Een Framework Computational Thinking in de praktijk

Zone-Human-Capital

Onderzoek

Gezocht: opleidingen die willen meewerken aan het testen van het Framework Computational Thinking. Dit framework is ontwikkeld om competentieprofielen van opleidingen door te lichten op noodzakelijke digitale competenties.  

Digitalisering levert allerhande vraagstukken op. Hoe zorgen we ervoor dat de digitale vaardigheden op de juiste manier aan bod komen in de curricula van opleidingen? Zodat we zeker weten dat studenten op dat vlak goed voorbereid zijn op hun toekomstige werkveld.

Gebaseerd op The Digital Competence Framework 2.0 van de Europese Commissie (EC) heeft de zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren een framework computational thinking opgesteld. Instellingen kunnen dit framework gebruiken om competentieprofielen van opleidingen door te lichten op de noodzakelijke digitale beroepscompetenties. Het framework kan ook worden gebruikt bij het opzetten van nieuwe opleidingen.

Het framework checkt onder meer op:

  • Informatie- en datageletterheid
  • Communicatie en samenwerking
  • Digital content creatie
  • Veiligheid
  • Probleemoplossend vermogen

Momenteel onderzoeken we het framework op bruikbaarheid en gaan we het doorontwikkelen op basis van de gebleken toepasbaarheid binnen (hoger) onderwijsinstellingen. Hiervoor zoeken wij samenwerking met andere partijen.

Zo kijken we met de zone Docentprofessionalisering naar de plek van digitale skills voor wat betreft docenten: kan dit een plek krijgen in bijvoorbeeld de BDB/BKE kwalificaties? Daarnaast hebben opleidingen binnen de Hanzehogeschool GroningenHogeschool Saxion en de Politieacademie inmiddels hun profielen naast de eerste opzet van het framework gelegd.

Ook zullen we contacten leggen met bedrijven en instellingen in het werkveld om op te halen welke digital skills zij van belang achten voor de toekomst van hun organisaties en de mensen die er werken.

We zijn dus goed onderweg. Maar we willen het framework nog krachtiger maken. Voor deze doorontwikkeling zijn we op zoek naar nog meer opleidingen die ons hiermee willen helpen.

Werk je bij een opleiding en wil je curricula of het profiel checken op digitale vaardigheden voor studenten? Meld je dan aan. Naast de opbrengst voor de eigen opleiding (checks and balances) levert deelname ook een bijdrage aan de doorontwikkeling van het Framework Computational Thinking ten behoeve van het gehele Nederlandse Hoger Onderwijs.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Learning-community-tool
Product
Learning Community Tool

Aan de slag met de (door)ontwikkeling van een krachtige Learning community Hoe kan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen worden

Digitale-Competentiepeiler
Product
Digitale CompetentiePeiler

Integreer digitale competenties in profielen voor (hoger) onderwijs en werk Weet een verpleegkundige om te gaan met het elektronische dossier