De mensen van het Versnellingsplan: Gaby Lutgens

zone-digitale-leermaterialen

Elke week stellen we een ander lid van het Versnellingsplan aan je voor. Deze week: Gaby Lutgens, coördinator Blended PBL support bij de Universiteit Maastricht en lid van de zone Digitale (open) leermaterialen

Wat voor student was je vroeger?

Vroeger was ik, en ik ben nu nog steeds, iemand die heel veel dingen interessant vindt. Dat heeft ertoe geleid dat ik tijdens mij studietijd een aantal omzwervingen heb gemaakt. Ik ben begonnen met rechten, maar daar kon ik mijn ei niet in kwijt. Daarna ben ik met veel enthousiasme overgestapt naar psychologie. Binnen een half jaar had ik mijn propedeuse, maar bij alle ‘inleidingen op afstudeerrichtingen’ die ik volgde zag ik me nog niet die psycholoog zijn. Ik realiseerde me dat ik op zoek was naar hoe ik theorie en praktijk kon combineren.

Toen ben ik nogal impulsief begonnen aan de opleiding tot luchtverkeersleider. Een hele andere wereld, met vakken als aerodynamica en meteorologie en de praktijk van de simulatie met de radar en radiotelefonie. Maar toch, ik zag mezelf niet de hele dag achter zo’n radarschermpje zitten. Maar wat ik merkte wel hoe die opleiding in elkaar zat en hoe die volgens mij beter zou kunnen. Met dat inzicht heb ik de afstudeerrichting ‘onderwijs- en opleidingspsychologie’ gekozen en dat heb ik toen afgemaakt. Ik heb als student heel bewust ervaren dat het belangrijk is hoe een opleiding in elkaar zit; wat de structuur is, hoe dingen worden aangeboden, wat de leeractiviteiten zijn en hoe de docent de student daarin meeneemt.

Waarom werk je in het onderwijs?

Mijn ervaringen als student, hebben bij mij een passie ontwikkeld voor de vraag hoe je goed onderwijs maakt. En dat is wat ik nu doe! Eerst hield ik me als onderzoeker (bij Wageningen Universiteit en later Universiteit Maastricht) bezig met de vraag hoe je studenten tussen contacturen in zo goed mogelijk kunt laten samenwerken aan informatie-uitwisseling en kennisopbouw. Daardoor ben ik me gaan specialiseren in ‘computer supported collaborative learning’. Dit bracht vragen met zich mee als: Hoe faciliteer je studenten? Welke infrastructuur heb je daar voor nodig? Daarmee werd ik ingezet bij de implementatie van het Learning Management System (LMS). Na verloop van tijd kwam het beheer en de support van het LMS terecht bij de universiteitsbibliotheek, en daar zit ik nu nog steeds, als docent ‘instructional design’ en consultant.

Misschien verrassend, maar vanuit mijn rol bij de UB kan ik naast het werken met alle systemen, heel nauw werken met docenten om te zien waar we ze het beste kunnen ondersteunen. Vanuit mijn achtergrond als psycholoog en docent help ik docenten bij het inrichten van onderwijs: Wat wil je dat studenten kunnen en weten aan het eind van de cursus? Welke leeractiviteiten of welke werkvormen wil je daarbij gebruiken? En hoe organiseer en faciliteer je dat?

Hoe ben je bij het Versnellingsplan terecht gekomen?

Eigenlijk waren er verschillende aanleidingen die me bij het Versnellingsplan brachten. Ik ben al jaren vanuit de instelling contactpersoon naar SURF voor projecten binnen de stimuleringsregelingen op het gebied van online onderwijs en open leermaterialen. Ook hebben we sinds een aantal jaren als bibliotheken van hogescholen en universiteiten de handen ineengeslagen om te werken aan onze rol in deze.

In het voorjaar van 2019 deed ik mee aan de SURF leergang ‘Beleid open leermaterialen’ en in gesprek over onze taken en ambities als instelling op dit gebied, ben ik op voordracht van de UM-contactpersoon richting de VSNU aangehaakt bij de zone ‘Naar digitale (open) leermaterialen’.

In de zone is het heel fijn om ideeën en ervaringen naast elkaar te leggen. We hebben het over dingen als: Waar staan we als instellingen? Waar liggen kansen en uitdagingen? En moeten we als instelling hier ook mee aan de slag? Als je ziet wat anderen doen heb je argumenten en voorbeelden om bij je eigen instelling in te brengen. Waarom zou je beleid maken? Waarom pak je als instelling iets op als anderen dat niet doen? Wat kunnen we samen doen? De zone faciliteert dat heel goed.

 

CV

 

  • 1969 geboren in Genk (België)
  • 1987 tot 1996 opleiding aan de Universiteit van Tilburg (destijds Katholieke Universiteit Brabant), psychologie december 1988 tot 1991 en na onderbreking voor de opleiding tot luchtverkeersleider opgepakt en afgemaakt van 1993 tot 1996
  • Sinds 1999 werkzaam bij de Universiteit Maastricht

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Quickscan-Gebruik-open-leermaterialen
Product
Quickscan Gebruik open leermaterialen

Werken met open leermaterialen heeft meer impact op een instelling dan alleen op docenten en het onderwijsproces. Heeft jouw instelling