Zone-evidence-informed

Good practices van Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Een verzameling good practices van de zone Evidence-informed

Steeds meer hoger onderwijsinstellingen ondervinden de meerwaarde van good practices: goede voorbeelden van onderwijsinnovatie die helpen om niet alles zelf te hoeven uitvinden. In november 2020 presenteerde de zone Evidence-informed een template waarmee bruikbare good practices beschreven kunnen worden. D eerste verzameling van good practices is beschikbaar, aangeleverd door de leden van de zone.

De tien goede voorbeelden beschrijven evidence-informed manieren van werken aan onderwijsvernieuwing met ICT. Deze werkwijzen dragen onder andere bij aan:

  • Bestaande kennis bruikbaar maken voor vertaling naar de praktijk.
  • Ontbrekende kennis (in de praktijk) identificeren.
  • Nieuwe praktijkkennis voor vernieuwingen genereren.
  • Effectieve onderwijs-ontwerpen realiseren.
  • Effectiviteit en efficiëntie van vernieuwende onderwijs-ontwerpen vaststellen.
  • Beter doordenken en onderbouwen van blended onderwijs.
  • De evaluatie van student-prestaties op een betrouwbare manier laten plaatsvinden.
  • Duurzame vernieuwing en opschaling van experimenten mogelijk maken.

Downloads

Bekijk en download de voorbeelden van een good practice hieronder. 

10 Good Practice voorbeelden

1. Aanvraagformulier voor een onderwijsvernieuwing met Onderwijsleertechnologie

Door middel van een formulier met vragen wordt in deze good practice de rol van evidence bij een vernieuwsingsvoorstel duidelijk.

2. Een aanvraag voor onderwijsvernieuwing met onderwijsleertechnologie onderzoeksmatig evalueren

De hier gepresenteerde werkwijze wordt ondersteund door een evaluatie-procedure. Op basis hiervan evalueert deze werkwijze een vernieuwingsvoorstel op basis van kenniselementen (bestaande kennis, ontbrekende kennis).

3. Testen van VR Ontwerpprincipes voor het leren presenteren in een Virtual Reality Lab

In deze werkwijze wordt evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT ondersteund met praktijkonderzoek. Het draait om het testen van VR-ontwerpprincipes op effectiviteit, met daaruit voortvloeiend een gerealiseerde onderwijsvernieuwing.

4. Flankerend onderzoek voorstellen bij een vernieuwingsproject

In deze good practice staat flankerend onderzoek centraal. Het voorstellen hiervan kan nieuwe (praktijk) kennis genereren over de effecten of meerwaarde van het inzetten van onderwijsleertechnologie.

5. Toepassen van een Blended Learning (her)ontwerpsjabloon

Een ontwerpsjabloon kan gebruikt worden om de afstemming van leeractiviteiten die synchroon of op locatie plaatsvinden met de leeractiviteiten die asynchroon of online plaatsvinden beter te doordenken of te onderbouwen.

6. Rubric meten presentatievaardigheden Virtual Reality

Door een gevalideerd evaluatie-instrument in te zetten bij onderwijsinnovatie met ICT, in dit geval een serious game, kan de effectiviteit van de vernieuwing geborgd worden.

7. Multidisciplinair ontwerpen van een effectieve serious game voor professioneel bewustzijn

In deze good practice staat het ontwerpen van een effectieve serious game centraal. Hiervoor wordt een evidence-informed methode gevolgd (EMERGO) begeleid door een multidisciplinair team.

8. Evidence-informed ontwerpen van onderwijs ondersteund met sociale technologie

Docenten in het hoger onderwijs kunnen over het algemeen beter getraind worden in evidence-informed manieren van werken bij het vernieuwen van hun onderwijs. Deze good practice gaat dan ook in op de ontwerp en ontwikkelfase van een onderwijsvernieuwingsproces en houdt focus op de toepassing van kennis.

9. Leren over STEM; de kracht van hoog visuele ICT-leeromgevingen 

Wat is de meerwaarde van een hoog visuele ICT-leeromgeving in vergelijking tot de meer traditionele onderwijsaanpak? In deze good practice lees je de resultaten terug van een onderzoek naar deze aanpak toegepast in het primair onderwijs.

10.  Quickscan Vakintegratie Educational Robotics & Computational Thinking

Deze good practice heeft als doel de ontwikkeling van Computational thinking in het onderwijs een impuls te geven door toepassing van vakintegratief programmeren en educational robotics.

Template

Wil je zelf aan de gang met good practices, en dus goede voorbeelden verzamelen? De zone ontwikkelde een standaard template waarmee dat kan.

Download het template hier 

Instrumenten voor evidence-informed werken

Naast good practices hebben we ook een inventaris van instrumenten voor evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT. Deze zeven instrumenten kunnen gebruikt worden tijdens het ontwerp, de ontwikkeling, evaluatie, monitoring en kwaliteitsborging bij onderwijsinnovaties. Benieuwd naar de inventaris? Ga hier naar de instrumenten.

 

Foto door Stella Jacob via Unsplash

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
VP-De-glossy-van-het-Versnellingsplan
Publicatie
Glossy VP.

VP. is dé glossy van het Versnellingsplan. 4 jaar versnellen samengevat in 114 pagina’s interviews, portretten, reflecties en columns. Deze

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies