Wij zijn de olie

Zone-docentprofessionalisering

Het hoger onderwijs kan nog wel wat kruipolie of een ander smeermiddel gebruiken om in beweging te komen op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Het piept en kraakt en knarst behoorlijk. Als we niks doen, dreigen onderdelen te slijten, vast te lopen of zelfs stuk te gaan. Maar wie of wat gaat ons helpen? Wat maakt nu die olie in het onderwijssysteem? Afgelopen week spraken we hierover met minister Van Engelshoven.

De minister kwam voor het Versnellingsplan op werkbezoek bij Avans Hogeschool. Samen met studenten, docenten, ICTO-coaches, beleidsmedewerkers, managers, bestuurders en ambtenaren van het ministerie spraken de aanvoerders van de zones Aansluiting op de Arbeidsmarkt verbeteren en Faciliteren en professionaliseren van docenten met haar over de vraag wat de veranderende arbeidsmarkt betekent voor het onderwijs, wat het vraagt van docenten, en hoe we de ondersteuning beter kunnen organiseren.

Na enkele inspirerende praktijkvoorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen werkveld en onderwijs uit de zone Aansluiting arbeidsmarkt gingen we met elkaar in gesprek over de vraag hoe we de grote groep docenten kunnen betrekken bij de grote uitdaging om het onderwijs te innoveren. De praatplaat met de vier tandwielen hielp het gesprek direct op gang. “Het gaat om zowel een bottom-up als een top-down benadering,” zei de manager. “Om regievoering en een duidelijke governance-structuur,” zei de bestuurder. “We moeten het anders framen,” zei de marketing-docent. “Ik wil graag ruimte om te experimenteren,” zei een andere docent. “Als ze maar enthousiast zijn en plezier uitstralen, anders haak ik al snel af,” zei de student. En zo leverde iedereen een bijdrage aan het inhoudsrijke gesprek.

Zie hier de olie in het onderwijs. Die wordt bepaald door de mensen die samen het “houdbare onderwijs” voor de toekomst maken, zoals de titel van de strategische agenda van OCW luidt. Het zijn de docenten zelf en de mensen om hen heen die samen de context en de richting bepalen. Het gaat erom dat de voorlopers worden opgevolgd en dat iedereen aanhaakt bij de digitale transformatie. Eenieder vanuit zijn of haar eigen rol en expertise. Of je nu onderwijskundig, trainer, kwaliteitszorg- of helpdeskmedewerker, pr- of HR-adviseur, manager, ambtenaar of minister bent. Niet alleen en niet geïsoleerd, maar samen en gecoördineerd. Samen vormen wij de bestanddelen van de perfecte olie en als dat lukt dan loopt het aan het eind van het Versnellingsplan helemaal gesmeerd.

Minister Van Engelshoven sprak na afloop van het werkbezoek haar waardering uit. Zij was aangenaam verrast om te zien wat er al gebeurt en had veel geleerd. Zij sprak over het grote belang dat zij hecht aan de digitalisering in het onderwijs en het vergroten van de noodzakelijke uitbreiding van de ontwikkelruimte van docenten. Dat gaat ons zeker helpen als wij die ruimte goed gaan benutten, maar pas op voor Haarlemmerolie, het smeerseltje dat altijd en overal blijkt te werken. Blijf zorgen voor goed onderhoud, ververs de olie en vervang de filters tijdig en controleer regelmatig het oliepeil!

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.