De integrale Bewegingssensor

Een handreiking voor het in beweging brengen van onderwijsinnovatie met ICT

Start nu het gesprek in je instelling!

Het pakket van de integrale Bewegingssensor, een instrument dat helpt om het denken over en handelen voor onderwijsinnovatie met ICT binnen de instelling in beweging te brengen, bevat onder anderen een handreiking, praatplaat en gesprekskaarten. Vanuit de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten hebben leden van de werkgroep ‘Integrale aanpak’ dit instrument ontwikkeld.

Doel van de Bewegingssensor

Het doel van de integrale Bewegingssensor is om binnen de instellingen met diverse stakeholders zoals leden van het College van Bestuur, HRM, interne academie, docenten, leidinggevenden en/of onderwijsmanagers een inhoudelijk gesprek te voeren over onderwijsinnovatie met ICT. Met het accent op het faciliteren en professionaliseren van docenten. Zo willen we zoveel mogelijk stakeholders binnen de instellingen voor hoger onderwijs bewust(er) maken van het nut en de noodzaak van onderwijsinnovatie met ICT. En van de kansen die er liggen door een integrale aanpak te hanteren.

In de handreiking vind je een uitgebreide instructie over de Bewegingssensor en de wijze waarop je deze in je organisatie inzet. De handreiking is voorzien van diverse bijlagen, als ondersteuning van de te ondernemen activiteiten.

Feedback

We zijn benieuwd naar je ervaringen met de integrale Bewegingssensor. Daarom vragen we alle deelnemers en gespreksleiders om na afloop van het gesprek ter plekke een korte vragenlijst in te vullen, bij voorkeur digitaal. (zie hiervoor de bijlage in de handreiking). We nemen de resultaten van de evaluatie mee voor doorontwikkeling van de integrale ICT-bewegingssensor.

De integrale ICT-bewegingssensor is een resultaat van de werkgroep ‘Integrale aanpak van de zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Leden van de werkgroep zijn: Conchita Alvarez (Politieacademie), Marlies ter Beek (Universiteit Twente), Dorien Hopster-den Otter (Universiteit Twente), Marie-José Kuypers (HAN) en Jacob Nouta (Hogeschool Leiden).

Wil je meer weten over de Bewegingssensor? Neem dan contact op met Wieteke Boulogne, projectleider zone Docentprofessionalisering via e-mail wietekeboulogne@gmail.com.

Download instrument hier

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Product
Digitale CompetentiePeiler

Digitale Competentiepeiler De Digitale CompetentiePeiler is een toekomstig product van de zone Versterken van digitale human capital. Het product helpt

Project
Ik ben digitaal bekwaam

Het Project Ik ben digitaal bekwaam – een project van de zone Versterken van digitale human capital – is gericht

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies