Inspiratie voor evidence-informed werken

Zone-evidence-informed

Uitkomsten Inspiratiesessie

Hoe organiseren instellingen onderwijsinnovatie en welke rol speelt evidence-informed hierin? Een interviewronde van de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT geeft hier inzicht in. De zone brengt onder andere in kaart hoe binnen het hoger onderwijs evidence-informed gewerkt wordt bij onderwijsinnovatie met ICT. In het kader van de interviewsessie organiseerde de zone op 11 februari een inspiratiesessie voor de geïnterviewde sleutelpersonen en hun collega’s van twaalf instellingen. Tijdens de sessie stond onder andere het delen van de tussenopbrengsten van de interviewronde, het definiëren van evidence-informed werken en het verkennen van vervolgstappen centraal.

Presentaties en kennisdeling

De inspiratiesessie bestond onder andere uit inhoudelijke presentaties van lector Digitale Didactiek en zonelid Fleur Prinsen (Hogeschool Rotterdam) en junior onderzoeker Willemijn de Jong (Hanzehogeschool Groningen), die ingingen op de tussenopbrengsten en innoveren vanuit goede voorbeelden. Ook deelden deelnemers kennis via de chat, Padlet en Tricider. Allemaal rijk aan informatie, ideeën en goede voorbeelden.

Wat opviel is dat vooral het hoe van evidence-informed onderwijsinnovatie iedereen bezighoudt. Hoe kan de cultuur binnen een instelling veranderen? Hoe maak je evidence-informed werken toegankelijk voor docenten? Hoe deel je resultaten van een onderwijsinnovatie op een toegankelijke manier? En hoe kunnen instellingen en sleutelpersonen daarin samen optrekken?

Verkennen, verdiepen, verbreden, vertalen

De sessie startte met een verkenning van wat evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT is of kan zijn. Uiteraard werd het raadplegen van onderwijsliteratuur of good practices genoemd, maar ook het zelf creëren van ‘evidence’ kwam voorbij. Dit kan door bijvoorbeeld zelf wetenschappelijk of praktijkonderzoek op te zetten, of door middel van evaluaties en reflecties van studenten en docenten. Methodisch te werk gaan is ook een vorm van evidence-informed werken, en het betrekken van docenten en studenten werkt om hen te enthousiasmeren en te overtuigen van het belang ervan.

Vervolgens spraken de deelnemers met elkaar over hoe deelnemende instellingen vormgeven aan evidence-informed onderwijsinnovatie. Willemijn interviewde sleutelfiguren van instellingen uit de zone hierover. Hieruit kwamen drie belangrijke bevindingen:

  1. Het belang van een (formele) instellingsbrede visie op evidence-informed onderwijsinnovatie;
  2. Onderzoek naar onderwijsinnovaties gebeurt in wisselende mate;
  3. Iedere instelling ervaart knelpunten in het evidence-informed werken aan onderwijsinnovatie.

Binnenkort start de tweede ronde interviews, waarin we belanghebbenden uit nog niet eerder geïnterviewde instellingen aan het woord willen laten. Ken je iemand die met evidence-informed werken bezig is binnen een hoger onderwijsinstelling? En wil je graag je ervaringen hierover kwijt? Laat het ons weten! Dat kan door contact op te nemen met Willemijn de Jong via w.d.de.jong@pl.hanze.nl.

Na de pauze introduceerde Fleur Prinsen good practices van evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT. De functie van good practices maakt zichtbaar hoe je, in dit geval, bestaande kennis bruikbaar maakt voor (vertaling naar) de praktijk, hoe je ontbrekende praktijkkennis voor onderwijsvernieuwing identificeert en hoe je nieuwe praktijkkennis genereert. Om zulke goede voorbeelden helder in beeld te brengen, ontwikkelde de zone een template voor het delen van good practices. Het template helpt bij het zo compleet en relevant mogelijk maken van informatie.  Ook heeft de zone acht ingevulde goede voorbeelden beschikbaar gesteld. Deze good practices varieren van het voorstellen van flankerend onderzoek tot aan het toepassen van een Blended Learning sjabloon.

Vijf stapjes richting evidence-informed onderwijsinnovatie

Ideeën over de ideale manier van evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT en de bijbehorende voorwaarden zijn er genoeg. Die bieden inspiratie, maar kunnen tegelijkertijd ook verlammend werken omdat het onhaalbaar lijkt. Hierdoor kan het zijn om dit te vertalen naar de praktijk. Daarom introduceerde de zone tijdens de sessie de kunst van Kaizen[1], een filosofie die uitgaat van het belang van kleine stappen in de juiste richting. We vroegen de deelnemers om drie mini-stapjes te noemen in de richting van meer evidence-informed werken binnen de eigen instelling, die zij de volgende dag al konden zetten. Hieronder een paar voorbeelden ter inspiriatie:

  1. Een workshop geven voor docenten die hun onderwijs willen onderzoeken.
  2. Morgen met een collega overleggen over het precieze doel van onze pilot met online peer feedback, waarvoor wij een nieuwe tool gaan gebruiken.
  3. Samen met mijn collega’s onze plannen uitwerken voor wat we dit jaar willen bereiken met evidence-informed onderwijsinnovatie.
  4. Contact leggen met de makers van de serious game ‘Snuffelstage’, waar ik over gelezen heb in één van de good practices[2].
  5. De werkwijze van ons Teaching and Learning Centre met vouchers (voor docenten voor een onderwijsinnovatie) beschrijven in een good practice template.[3]

Ideeën om samen te versnellen

Tijdens de sessie is niet alleen nagedacht over individuele stappen richting meer evidence-informed onderwijsinnovatie, maar ook over hoe we hier met elkaar aan kunnen werken. Niet alleen door achteraf kennis uit te wisselen, maar ook door gezamenlijk stappen vooruit te zetten.

Het opschalen van onderwijsinnovaties blijkt een thema waar veel instellingen tegenaan lopen. Er zijn diverse voorbeelden van onderwijsinnovaties die vaak beperkt blijven. Kennisdeling tussen de verschillende opleidingen en instituten is er vaak niet. Onder andere omdat het lastig is om een onderwijsinnovatie te vertalen naar een andere context. Dus samen op zoek gaan naar oplossingen om succesvoller op te schalen. Of samen de vraag beantwoorden hoe instellingen in het buitenland evidence-informed onderwijsinnovatie aanpakken. Een gezamenlijke studie hiervan bespaart tijd en biedt nieuwe invalshoeken.

Zelf geïnspireerd geraakt?

Lees meer in een aantal bronnen en voorbeelden die deelnemers de moeite vinden, die we hieronder voor je uiteengezet hebben

Voorbeelden van online onderwijs:

Achtergrondinformatie:

Foto door Diego PH via Unsplash

——————————————————————————

[1]Bron 1

[2]Bron 2

[3]Bron 3

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.