De-integrale-bewegingssensor

Integrale Bewegingssensor: nu beschikbaar

Zone-docentprofessionalisering

Als ondersteuning voor het gesprek binnen je instelling over onderwijsinnovatie met ICT

De integrale Bewegingssensor is een handreiking voor het in beweging brengen van onderwijsinnovatie met ICT. Deze handreiking is ontwikkeld vanuit de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten. Het doel van de Bewegingssensor is om binnen de eigen instelling met diverse stakeholders zoals leden van het College van Bestuur, HRM, interne academie, docenten, leidinggevenden en/of onderwijsmanagers een inhoudelijk gesprek te voeren over de integrale ondersteuning van onderwijsinnovatie met ICT. Met het accent op de facilitering en professionalisering van docenten. De Bewegingssensor bestaat uit een praatplaat, een handreiking, een gespreksleidraad en een evaluatie tool. Download de Bewegingssensor via deze pagina.

Coronacrisis

Hoger onderwijsinstellingen kunnen de Bewegingssensor onder meer gebruiken voor reflectie op de ondersteuning van docenten in de recente transitie naar online onderwijs. Met de intrede van het corona-virus in Nederland en de bijbehorende maatregelen is onderwijs met ICT noodgedwongen een soort vanzelfsprekendheid geworden. Gebruik dit instrument om met diverse betrokkenen systematisch terug te kijken op de periode van maart 2020 tot nu. En om te beoordelen wat er nodig is om de geleerde lessen en opbrengsten van deze periode waar zinvol om te zetten in duurzame onderwijsinnovaties met ICT.

Meer weten?

Lees hier het interview met de ontwikeklaars. In de laatste editie van SURF-magazine vind je op pagina 18 en 19 het artikel: ‘Zet innovatie in beweging met de bewegingssensor’. Op deze website verscheen dit interview met werkgroepleden Conchita Alvarez (Politieacademie), Jacob Nouta (Hogeschool Leiden) en Marie-José Kuypers (Hogeschool Arnhem en Nijmegen). Marlies ter Beek (Universiteit Twente) en Dorien Hopster-den Otter (Universiteit Twente) maken ook deel uit van de werkgroep.

Download de integrale ICT-bewegingssensor hier

Over de Bewegingssensor

Video met Jacob Nouta

In deze video vertelt Jacob hoe een instelling de Beweggingssensor kan inzetten.

Video afspelen

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.