AI in het onderwijs: De ultieme blend tussen kunstmatige en menselijke intelligentie?

Zone-docentprofessionalisering

Maand van AI

AI in het onderwijs en de rol van de docent

Met Artificial Intelligence (AI) helpen we het leren van studenten verder door: Mijn studenten automatisch van feedback te voorzien op ingeleverde opdrachten; studenten automatisch classificeren in een groep die extra ondersteuning nodig heeft en een groep die zelfstandig verder kan; opdrachten automatisch aanpassen aan de behoeften van de individuele student. Dit klinkt fantastisch! Maar tegelijkertijd is daar een stemmetje in mijn hoofd: De AI applicatie kent mijn studenten niet zo goed als ik. Dadelijk zegt de AI applicatie dat student x wel zelfstandig verder kan, maar ik weet dat deze student extra hulp nodig heeft; De AI applicatie kan fouten maken waardoor de opdrachten minder goed aansluiten bij de behoeften van studenten.

Meer leren over de toepassing van AI in het onderwijs

Dat stemmetje in mijn hoofd kan ik niet uitschakelen en dat wil ik ook niet. Ik wil meer leren over de toepassing van AI in het onderwijs. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de combinatie high tech – human touch hierbij essentieel is. Ik heb als docent veel kennis over mijn vak, didactiek en ik vind de relatie tussen mij en mijn studenten essentieel. Dit kan AI niet vervangen. AI kan mij echter wel helpen met het automatiseren van bepaalde taken. Ik ben nu bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan het halen en combineren van data uit bijvoorbeeld onze LMS (in mijn geval Canvas), de data uit de polls en quizjes die ik gedaan heb met mijn studenten tijdens de colleges en de vakevaluaties zoals ingevuld door studenten. En uiteraard kost het nakijken van opdrachten mij ook veel tijd. Op basis van al deze data bepaal ik wat er goed is gegaan en minder goed is gegaan, hoe ik mijn studenten verder kan helpen en welke aanpassingen ik wil maken in mijn onderwijs. AI kan mij hier in de toekomst bij ondersteunen, want AI is heel goed in het analyseren van data, het detecteren van patronen, classificeren en het diagnosticeren.

Black box van AI

Echter, hierbij zijn een aantal zaken essentieel. Ten eerste, het is van belang dat ik samen met mijn collega’s goed nadenk over de doelen die wij voor onze opleiding nastreven en welke data en AI toepassingen ons hierbij zouden kunnen helpen. Hierbij spelen uiteraard ook ethische en privacy overwegingen een rol. Ten tweede, als we dan aan de slag gaan met een AI applicatie moeten we ons verdiepen in de zogenoemde black box van deze AI toepassing. Hierbij gaat het om welke data er meegenomen worden in de applicatie. Zitten hier geen fouten in, zoals missende data, studentnummers die meegenomen worden als cijfers, punten en komma’s die verwisseld zijn? Hier geldt namelijk het bekende principe “garbage in – garbage out”. Ook moeten we wat weten over hoe de applicatie diagnosticeert en tot mogelijke beslissingen komt. Dit is ook belangrijk om bijvoorbeeld mogelijke bias te voorkomen. Stel dat de AI applicatie met het advies komt dat alleen mannelijke studenten behoefte hebben aan extra ondersteuning. Dan is het goed om te controleren of gender in het algoritme dat de applicatie gebruikt niet te veel nadruk heeft gekregen.

Monitoren AI applicaties

Of uiteindelijk de beslissing waarmee de AI applicatie komt nu door de AI, de student of docent worden uitgevoerd, ik heb als docent hierbij een belangrijke taak om dit te monitoren. Werkt de AI applicatie bijvoorbeeld zoals we dit in gedachten hadden? Zijn studenten tevreden over de feedback die ze automatisch ontvangen? Sluiten de door de AI geselecteerde opdrachten goed aan bij de leerbehoeften van de studenten? Meer leren over AI (en dus professionaliseren) is cruciaal. Ik kan er mijn onderwijs mee verbeteren. Tevens kan ik er ook mijn studenten beter mee voorbereiden op de arbeidsmarkt. Hier speelt namelijk AI ook een steeds grotere rol. Het lijkt mij een mooie kans om samen met mijn collega’s en met studenten meer te leren over AI in het onderwijs. Wat moeten we zelf in handen blijven houden en wat kunnen we automatiseren en dus overlaten aan de AI applicatie, met andere woorden: Hoe komen we tot de ultieme blend van kunstmatige en menselijke intelligentie?

Meer weten over AI in het onderwijs?

Juni is uitgeroepen tot de maand van Artificial Intelligence in het onderwijs. Duik in de wereld van AI met diverse webinars, hackatons en lezingen. Lees ook de andere blogs van onze leden van het Versnellingsplan of doe mee aan de activiteiten die georganiseerd worden.

Kim Schildkamp
Kim Schildkamp

Aanvoerder zone Docentprofessionalisering

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.