EdTech-validation-lab-van-start

Opheffen zone EdTech

Werkgroep-EdTech-voor-onderwijsinnovatie-met-ICT

Eind vorig jaar besloten een aantal hoger onderwijsinstellingen hun deelname aan de zone Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech te beëindigen. De stuurgroep is van mening dat daarmee de samenstelling van de zone te smal is geworden om deze succesvol voort te zetten en heeft besloten per maart 2021 de zone​, in haar huidige vorm, stop te zetten.

EdTech blijft onverminderd van belang voor het hoger onderwijs en het Versnellingsplan. Daarom stelt de stuurgroep een verkenner aan die op korte termijn in kaart zal brengen hoe de opgeleverde producten en resultaten van de zone verder gebracht kunnen worden, en welke concrete projecten ondernomen kunnen worden om ‘versnellen van onderwijsinnovatie met EdTech’ in de laatste twee jaar van het Versnellingsplan een verdere impuls te geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de opgebouwde kennis en ervaring van de huidige leden van de zone EdTech.

De zone EdTech heeft mooie resultaten behaald sinds de start van het Versnellingsplan in 2019, onder aanvoerderschap van Timo Kos (destijds TU Delft) en vanaf 1 januari 2020 van Jelgar de Wilde (Inholland). Voorbeelden daarvan zijn het validatielab voor startups dat twee keer heeft plaatsgevonden, waarmee ruim 20 startups werden geholpen hun weg te vinden naar en in het Nederlands hoger onderwijs. Ook werden de barrières die EdTech bedrijven en instellingen tegenkomen bij adoptie van nieuwe technologische toepassingen voor het onderwijs in kaart gebracht en best practices voor het wegnemen hiervan geïnventariseerd. Daarnaast hebben de zoneleden een voorstel gedaan welke onderdelen en aandachtsgebieden de komende twee jaar opgepakt zouden kunnen worden. De stuurgroep heeft veel waardering voor de tijd en energie die alle zoneleden hebben geïnvesteerd in het gezamenlijk verder brengen van dit belangrijke onderwerp.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.