Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek

Mapping vier studentroutes op onderwijslogistieke processen

In 2019 heeft de zone Flexibilisering van het onderwijs een visie op 4 flexibele studentroutes ontwikkeld, inclusief een uitwerking van concepten van flexibilisering. De Vrije Universiteit Amsterdam is één van de instellingen die de verwachting over flexibel onderwijs deelt, en daartoe voorbereidingen treft.

De VU brengt de gedachtegang nu een stap verder, namelijk met de vraag:

 

“Als we het onderwijs flexibeler willen maken, welke impact heeft dat dan op onze interne organisatie en onderwijslogistiek?”

 

Menno Scheers, Tim Pinchetti en andere collega’s van de VU hebben hiervoor een analyse gemaakt. In de publicatie ‘Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek‘ mappen zij de vier flexibele studentroutes op onderwijslogistieke processen.

Menno Scheers (Enterprise Architect/Teamlead CIO Office bij de VU) licht toe: “Aan de vooravond van een meerjarig traject waarin de VU verschillende onderwijslogistieke systemen opnieuw moet vervangen of vernieuwen, willen wij vooruitkijken. De ICT-infrastructuur en onderwijslogistieke systemen moeten immers zo toekomstproof mogelijk worden vormgeven. Met de infrastructurele keuzes willen we geen paden afsluiten die in de toekomst wellicht heel wenselijk zullen blijken.”

Leden van de zone Flexibilisering hebben gereflecteerd op de voorzet van de VU en vervolgens is de analyse aangevuld. Nu stelt de zone, in samenwerking met de auteurs van de VU, de analyse graag breed beschikbaar voor iedereen in het hoger onderwijs die met flexibilisering bezig is. Gebruik de analyse als een startpunt voor het verdere gesprek binnen je eigen instelling. Bijvoorbeeld met collega’s van de afdelingen HRM of informatiemanagement. De makers pretenderen niet 100% volledig te zijn, maar hopen met deze analyse een hulpmiddel beschikbaar te stellen voor het nadenken over impact, effecten en afhankelijkheden van flexibilisering op allerlei kernprocessen van je eigen organisatie.

Download de analyse hier

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Project
Pilot Microcredentials

Snel naar: Over Meedoen FAQ Contact 32 hoger onderwijsinstellingen – waarvan 10 universiteiten en 22 hogescholen – doen sinds oktober

Publicatie
One-pager Pilot Studentmobiliteit

De zone Flexibilisering werkt momenteel aan de pilot Studentmobiliteit. De zone werkt met SURF, dat de technische infrastructuur voor de pilot ontwerpt en