Handout-rondetafelgesprek-tweede-kamercommissie-studiedata

Hulp bij analyse van studiedata

Zone-Studiedata

Als hulpmiddel bij de analyse van studiedata, is in februari 2020 het online naslagwerk Statistisch Handboek Studiedata gelanceerd. Voor de hoger onderwijsprofessional die werkt met studiedata. Het handboek helpt je bij de bepaling van de juiste statistische toets bij je onderzoeksvraag. Daarbij dienen als basis in totaal drie toetsmatrices. Tijdens de lancering van het handboek was Toetsmatrix I in ontwikkeling. Daarom tijd voor een update.

 

Is er verschil in studiesucces tussen studenten afkomstig van VWO en HBO-propedeuse studenten?

Inmiddels is Toetsmatrix I bijna gevuld met statistische toetsen. De matrix bevat analyses die groepen vergelijken op één afhankelijke variabele. VU Analytics, het team van de Vrije Universiteit dat analyses doet op basis van studiedata, heeft een analyse met deze matrix gedaan. De vraag was: is er een verschil in het studiesucces van studenten die zijn toegelaten op basis van een vwo-diploma en studenten die zijn toegelaten op basis van een propedeuse in het hbo?

 

Toetsmatrix 1 uit het Statistisch Handboek Studiedata, een initiatief van de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
Toetsmatrix I

 

Voor een specifiek cohort is het studiesucces van deze twee groepen in het eerste studiejaar vergeleken. Verschil in uitval van studenten tussen beide groepen, het verschil in aantal behaalde studiepunten en het verschil in gemiddeld cijfer is vervolgens onderzocht. De statistische toetsen die daarbij zijn gebruikt zijn resp. de chi-kwadraat toets voor onafhankelijkheid, de Mann-Whitney U toets en de ongepaarde t-toets. De conclusie van de analyses was dat er geen verschil is tussen het studiesucces van studenten afkomstig van het vwo en hbo-p studenten.

 

Relatie tussen gemiddeld cijfer in studiejaar 1 en geslacht voor wel of niet nominaal afstuderen?

In juli 2020 is de ontwikkeling van de tweede matrix gestart. Deze matrix bevat statistische toetsen en (regressie)-modellen waarin relaties tussen meerdere onafhankelijke variabelen en een afhankelijke variabele worden uitgewerkt. Je wilt bijvoorbeeld weten of er een relatie is tussen het gemiddelde cijfer in studiejaar 1 én het geslacht van bachelorstudenten, voor het wel of niet nominaal afstuderen.

 

Toetsmatrix 2 van het Statistisch Handboek Studiedata, een initiatief van de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
Toetsmatrix II

 

Met welke statistische toets kan je die vraag onderzoeken? De analyse is cross-sectioneel (representatieve steekproef). Er is een binaire afhankelijke variabele, namelijk wel of niet nominaal afstuderen. En er is een continue (gemiddeld cijfer jaar één) en categorische (geslacht) onafhankelijke variabele. De juiste statistische methode om te gebruiken is logistische regressie.

 

Deel je ervaring met ons

Naast de toevoeging van nieuwe toetsen, zijn bestaande toetsen met behulp van reviews, verder verbeterd. Het ontwikkelteam is erg benieuwd naar jullie ervaringen met het Statistisch Handboek. Ben je er al mee aan de slag gegaan, en hoe was dat? Of zou je graag meer willen weten over het handboek? Stuur dan een e-mail aan Elian Griffioen, hoofdredacteur van het Statistisch Handboek Studiedata.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Kennisbank-Whitepaper-realtime-studiedata
Publicatie
Realtime gebruik studiedata

Over studiedata en het belang ervan voor het monitoren en verbeteren van studiegedrag is al veel geschreven. Met de opkomst

Product
Quickscan Studiedata

Datavolwassenheid van je onderwijsinstelling bepalen Hoe staat het met de datavolwassenheid van je instelling? Het is te bepalen met behulp