Flexibel binnen bestaande kaders

zone-flexibilisering

Uitdagingen en oplossingen

De werkgroep Kwaliteitsvraagstukken binnen de zone Flexibilisering van het onderwijs organiseerde donderdag 26 november j.l. een netwerkbijeenkomst ‘Flexibel onderwijs binnen bestaande kaders: uitdagingen en oplossingen’. De werkgroep staat onder leiding van Frank Vriens (Avans Hogeschool): “We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst. Er was veel belangstelling en interactie, het expertpanel werd onderworpen aan een waar vragenvuur.”

Hierbij een verslag.

Kwaliteitsvraagstukken

Het doel van de bijeenkomst was de verzameling van ervaringen van instellingen die aan de slag gaan met flexibilisering van het onderwijs; waar lopen zij tegenaan binnen het huidige stelsel van externe kwaliteitszorg? De werkgroep zal vervolgens met deze kennis aan de slag gaan. Er komt een bloemlezing met oplossingsrichtingen voor de vraagstukken. Wil je op de hoogte blijven van de uitkomsten? Stuur dan een e-mail naar sam.stuijver@surf.nl.

Casuïstiek

Voorafgaand aan de bijeenkomst konden instellingen een casus formuleren en indienen. De deelnemers werden verdeeld over break-out rooms aan de hand van drie vragen:

  • De niet-reguliere student: contractstudenten en/of studenten die een flexibel pad volgen horen, anders dan reguliere studenten, niet automatisch bij een opleiding, bij een studiejaar of zelfs bij een instelling. Hoe borgen wij de kwaliteit?
  • Niet-regulier onderwijsaanbod: instellingen bieden steeds vaker onderwijs aan dat niet binnen het traditionele programma van een opleiding past. Op welke manier wordt voor dit onderwijs de kwaliteitszorg (intern en extern) geborgd?
  • Waardering na individueel programma: kan een student een volwaardig diploma krijgen na afronding van een individueel samengesteld onderwijsprogramma dat is gevolgd bij meerdere opleidingen en/of instellingen?

Bestaande kaders

Duidelijk werd dat er vanuit de verschillende instellingen en in samenwerkingsverbanden al veel wordt nagedacht over de realisatie van flexibele leerpaden. Binnen de huidige wet- en regelgeving is veel mogelijk, maar de kaders zijn nog niet altijd even helder. De vele vragen benadrukten de relevantie van het onderwerp van deze bijeenkomst ‘kwaliteitszorg’.

Expertpanel

Het expertpanel bestond uit medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en certificeringsbureau Hobéon. Het panel had oor voor de vele flexibilisering plannen, beantwoordde vragen en dacht mee met de vraagstukken van aanwezigen. Dit werd door allen als erg prettig werd ervaren. Vanwege de vele vragen die er waren, bood het panel aan beschikbaar te zijn voor een vervolgsessie. Dus wordt vervolgd!

Headerfoto door Fabio Bracht via Unsplash

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Bouwstenen-voor-flexibel-onderwijs
Publicatie
Bouwstenen voor flexibel onderwijs

Wil jij aan de slag met flexibilisering van het onderwijs? En daadwerkelijk flexibel onderwijs ontwikkelen binnen je instelling? Deze publicatie

Samen-Versnellen-Spel
Product
Samen Versnellen spel

Wil je van opleidingsroutes naar studentroutes? Speel dan samen met je collega’s Samen Versnellen, een spel ontwikkeld door de zone