Dubbelinterview nieuwe werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie: de brug slaan tussen onderwijs en leveranciers

Werkgroep-EdTech-voor-onderwijsinnovatie-met-ICT

“Edtech zetten we in als middel, niet als doel”

Half juli ging de werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie van start. Het is de nieuwe werkgroep binnen het Versnellingsplan die verder bouwt op de resultaten van de voormalige zone. Jelle Kok en Nienke Stumpel nemen de komende 1,5 jaar het voortouw binnen de werkgroep. Jelle heeft veel ervaring met innovatieprojecten binnen en buiten het onderwijs en gaat aan de slag als projectleider. Dat doet hij samen met Nienke, onderwijsadviseur en communitymanager van de werkgroep. Wat is hun drijfveer om aan te haken bij het Versnellingsplan en wat zijn hun plannen? Je leest het in dit dubbelinterview.

Waarom gaan jullie als projectleider en communitymanager aan de slag bij de werkgroep EdTech?

Nienke: “Ik ben een tijd docent geweest en ik heb bij veel verschillende instellingen gewerkt aan onderwijsinnovatieprojecten. Ik zie heel duidelijk dat EdTech iets is wat het onderwijs verder kan brengen. Bijvoorbeeld op het niveau van docenten: zij kunnen onderwijs beter vormgeven wanneer zij beter worden ondersteund door tools. Maar ook op instellingsniveau heeft het impact: als het voor hoger onderwijsinstellingen makkelijker is om de juiste tools aan te schaffen, kunnen pilots makkelijker worden vormgegeven, en kunnen innovaties makkelijker worden geïmplementeerd. Ook heb je de kant van de leveranciers die tools ontwikkelen en misschien beter aansluiting vinden bij de markt. Als je op die niveaus verandering kunt aanbrengen, dan kun je een grote stap maken op het gebied van onderwijsinnovatie.”

Hoe zit dat bij jou, Jelle?

Jelle: “In eerdere innovatieprojecten heb ik gemerkt hoeveel energie er vrijkomt als je gedreven onderwijsprofessionals helpt hun ideeën in praktijk te brengen. Dat proces verloopt soms moeizaam, maar het helpt een organisatie op de lange termijn altijd verder.

“We willen instellingen en leveranciers van EdTech-tools helpen nog beter met elkaar samen te werken en meer tot co-creatie te komen” – Jelle Kok

Het samenwerken tussen de instellingen, de mensen daarbinnen en het bedrijfsleven (in dit geval de leveranciers van EdTech-tools en applicaties) is in potentie een hele mooie mix. Maar het is ook een proces dat best wat wrijving kan geven, omdat het werelden zijn die elkaar niet meteen begrijpen. Ik vind het uitdagend om mensen aan elkaar te koppelen en elkaars taal te laten spreken, maar ook echt samen aan iets te laten bouwen. Dat is denk ik ook direct de link met mijn rol als projectleider. Ik hou er echt van om iets nieuws neer te zetten.”

Je hebt het over dat moeizame proces, waar zit dat hem in denk je?

Jelle: “Om EdTech goed in te zetten bij onderwijsinnovatie heb je allereerst een docent nodig die de rol van innovator wil aannemen. Dit is een rol die een deel van de docenten heel erg aanspreekt, maar ze krijgen vaak niet de tijd, ruimte en middelen om die rol echt tot bloei te laten komen. Daarom ben ik ook zo gecharmeerd van het Versnellingsplan. Het is echt een manier om gelijkgestemde onderwijsinnovators het gevoel te geven dat je er binnen je instellingen niet alleen voor staat.

Waar dat moeizame ook ten uiting komt is in het proces van de inkoop en implementatie van tools. Stel: je doet een uitvraag en je stelt een lijst met requirements op. Gaandeweg kom je erachter dat je toch behoefte hebt aan iets anders. Hoe ga je daarmee om? Want je wilt en mag vaak niet zomaar afwijken van dit wettelijk ingekaderde proces. Ook voor leveranciers kan dit ingewikkeld zijn. Dat proces vormgeven vereist een bepaald denk- en ervaringsniveau van beide kanten. Het helpt als je een continue wisselwerking hebt tussen het onderwijs en het bedrijfsleven om hierin van en met elkaar te blijven leren.”

Nienke: “Het zou goed zijn als we de afstand kleiner kunnen maken tussen instellingen en leveranciers. Daarbij is het belangrijk dat leveranciers beter begrijpen hoe het onderwijs werkt en dat het onderwijs probeert het bedrijfsleven beter te begrijpen. Leveranciers willen ook gewoon het onderwijs helpen verbeteren.”

Hebben jullie ook al een visie voor het omgaan met dit soort uitdagingen? Om die boodschap over te kunnen brengen?

Jelle: “Het is een voordeel dat er de afgelopen 2,5 jaar in de voormalige zone al heel veel onderzoek is gedaan naar wat er beter kan in het proces van onderwijsinnovatie met EdTech. We zetten deze onderzoeksresultaten nu om in concrete resultaten en handvatten voor leveranciers en instellingen. Van de tekentafel richting concrete producten. Daarbij maken we gebruik van het netwerk dat er al is, maar ook van het netwerk wat we nog zullen opbouwen. En daar is Nienke voor.”

“Binnen de community kijken we naar de vragen en behoeftes van het onderwijs en leveranciers” – Nienke Stumpel

Nienke: “We willen een community opzetten waar we écht een brug bouwen tussen de verschillende partijen: docenten, ICTO-ers en beleidsmakers vanuit het onderwijs, en aanbieders van EdTech. We hopen uitwisseling en kennisdeling te organiseren, en good practices zichtbaar te maken. Het zou mooi zijn als we vraagarticulatie vanuit instellingen kunnen bewerkstelligen, en daarmee EdTech aanbieders uitdagen daarop in te spelen. En er is natuurlijk altijd ruimte voor van alles: als er een duidelijke behoefte is, wat voor meerdere instellingen relevant is, kunnen we daar natuurlijk projecten uit gestart worden. Nu hebben we het versnellingsplan, dus laten we daar met z’n allen gebruik van maken om écht het onderwijs te innoveren!

Jullie hebben nu al een paar kansen benoemd, zoals een brug bouwen tussen instellingen en leveranciers en de community. Zien zullie nog meer kansen waar jullie op in willen spelen met de werkgroep?

Jelle: “We zien kansen in het innovatieproces van instellingen. Dat wordt nu door iedere instelling anders ingevuld. Dat is niet goed of slecht, maar je ziet dat ze voor vergelijkbare uitdagingen staan. Hoe instellingen die uitdagingen aanpakken, daar willen we een beeld van krijgen en good practices van maken. Wat werkt goed en wat kan andere instellingen enthousiasmeren? Het is zonde om steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Tegelijkertijd heb je wel met eigen cultuur, schaalgrote en achtergronden te maken. Daar gaan we niet aan voorbij.”

Nienke: “Dus het delen en inspireren in die dwarsverbanden. In allerlei aspecten. In het inkoopproces, in het stukje privacy.”

Jelle: “We willen met de werkgroep kijken wat we instellingsoverstijgend kunnen doen. Daarbij is de vraag aan alle geïnteresseerden: Heb je ideeën? Kom naar ons toe, benader ons!”

Zijn er nog bepaalde misvattingen of misverstanden op het gebied van onderwijsinnovatie met EdTech?

Nienke: “Als je een tool of applicatie hebt, dan volgt goed gebruik vanzelf. Dat is een van de misvattingen rondom EdTech. Het is belangrijk dat een nieuwe tool of applicatie komt vanuit de vraag in het onderwijs.”

Jelle: “En dus techniek niet leidend. Maar volgend, laten zijn op de vraag en behoefte van de gebruiken of initiator.

Nog een aandachtspunt is dat we crisisonderwijs – wat de afgelopen 1,5 jaar door de pandemie heeft plaatsgevonden – niet moeten verwarren met de mogelijkheden van digitale transformatie. Anders gaan we voorbij aan de mogelijkheden van EdTech om het hoger onderwijs beter te maken. We moeten hybride onderwijs niet in de ban doen, maar kijken naar wat er afgelopen jaren heeft bijgedragen aan goed onderwijs en zo gebruik maken van de mogelijkheden die technologie biedt.”

Kijk naar komend 1,5 jaar, wat hopen jullie dan nog te bereiken met de werkgroep? Stel het is eind 2022, wat hopen jullie te hebben bereikt?

Nienke: “Ik denk in eerste instantie dat – het iets duurzaams is. Dus wat we hebben neergezet niet stopt zodra het Versnellingsplan is afgelopen.”

“Onderwijsinnovatie met EdTech kan echt het onderwijs verder helpen” – Nienke Stumpel

Jelle: “Helemaal mee eens. Ik denk dat we moeten proberen om de experimenteerruimte van de komende 1,5 jaar zo in te zetten dat we op een aantal gebieden kijken of iets aanslaat. En als ik dan persoonlijk kijk, dan zou ik het mooi vinden als we een manier vinden waarbij we niet alleen samenwerken op processen, voorwaarden en vraagarticulatie, maar bijvoorbeeld ook kijken naar een innovatievere manier van gezamenlijk aanbesteden en inkopen met de instellingen.

Nienke: “Overkoepelend zou het mooi zijn als instellingen weten dat leveranciers er zijn voor hen, en dat leveranciers weten dat die instellingen er zijn en weten wat hun behoeftes zijn. Het wordt natuurlijk nooit één, maar hoe mooi zou het zijn als het minder gescheiden is. Samen komen we echt veel verder.”  

Meer informatie over de werkgroep EdTech

Wil je meer informatie over de werkgroep EdTech? Ga naar de pagina van de werkgroep.

Deel deze pagina

Actueel

Lees hier het laatste nieuws en meer
Column Josephine Verstappen
Column
Josephine Verstappen. Functie elders.

Josephine Verstappen Lid Programmateam (VSNU) Ruim 2,5 jaar geleden startte ik als beleidsadviseur Onderwijsinnovatie met ICT bij de VSNU. Een

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het Versnellingsplan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Lees-meer-over-het-Versnellingsplan-Onderwijsinnovatie-met-ICT