Handout-rondetafelgesprek-tweede-kamercommissie-studiedata

Zone Studiedata lanceert Statistisch Handboek

Zone-Studiedata

Op 14 februari lanceert de zone Studiedata het statistisch handboek. Een eerste versie van het handboek wordt gepresenteerd tijdens het lanceringsevenement en jij bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn! 

Iedereen die met studiedata werkt kent het vraagstuk wel: je ziet een duidelijk verschil tussen twee groepen studenten voor en na een nieuwe beleidsmaatregelen, maar mag je er wel conclusies aan verbinden? En zo ja, welke toets moet je gebruiken en aan welke voorwaarden moet je data dan voldoen? Aanvoerder van de zone, Theo Bakker, schreef eerder: “Nu het gebruik van studiedata toeneemt, neemt ook de behoefte aan valide en betrouwbare analyses toe. Vaak volstaat voor een eerste indruk een beschrijvende statistiek in tabellen of grafieken. Maar om te bepalen of verbanden significant zijn en of een toets uitgevoerd mag worden, is meer nodig.”

Voor antwoord op dit soort vragen en dillema’s heeft de zone Studiedata het Statistisch Handboek ontwikkeld met concrete voorbeelden uit het hoger onderwijs, een toelichting per toets, en de bijbehorende code in R, Python en SPSS.

De lancering

De lancering vindt op 14 februari plaats bij SURF in Utrecht. De zone heeft een dagprogramma samengesteld om de lancering feestelijk te omlijsten. Naast een demonstratie van het handboek zijn er twee sprekers uitgenodigd die een presentatie geven over de waarde van statistiek in hun eigen werkveld. De lancering is voor iedereen toegankelijk.

De lancering is interessant voor iedereen die studiedata analyseert en gebruikt binnen het hoger onderwijs en vaker statistische analyses zou willen toepassen om de betrouwbaarheid van conclusies te verhogen.

Het handboek is na de presentatie direct openlijk toegankelijk.

Aanmelden

Aanmelden voor de lancering kan hier. Let op! Er zijn maar 30 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

Programma lancering

 

09.30u Inloop
10.00u Opening
10.15u Presentatie prof. dr. Sandjai Bhulai: “Statistiek in het bedrijfsleven: de motor van AI.”
11.00u Pauze
11.15u Presentatie door prof. dr. Martijn Meeter: “Statistiek en meten in het onderwijs: kan het, moet het?”
12.15u Lunch
13.00u Demonstratie Statistisch Handboek
16.00u Borrel

 

De sprekers

prof. dr. Sandjai Bhulai

Sandjai Bhulai is hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde Wiskunde en Zakelijke wiskunde en informatica en promoveerde op Markov-besluitvormingsprocessen voor de controle van complexe, hoog-dimensionale systemen. Hij is medeoprichter van het Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA), medeoprichter van het postdoctorale programma Business Analytics / Data Science en tevens medeoprichter van Prompt Business Analytics. Sandjai’s onderzoek ligt op het raakvlak van wiskunde, informatica en operationeel beheer. Zijn specialisatie ligt in besluitvorming onder onzekerheid, optimalisatie, data science en business analytics. Zijn huidige onderzoeksprojecten richten zich op HR-analyse, sociale media-analyse, voorspellende analyse, dynamische prijsbepaling en planning en planning in complexe systemen. Zijn passie voor onderzoek wordt ook weerspiegeld in zijn onderwijs waarvoor hij de ‘Excellence in Teaching Award’ ontving voor de beste docent van zowel de faculteit als de universiteit in 2006/2007.

 

prof. dr. Martijn Meeter

Martijn Meeter is hoogleraar Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij behaalde zijn MSc en PhD in psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na een postdoc bij Rutgers University, Newark, begon Martijn te werken bij de VU, ondersteund door Veni- en Vidi-beurzen van NWO. Zijn onderzoek gaat over leren, geheugen en aandacht en maakt gebruik van technieken zoals gedragsmetingen, computationele modellen en EEG. In 2010 was hij docent van het jaar van FPP en het jaar daarna werd hij tweede voor universitaire titel. Met zijn collega’s Chris van Klaveren en Ilja Cornelisz heeft hij het Amsterdam Centre for Learning Analytics (ACLA) opgericht. Zijn focus ligt op het laten werken van lesstudies voor het onderwijs, maar ook op ‘personalised learning’; een term die staat voor onderwijsstelsels waarin studenten zoveel mogelijk hun eigen leertraject volgen.

 

De makers van het statistisch handboek

Irene van der Staaij

Irene van der Staaij is projectleider en auteur van het handboek. Ze behaalde haar MSc in Cognitieve Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit en haar bachelor Docent Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Na het behalen van haar MSc was ze gelijktijdig actief in het onderzoek en in het onderwijs, waar ze een lessenpakket heeft geschreven voor leerlingen in het vmbo. Haar doel met het maken van het statistisch handboek is de statistiek die benodigd is bij het analyseren van onderwijsdata in duidelijke stappen te beschrijven. Statistiek is niet altijd even simpel en hier ligt voor haar het spanningsveld: duidelijk schrijven, maar niet te kort door de bocht.

 

Megiel Kerkhoven

Megiel Kerkhoven is verantwoordelijk voor de code in R en RMarkdown en is sparringpartner van Irene bij het schrijven van het handboek. Hij behaalde zijn Bachelors in de Sociologie en Politicologie aan de Vrije Universiteit. Tijdens zijn bachelors heeft hij zich verdiept in data-analyse en programmeren binnen de sociale en geesteswetenschappen. Hij heeft daarna stage gelopen als software developer bij een stichting voor het beheer van een collectie over internationale ontwikkelingssamenwerking. Zijn passie ligt bij het afleiden van patronen uit data en deze te vertalen in toepasbare oplossingen en aanbevelingen. Het statistisch handboek sluit daar fantastisch bij aan.

 

Theo Bakker

Theo Bakker is teamleider van VU Analytics en aanvoerder van de zone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata van het Versnellingsplan. Daarnaast doet hij een promotieonderzoek naar: Studenten met autisme in hoger onderwijs. Hij is eindredacteur van het statistisch handboek studiedata. Zijn doel met het handboek is de drempel te verlagen om statistische toetsen toe te passen in de analyse van studiedata.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Flora-lighthouse-project
Project
Flora Lighthouse

Hoe kom je er als student achter wat de meest efficiente manier is om te studeren? Artificial Intelligence (AI) staat

Kennisbank-Whitepaper-realtime-studiedata
Publicatie
Realtime gebruik studiedata

Over studiedata en het belang ervan voor het monitoren en verbeteren van studiegedrag is al veel geschreven. Met de opkomst