexibilisering

Koersteam

Samen optrekken in flexibilisering

Op 6 november vond de tweede bijeenkomst van de zone Gezamenlijk koersen op versnelling plaats. Het thema flexibilisering stond centraal. Er is een aantal uitdagingen in het toegankelijker maken van het hoger onderwijs voor een diverse groep studenten. Tijdens de bijeenkomst schetste een enthousiaste groep sprekers de uitdagingen en mogelijke oplossingen die zij zien.

Sprekers

  • Ingrid Tuinenberg en Claasje van den Hoogen van het Albeda Zorgcollege vertelden over de maatschappelijke opgave om zorg en onderwijs anders, beter en toekomstbestendig te organiseren. Dit kan onder andere door flexibel op te leiden in certificeerbare eenheden, in samenwerking met het werkveld. Zij runnen momenteel een pilot met certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen.
  • Rick West van Brigham Young University vertelde hoe in de Verenigde Staten enkele instellingen de traditionele manier van lesgeven vervangen door een systeem van microcredentials/badges.
  • Janina van Hees van SURF, en verbinder van de zone Flexibilisering, vertelde over het SURF Edubadges project. Hiervoor is een proof of concept geweest. Er loopt op dit moment een pilot met 17 instellingen die experimenteren met de technische infrastructuur.
  • Ulrike Wild (WUR) en Paul den Hertog (HvA), aanvoerders van de zone Flexibilisering, vertelden over flexibilisering van het hoger onderwijs in Nederland en ontwikkelingen in de zone. De zone heeft  4 studentroutes ontwikkeld waarvoor zij barrières in het Nederlandse onderwijssysteem weg willen halen.

Conclusies

Alle sprekers zien grote mogelijkheden om het hoger onderwijs toegankelijker te maken en te houden, voor een meer diverse groep studenten. Daarbij is het volgens hen nodig om gezamenlijk te kijken naar de uitdagingen. Denk hierbij aan certificering, bekostigingssystematiek, kwaliteitszorg en ICT-randvoorwaarden. Tijdens de bijeenkomst werden hier goede gesprekken over gevoerd. Het Koersteam heeft aangegeven via de VSNU en de VH het thema flexibilisering verder op te pakken en de uitdagingen daar te adresseren.

Volgende bijeenkomst

De komende bijeenkomst staat in het teken van digitale (open) leermaterialen. Het Koersteam heeft de ambitie om gezamenlijk op te trekken om de toegankelijkheid tot digitale (open) leermaterialen voor zowel studenten als docenten te verbeteren.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Publicatie
Whitepaper Digitale Leermaterialen

Een ‘Spotify’ voor studieboeken Tijdens de bijeenkomst van 6 november sprak het Koersteam haar ambitie uit een bijdrage te willen