Samenwerken in hybride leeromgevingen: doe mee in onze proeftuinen

Zone-Human-Capital

Doe mee aan de proeftuinen hybride leeromgevingen

In de maatschappij draait het momenteel om grote vraagstukken – denk aan klimaat, zorg en energie. Om deze vraagstukken te behandelen, is het van belang dat (toekomstige) medewerkers beschikken over voldoende digitaal talent. Om hier een bijdrage aan te leveren organiseert de zone Versterken van digitale human capital proeftuinen op het gebied van hybride leeromgevingen. In een hybride leeromgeving werkt het hoger onderwijs en het bedrijfsleven samen aan digitaliseringsvraagstukken, zoals multimedia oplossingen, data analyse en het gebruik van nieuwe technologieën. Kortom: het toepassen en ontwikkelen van digitale oplossingen op de arbeidsmarkt en het scholen van (toekomstige) medewerkers daarin.

Meld je aan voor de startbijeenkomst

Om raakvlakken tussen de diverse vraagstukken of uitdagingen te verkennen, organiseren we namens de zone Human Capital een startbijeenkomst voor de diverse geïnteresseerden. Deze vindt online plaats op:

Datum: donderdag 10 juni
Tijd: 9.30-11.30 uur
Voor wie: geïnteresseerd in het hoger onderwijs en bedrijfsleven

Schrijf je hier in voor de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen. Ook willen we kijken of we met een aantal hybride leeromgevingen aan de slag kunnen met het oplossen van een gezamenlijk vraagstuk in een proeftuin. Binnen zo’n proeftuin krijg je de kans om:

 • door middel van een probleemanalyse en door ons aangereikte tools, jouw eigen leeromgeving te verbeteren;
 • samen met andere leeromgevingen werken aan vergelijkbare uitdagingen;
 • samen te werken aan een duurzame toolbox met daarin diverse instrumenten om de uitdagingen op te lossen;
 • toegang te krijgen tot een overkoepelende Learning Community.

Je kunt tijdens de bijeenkomst je vraagstuk inbrengen en leren van andere ervaringen. Op basis van de ingezonden antwoorden denken we in elk geval een proeftuin te starten op de volgende drie onderwerpen:

 1. Het ontwerp van de hybride leeromgeving
 2. Samenwerking tussen onderwijsinstelling en bedrijven
 3. Opschaling en/of verduurzaming

Voorafgaand aan de proeftuin horen we graag al wat over de uitdagingen in jouw hybride leeromgeving, zodat we al enige voorkennis hebben voor aanvang van de startbijeenkomst:

Vul hier de vragenlijst in

Over de proeftuinen

De proeftuinen zijn bedoeld voor iedereen die een kans ziet om de samenwerking, het ontwerp of de verwachtingen van hybride leeromgevingen te verbeteren. En om dus de uitdagingen binnen die leeromgevingen aan te pakken. Denk aan:

 • uitdagingen omtrent het ontwerp van de hybride leeromgeving;
 • de verwachting van de opleiding die niet overeen komt met die van bedrijven;
 • in hoeverre de leeromgeving medewerkers uitdaagt om zich te blijven ontwikkelen.
 • Resultaten en kansen

Meer weten

Heb je vragen over de vragenlijst of het vervolgtraject van de proeftuinen? Neem contact op met *Amber Kornet.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Learning-community-tool
Product
Learning Community Tool

Aan de slag met de (door)ontwikkeling van een krachtige Learning community Hoe kan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen worden

Digitale-Competentiepeiler
Product
Digitale CompetentiePeiler

Integreer digitale competenties in profielen voor (hoger) onderwijs en werk Weet een verpleegkundige om te gaan met het elektronische dossier