Open leermaterialen in de optimale mix van leermaterialen

zone-digitale-leermaterialen

Open leermaterialen in de optimale mix van leermaterialen

Deze week is het Open Education Week. Robert Schuwer, Lector Open Educational Resources bij Fontys Hogescholen en aanvoerder van de zone Digitale (open) leermaterialen, en Kirsten Veelo, voormalig verbinder van de zone Digitale (open) leermaterialen en projectleider Open leermaterialen bij SURF, schreven over hun inzichten.

“Van 2 tot 6 maart wordt, in het kader van de Open Education Week, wereldwijd aandacht besteed aan open leermaterialen, open cursussen en open onderwijs. Doel van deze week is meer bewustzijn van de mogelijkheden die open vormen van onderwijs kunnen bieden te creëren bij docenten, studenten, staf en management.

In de zone Naar digitale (open) leermaterialen wordt gewerkt aan het realiseren van de ambitie om studenten en docenten zo eenvoudig als mogelijk hun optimale mix van digitale leermaterialen te kunnen samenstellen en gebruiken. Een dergelijke mix zal in veel gevallen bestaan uit zowel open als gesloten leermaterialen. De meerwaarde van open leermaterialen in een dergelijke mix is meervoudig: het vergroot het aantal leermaterialen dat beschikbaar is en bij het onderwijs past, het draagt bij aan verlaging van drempels in de toegang tot leermaterialen, het draagt potentieel bij aan meer efficiency bij het maken van leermaterialen doordat kan worden voortgebouwd op  beschikbare leermaterialen, en het maakt didactische werkvormen mogelijk die zonder open leermaterialen niet of lastig gerealiseerd kunnen worden. Deze meerwaarde draagt uiteindelijk bij aan een hogere kwaliteit van onderwijs en studentsucces.

De zone werkt aan verlaging van de drempels die grootschalige adoptie van digitale (open) leermaterialen in de weg staan. Zo wordt onder meer gewerkt aan een platform waar digitale leermaterialen kunnen worden gevonden en gedeeld en waar vakcommunities van docenten terecht kunnen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van de collectie te definiëren en te bewaken. Ook willen we ervoor zorgen dat de mix met commerciële materialen eenvoudiger te realiseren is onder voorwaarden die voor alle betrokken partijen acceptabel zijn. En tenslotte willen we stappen zetten naar meer erkenning en waardering voor delen en hergebruiken van open leermaterialen voor docenten.

Ook buiten de zone gebeurt er veel rond open leermaterialen. Met partijen als SURF, de SIG Open Education en de bibliotheken werkgroep Open Online Onderwijs werken we daarom nauw samen om de ambities te realiseren. Stay tuned voor verdere ontwikkelingen in onze zone!”

Deze column verscheen in de Versnellingsplannieuwsbrief van 5 maart 2020. Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Quickscan-Gebruik-open-leermaterialen
Product
Quickscan Gebruik open leermaterialen

Werken met open leermaterialen heeft meer impact op een instelling dan alleen op docenten en het onderwijsproces. Heeft jouw instelling