Lees de plannen van aanpak 2022
Versnellingsplan-Onderwijsinnovatie-met-ICT

Plannen van aanpak 2022

Het laatste jaar van het Versnellingsplan is van start gegaan. In januari presenteerden de zones en werkgroepen hun plan van aanpak voor 2022 aan de stuurgroep. De stuurgroep was positief verrast over de ambitie in de plannen voor dit afrondende jaar. Daarnaast was iedereen verheugd om de behaalde resultaten van de afgelopen drie jaar te zien. Wat is er al veel bereikt en ontwikkeld!

Je vindt hier een korte samenvatting van de plannen en kunt daarnaast het gehele plan downloaden. Heb je vragen over één van de plannen? Neem dan contact op met de aanvoerder van de desbetreffende zone of werkgroep. De contactgegevens vind je
hier. 

Plannen van aanpak 2022

Zone Versterken van digitale human capital

“Instellingen zijn gericht op en verbonden met de maatschappij.” 
De samenwerking tussen werkveld, onderwijs en onderzoek op het gebied van digitalisering staan ook dit jaar centraal in de projecten van de zone Human capital. De focus ligt op bewustzijn creëren voor het belang van digitale vaardigheden in het hoger onderwijs. Dit doet de zone door samen te werken met adviescolleges en het bedrijfsleven, maar ook door ervoor te zorgen dat studenten met digitale competenties afstuderen en toekomstbestendig zijn. De zone stimuleert een hybride leeromgeving waarin onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt nauw samenwerken.  

Download het volledige plan van aanpak van de zone hier.

Zone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

“Voortbouwen aan vertrouwen en verbinding én focus op structurele impact.”  
Dit is het motto van de zone Veilig en betrouwbaar benutten van Studiedata. De focus dit jaar ligt op het afronden, overdragen en de borging van de resultaten die behaald zijn. Maar ook een blijvende landelijke impact staat hoog op de agenda. De zone zal daarin nauw samenwerken met andere zones in het Versnellingsplan. De projecten die de zone dit jaar afrondt: uitbreiding van de website doemeermetstudiedata.nl met een interactief dashboard, een handleiding met praktijkvoorbeelden die instellingen verder helpen en de lancering van het landelijk Referentiekader Privacy en Ethiek met bijbehorend Dilemma spel.

Download het volledige plan van aanpak van de zone hier. 

 
 
Zone Faciliteren en professionaliseren van docenten.

De focus van de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten ligt dit jaar op de verspreiding en het toepassen van de opgedane kennis en ervaring met de bijbehorende ontwikkelde producten. Vier thema’s staan dit jaar centraal: goede voorbeelden onderling delen, instellingen begeleiden bij het effectief toepassen van de verschillende tools, de Integrale ICT-bewegingssensor breed inzetten en sector breed ervaringen verzamelen en onderling delen. Eind dit jaar lanceert de zone een landelijke kennisuitwisselingsplaats op het gebied van docentprofessionalisering. Daarbij sluit het plan van aanpak van de zone goed aan op de transitieagenda. Het doel van de zone blijft onveranderd: alle docenten in het hoger onderwijs in de gelegenheid stellen om ICT in te zetten in hun onderwijs en daarmee het onderwijs te verbeteren.

Download het volledige plan van aanpak van de zone hier.

Zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Doorgaan op de ingeslagen weg is voor de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT het plan in 2022. Onderbouwd onderwijs met ICT nog beter op de kaart zetten en gemeengoed maken binnen de instellingen is één van de belangrijkste speerpunten van de zone. De drie werkpakketten waar ze op focussen zijn: een digitale bibliotheek ontwikkelen gevuld met goede voorbeelden en instrumenten uit de praktijk, het stimuleren van kennisdeling binnen de instellingen en proeftuinen ontwikkelen inclusief e-module en toolkit. Samenwerken met een aantal andere zones is, net als voorgaande jaren, hierin vanzelfsprekend.

Download het volledige plan van aanpak van de zone hier.

 
Zone Flexibilisering van het onderwijs

Bij de start van het Versnellingsplan heeft de zone Flexibilisering van het onderwijs vier studentroutes geformuleerd. Deze routes geven zowel op instellingsniveau als op nationaal niveau richting aan de verdere flexibilisering van het hoger onderwijs. De focus van de zone ligt in 2022 op verdere informatieuitwisseling, behouden van de opgebouwde netwerken, publicaties afronden en verspreiding van de resultaten. De zone gaat verder met de lopende projecten zoals de pilot Microcredentials en pilot Studentmobiliteit en breidt deze verder uit.

Download het volledige plan van aanpak van de zone hier.

Zone Naar digitale (open) leermaterialen

De zone Naar digitale (open) leermaterialen legt dit jaar de focus op behalen van het eerder bepaalde doel: het optimaal benutten van de mogelijkheden van digitale leermaterialen in het hoger onderwijs. De speerpunten dit jaar zijn bijvoorbeeld doorontwikkeling van het platform edusources, uitgevers motiveren hun digitale leermaterialen beschikbaar te stellen, workshops organiseren voor docenten en een toolkit ontwikkelen. Deze doelen sluiten goed aan op de transitieagenda. Daarbij is met de ondertekening en publicatie van de Verklaring Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen van het Koersteam een eerste en belangrijke stap gezet om het einddoel te behalen. 

Download het volledige plan van aanpak van de zone hier.

Werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden

De werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden gaat dit jaar verder onder de naam Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden. Na de start van de werkgroep in 2020 zijn er drie werkpakketten opgesteld voor het laatste jaar van het Versnellingsplan.  De focus ligt op professionalisering van digitaal onderwijs, onderbouwd digitaal onderwijs en samenwerken van docenten uit verschillende disciplines. Hiervoor ontwikkelt de werkgroep verschillende instrumenten voor docenten, om het proces te evalueren en verder te ontwikkelen zoals een Proeftuin. Ook starten ze een community om betrokkenheid en zichtbaarheid te vergroten door middel van webinars, bijeenkomsten en een forum. Aan het einde van dit jaar is er een basis gecreëerd om instellingen te helpen hun digitale vaardigheidsonderwijs verder vorm te geven.

Download het volledige plan van aanpak van de werkgroep hier.

Werkgroep Toetsen op afstand

De werkgroep Toetsen op afstand richtte zich na de opstart op de vraag: hoe organiseer je toetsen waar toezicht vereist is in de thuissituatie? In de tussentijd hebben de Covid- maatregelen minder effect op het toetsproces en heeft de werkgroep haar koers bijgesteld. Wat zijn de alternatieven voor bestaande toetsvormen? Is er voldoende aandacht voor formatieve evaluatie, assessment, portfolio’s en opdrachten? Beschikken de instellingen over voldoende capaciteit voor het afnemen van digitale toetsen? En hoe gaan instellingen zich voorbereiden op de toekomst? De werkgroep richt zich het komende jaar op deze vraagstukken. De werkgroep ontwikkelt verschillende hulpstukken zoals een leermodule. Maar ook een online applicatie om toetskwaliteit te analyseren en verbeteren. Daarnaast breidt de werkgroep de keuzetool Toetsen op afstand (Assessment selection tool) verder uit. Verder ligt de focus dit laatste jaar op kennisdeling tussen instellingen en docenten. 

Download het volledige plan van aanpak van de werkgroep hier.

Werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie

Ruimte creëren binnen instellingen voor onderwijsinnovatie met Educational Technology (EdTech), dat is het doel van de werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie. Ze wil obstakels wegnemen door praktische projecten op te zetten in het hoger onderwijs in samenwerking met startups, en hiermee bij te dragen aan een sterkere innovatiecultuur. De focus van de werkgroep ligt op het ontwikkelen van een sterke EdTech community en producten om bestaande innovatieprocessen in instellingen verder te versterken, starten met de pilot Startup in Residence en de samenwerking tussen EdTech-aanbieders en instellingen verbeteren. De werkgroep levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelen uit de transitie-agenda. 

Download het volledige plan van aanpak van de werkgroep hier.

 

Foto van Isabela Kronemberger via Unsplash

Deel deze pagina

Actueel

Lees hier het laatste nieuws en meer
Terugblik-Toets2daagse
Artikel
Terugblik: dit was de Toets2daagse

Op 6 en 7 december 2022 organiseerde de werkgroep Toetsen op afstand samen met de Special Interest Group Digitaal Toetsen en

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het Versnellingsplan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Lees-meer-over-het-Versnellingsplan-Onderwijsinnovatie-met-ICT