headerfoto arbeidsmarkt zone

Interviewreeks: Lonneke Brands

Zone-Human-Capital

“De aansluiting op de arbeidsmarkt is relevant voor iedereen in het onderwijs”

Vorige week lanceerden we de nieuwe website van het Versnellingsplan. Om dit te vieren, spreken we deze week dagelijks met een lid van het Versnellingsplan over hun ervaringen in het onderwijs. Vandaag: Lonneke Brands. 

Lonneke is onderwijsadviseur bij Hogeschool Saxion. Als teamlid van de zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren doet ze onderzoek èn brengt ze de onderzoeksresultaten meteen in de praktijk bij haar eigen instelling.

Waarom ben jij in het onderwijs terechtgekomen?

“Ik was altijd geïnteresseerd in het gedrag van mensen. Ik begon met een bachelor Psychologie aan de Universiteit Twente en dat vond ik een leuke opleiding, maar ik wilde me toespitsen op de positieve kant van de menselijke ontwikkeling. Daarom heb ik een master Instructie, leren en ontwikkeling gevolgd. Tijdens mijn opleiding heb ik voor de klas gestaan, maar dat wilde ik niet blijven doen, omdat het intensief is en omdat ik niet overal achter stond. Ik vind het juist interessant om te bekijken hoe het anders kan. Het leuke van mijn huidige functie is dat ik mijn tijd mag besteden aan het beter en leuker maken van het onderwijs.”

Hoe heb jij zelf als student de aansluiting op de arbeidsmarkt ervaren?

“Ik had geen duidelijk idee van waar ik met mijn opleiding terecht kon komen. Toen ik eenmaal in mijn functie zat, merkte ik dat ik goed was voorbereid en dat ik over de juiste vaardigheden beschikte. De aansluiting was goed, maar van te voren voelde het als onzeker en onzichtbaar.”

Wat is je huidige rol binnen Saxion?

“Vanuit Saxion ben ik aangesteld als junior onderzoeker binnen de Versnellingszone ‘Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren’. Tot voor kort was ik instructional designer bij het programma ICT en onderwijs, waar ik hielp docenten om verschillende vraagstukken op te lossen, zoals: hoe zorg ik dat studenten beter voorbereid in de les komen? Ik werk nog steeds als onderwijsadviseur, maar bij mijn huidige functie horen meer onderzoekstaken.”

Waarom heb je je aangesloten bij het Versnellingsplan?

“Als instructional designer weet je van veel onderwerpen een beetje. Ik voelde de behoefte om me ergens in te verdiepen. Toen het Versnellingsplan voorbijkwam, heb ik die kans gegrepen. De aansluiting op de arbeidsmarkt is een relevant thema voor iedereen die iets met onderwijs doet. Voor mezelf is het interessant dat ik me in deze functie zowel met de theorie als de praktijk mag bezighouden.”

 

‘Instellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun afgestudeerden klaar zijn voor de veranderende arbeidsmarkt’

– Lonneke Brands

 

Wat houdt het onderzoek van jullie Versnellingszone in?

We hebben vier onderzoekslijnen. De eerste is het ontwikkelen van toekomstbestendige competentieprofielen. Hoe zorg je ervoor dat afgestudeerden goed zijn voorbereid op een veranderende arbeidsmarkt? Onderzoekslijn twee gaat over de vraag hoe je het bestaande onderwijs zo kunt herschikken dat het past bij nieuwe doelgroepen, zoals professionals die zich willen omscholen. Dit zijn de twee onderzoekslijnen waar ik me mee bezig houd, onder supervisie van onze zone-aanvoerder Ellen van den Berg. Een andere junior onderzoeker buigt zich over de vraag hoe een onderwijsinstelling de kennis in huis kan halen van ‘kennisvoorlopers’ uit het bedrijfsleven, en over de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek om digitale innovaties en nieuwe kennis te realiseren.”

Wat betekent het lidmaatschap van de Versnellingszone voor jouw instelling?

“Hoewel we nog geen onderzoeksresultaten kunnen laten zien, merk ik dat er meer over wordt gepraat binnen de instelling. Saxion heeft een interne stuurgroep opgericht, met daarin de deelnemers van de verschillende Versnellingszones en andere stakeholders binnen de instelling. Samen bepalen we toch al een beetje de koers. In februari 2020 verwachten we als Versnellingszone de eerste definitieve resultaten te hebben. Dan gaan we aan de hand van de onderzoeksresultaten pilots opzetten bij de academies van Saxion.”

Wat hoop je dat de zone over vier jaar heeft bereikt?

“Ik hoop dat de thema’s employability en de voorbereiding van studenten op digitale ontwikkelingen en transformaties tegen die tijd zijn ingebed binnen de instellingen. Hogescholen en universiteiten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun afgestudeerden klaar zijn voor de veranderende arbeidsmarkt, waarin automatisering, robotica en kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol spelen.”

Tekst: Marjolein van Trigt

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Learning-community-tool
Product
Learning Community Tool

Aan de slag met de (door)ontwikkeling van een krachtige Learning community Hoe kan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen worden

Digitale-Competentiepeiler
Product
Digitale CompetentiePeiler

Integreer digitale competenties in profielen voor (hoger) onderwijs en werk Weet een verpleegkundige om te gaan met het elektronische dossier