Als sector studiedata verantwoord benutten

Koersteam

Op 5 februari vond de derde bijeenkomst van de zone Gezamenlijk koersen op versnelling plaats. Het thema studiedata stond centraal. Tijdens de bijeenkomst presenteerden sprekers van de zone Studiedata. Zij deelden best practices over het verzamelen en analyseren van studiedata op hoger onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn de ambities besproken om een landelijke visie op studiedata te formuleren.

Sprekers

Theo Bakker (VU), aanvoerder van de zone Studiedata, presenteerde de werkwijze van VU Analytics met het Data Science Wiel. Het doel is impact op onderwijs en beleid te maken, op basis van actiegerichte inzichten door middel van zorgvuldig verzamelde data. De VU heeft daarvoor een Code of Practice opgesteld waar de focus ligt op de ethische aspecten die niet in de wet staan om de positieve interventies zo groot mogelijk te maken.

Iris Huis in ’t Veld (SURF), verbinder van de zone, presenteerde over de ambitie, ook beschreven in de recent gepresenteerde Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, om tot een landelijke visie op het verantwoord gebruikmaken van studiedata ten aanzien van privacy, eigenaarschap en ethiek te komen. Een gedragscode omvat een set normen, waarden en regels die richting geeft. Het is een beleidsinstrument, een vorm van zelfregulering om ook verdere overheidsregulering voor te zijn. Een voorbeeld is de Code of practice van JICS.

Ger Baron, CTO bij de Gemeente Amsterdam, vertelde over de innovatiestrategie van de gemeente. Belangrijke documenten waar het beleid op gebaseerd is, zijn: Declaration of Cities Coalition for Digital Rights, de Principes Digitale Samenleving waar de leden van de VNG mee ingestemd heeft. Daarnaast is er Tada, een beweging voor een verantwoorde digitale stad. Het doel daarvan is om het vermogen om een ethische afweging te maken bij datagedreven projecten te vergroten en de Tada waarden consequent toe te passen.

Conclusies

De sprekers hebben inzicht gegeven in de grote mogelijkheden van data om een positieve impact te hebben op onderwijs(beleid). Tegelijkertijd benadrukken de sprekers het belang van dit op een verantwoorde wijze inzetten. De leden van het Koersteam erkennen dit en willen als vervolggesprek een meer principiële discussie voeren: het is van belang een goede balans te vinden tussen kansen benutten en bedreigingen keren. De zone Studiedata neemt dit mee in haar verdere traject.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst staat in het teken van digitale (open) leermaterialen. De leden van het Koersteam tonen actiegerichte eensgezindheid om gezamenlijk op te trekken om de toegankelijkheid tot digitale (open) leermaterialen voor zowel studenten als docenten te verbeteren. Hier wordt momenteel een whitepaper over gemaakt met een eerste inventarisatie van het speelveld te maken. Als vervolg hierop laat het Koersteam een onderzoek uitvoeren naar de huidige stand van zaken rondom digitale leermaterialen en is de zone Naar digitale (open) leermaterialen gevraagd een visie en roadmap te ontwikkelen.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
Publicatie
Whitepaper Digitale Leermaterialen

Een ‘Spotify’ voor studieboeken Tijdens de bijeenkomst van 6 november sprak het Koersteam haar ambitie uit een bijdrage te willen