Learning-community-zone-human-capital-uit-de-startblokken

Learning community zone Human capital: uit de startblokken

Zone-Human-Capital

Learning community van start

Op 10 juni 2021 organiseerde De zone Versterken van digitale human capital de online startbijeenkomst voor de learning community Leeromgevingen op het snijvlak van onderwijs en organisaties. Het doel van deze learning community is het verbinden van onderwijsinstellingen en organisaties voor een langere periode. Door het samenbrengen van deze partijen worden uitdagingen rondom leeromgevingen en digitalisering besproken en  opgelost. De opzet van deze learning community is in de afbeelding als schematische weergave te vinden.

 

Het programma

Deze eerste van een serie bijeenkomsten stond in het teken van kennismaking en het in beeld brengen van de uitdagingen van de deelnemers .  Amber Kornet en Lonneke Brands hebben een presentatie gegeven over het Versnellingsplan en de Zone Human Capital. Ook bespraken we de Tool Opstarten hybride leeromgevingen – onderzoek naar voorwaarden.  Deze bijeenkomst werd vakkundig begeleid door Paul Groen en Jerre Lubberts van het bedrijf World of Minds.

De uitdagingen van onderwijs en organisaties

De  uitdagingen van de deelnemers waren verschillend van aard. Uit  een vooraf uitgezette enquête is gebleken dat deze uitdagingen onder te verdelen zijn in drie thema’s:

  1. De uitdagingen rondom de samenwerking publiek-privaat: deelnemers noemen hierbij uitdagingen zoals de competentiekloof verkleinen, waarbij opleiden toegankelijker wordt gemaakt voor groepen met (dreigende) afstand tot het werkveld.
  2. Uitdagingen rondom het onderwijskundig ontwerp van de leeromgeving: denk aan een afwachtende houding van een student of vragen met betrekking tot accreditatie en kwalificatie. Wanneer is certificeren noodzakelijk en wanneer is het vrijblijvend?
  3. Uitdagingen rondom verduurzamen en opschalen: denk aan het verduurzamen van de relatie tussen het onderwijs en werkveld.

Bij de volgende bijeenkomsten die de zone organiseert worden deelnemers geclusterd op basis van deze thema’s. Hierdoor kunnen deelnemers samen dieper op het onderwerp ingaan. Op deze manier faciliteert de zone het collectief werken aan mogelijke oplossingen voor de individuele uitdagingen en vraagstukken.

Meer weten

Denk jij dat deze Learning community jou iets kan brengen op het gebied van digitalisering in leeromgevingen op het snijvlak van onderwijs en het organisaties? Deelnemers kunnen zich nog steeds aanmelden en een bijdrage leveren aan onze community.

Update: deze oproep is gesloten.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Learning-community-tool
Product
Learning Community Tool

Aan de slag met de (door)ontwikkeling van een krachtige Learning community Hoe kan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen worden

Digitale-Competentiepeiler
Product
Digitale CompetentiePeiler

Integreer digitale competenties in profielen voor (hoger) onderwijs en werk Weet een verpleegkundige om te gaan met het elektronische dossier