Nieuwsbericht-whitepaper-realtime-studiedata

Publicatie whitepaper realtime studiedata

Zone-Studiedata

Instellingen in het hoger onderwijs werken met verschillende systemen die studiedata opleveren. Om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs, de studievoortgang te bewaken en studiesucces te vergroten is er goed inzicht nodig in deze data. Het ontwikkelen van een realtime monitor kan hier een bijdrage aan leveren. Een realtime infrastructuur is een nieuw onderwerp dat een aanvulling vormt op de traditionele manier van werken met studiedata. De zone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten publiceerde over dit onderwerp een whitepaper.

De basis van
dit whitepaper is gevormd door een pilot van de Open Universiteit (OU). De instellling vindt het belangrijk om studiedata, verzameld door verschillende organisatieonderdelen en binnen diverse systemen, in onderlinge samenhang te analyseren en te gebruiken. Daarom heeft de instelling een ‘data lake’ ontwikkeld waaraan verschillende analysetools gekoppeld kunnen worden. Op deze manier worden onder meer inloggedrag, aangeklikte items in de cursusstructuur, ingeleverde opdrachten en data van gemaakte zelftoetsen realtime gestreamd naar een monitortool. Docenten en tutoren hebben hierdoor zicht op diverse onderwijskundige thema’s zoals; risico op voortijdige uitval en meeliftgedrag van studenten. Deze informatie wordt gebruikt voor begeleiding van studenten en verbeteren van het onderwijs.

Gedurende het project bij de OU zijn randvoorwaarden in kaart gebracht om op een effectieve manier met (realtime) studiedata aan de slag te gaan. Daarnaast zijn ervaringen verzameld met betrekking tot de technologie, de organisatie, de privacy en onderwijskundige aspecten van docenten en IT-specialisten. Er ontstaat zo een totaalbeeld van de vele facetten die een rol spelen bij het werken met (realtime) studiedata. Instellingen die hiermee zelf aan de slag willen, kunnen hun voordeel doen met de inzichten, tips en ‘lessons learned’ van deze pilot. 
Je vindt het whitepaper in onze kennisbank.

Foto van Fabio Ballasina via Unsplash

Deel deze pagina

Actueel

Lees hier het laatste nieuws en meer
Terugblik-Toets2daagse
Artikel
Terugblik: dit was de Toets2daagse

Op 6 en 7 december 2022 organiseerde de werkgroep Toetsen op afstand samen met de Special Interest Group Digitaal Toetsen en