Versnellingsplan op de SURF Onderwijsdagen

Versnellingsplan-Onderwijsinnovatie-met-ICT

Op 5 en 6 november vinden de SURF Onderwijsdagen plaats in congrescentrum 1931 in Den Bosch. Het Versnellingsplan is daar uiteraard aanwezig! Je vindt ons bij onze stand op het Netwerkplein. Daarnaast verzorgen de Versnellingsteams verdiepingssessies en zijn diverse startups uit het EdTech Validation Lab aanwezig op het Startupplein. Hieronder vind je een overzicht.

Alle sessies verzorgd door de Versnellingsteams van het Versnellingsplan, vinden plaats op 5 november. Een uitgebreid programma van de Onderwijsdagen vind je hier.

Startups op het Startupplein

De zone EdTech runt momenteel het EdTech Validation Lab in samenwerking met Yes!Delft. Startups uit heel Europa die werken aan educational technology (EdTech) doen voor 10 weken mee aan deze startup incubator waarin zij hun ideeën en producten voor EdTech kunnen valideren in de hoger onderwijsmarkt van Nederland.

Bezoek sessie 65 in Galloway (13.15u-14.15u) van de zone EdTech waarin deze startups zich voorstellen en hun product pitchen. Wil je meer weten over wat deze startups allemaal doen? Bezoek dan het Startupplein om in gesprek te gaan met deze startups en stem via de Onderwijsdagenapp op de beste startup.

Wil je meer weten over het EdTech Validation Lab? Kijk dan op de pagina over het EdTech Validation Lab.

Verdiepingssessies

Zone Flexibilisering (sessie 10)

Flexibel onderwijs concreet: studentroutes

In de zone Flexibilisering van het onderwijs van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werken 16 instellingen aan flexibilisering van het hoger onderwijs. In hun visie vallen studentroutes in de toekomst niet langer als vanzelfsprekend samen met opleidingsroutes. In de toekomst bepaalt de behoefte van de student de weg naar een diploma of certificaat. Dit is in beeld gebracht in studentroutes die een denkkader bieden om te werken aan concrete stappen om een flexibeler onderwijssysteem in de praktijk vorm te geven: 

  • Studentroute Eigen Tempo
  • Studentroute Buiten de gebaande paden
  • Studentroute MijnDiploma
  • Studentroute Modulair Studeren 

Bespreek met ons welke onderwijskundige- én organisatorische dilemma’s hierbij horen? Hoe we praktische bezwaren kunnen adresseren? Waar moeten we rekening mee moeten houden en waar we op moeten inzetten?

Dinsdag 4 oktober
14.50-15.50u
Rode Geus

Zone Aansluiting arbeidsmarkt (sessie 18)

De digitale transformatie van de arbeidsmarkt en de impact op het hoger onderwijs

Geen vakgebied of beroep ontkomt eraan, de digitalisering heeft een grote impact op de inhoud en de uitvoering. Deze digitale transformatie vraagt om een slagvaardige reactie van het hoger onderwijs. Samenwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoeksgroepen van universiteiten en hogescholen is van vitaal belang voor een toekomstbestendige aansluiting op de arbeidsmarkt van hoogopgeleide professionals.  De zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werkt aan het snel en goed toerusten van het hoger onderwijs op de digitale transformatie van de arbeidsmarkt. Hoe pakken we dit volgens jullie het beste aan?

Dinsdag 4 oktober
13.15-14.15u
Dexter 19

 
Zone Docentprofessionalisering (sessie 35)

Van verdrietige voorloper naar optimistische onderwijsprofessional, wat hebben docenten nodig?

Onderwijsinnovatie met ICT. Het zal je maar gevraagd worden. Wat heb je dan nodig om je onderwijs daadwerkelijk te verbeteren? Verdrietige voorlopers kennen we allemaal: enthousiaste pioniers die hopen een beweging op gang te brengen die maar niet komt. Dat moet anders.

De zone Faciliteren en Professionaliseren van docenten van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werkt aan het opgang brengen van die beweging. Denk mee over inspirerende voorbeelden van onderwijsinnovatie met ICT in de praktijk, hoe instellingen na kunnen gaan in hoeverre zij effectief faciliteren èn professionaliseren, hoe we kunnen experimenteren met professionalisering op het gebied van digitale peerfeedback èn welke effectieve vormen van professionalisering bestaan.

Dinsdag 4 oktober
14.50-15.50u
Dexter 22-24

Zone Digitale leermaterialen (sessie 43)

Naar digitale (open) leermaterialen: 2019 and beyond

De zone Naar digitale (open) leermaterialen van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT heeft als doel dat op 1-1-2023 docenten en studenten aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen een voor hen optimale mix van (digitale) leermaterialen kunnen samenstellen en gebruiken ten behoeve van leer- en onderwijsprocessen. Om dat te kunnen waarmaken onderzoeken we hoe docenten en studenten nu komen tot hun optimale mix van leermaterialen. We delen de eerste resultaten van ons onderzoek. Vertaal met ons deze resultaten naar concrete stappen die we in de toekomst kunnen zetten om ons doel te behalen. 

Dinsdag 4 oktober
13.15-14.15u
Rode Geus

Zone Evidence-informed (sessie 63)

Wat kunnen we voor elkaar betekenen met evidence-informed werken?

Waar is de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT mee bezig? Deze sessie geeft een inkijk in onze plannen, ambities en de tot nu toe behaalde resultaten. Denk mee over hoe we in de praktijk met ‘evidence’ kunnen werken en dat ten goede van de kwaliteit van het onderwijs kunnen laten komen. Wat is de rol van ondersteunende kennisnetwerken bij evidence-informed werken? En welke kansen zien we om ook op nationaal niveau elkaars kennis hierover te benutten en uit te wisselen? Hoe geven we dat vorm?

Dinsdag 4 oktober
13.15-14.15u
Dexter 22-24

Zone EdTech (sessie 64)

Onderwijsinnovatie met EdTech, hoe doe je dat?

Docenten, studenten en onderwijsorganisaties die nieuwe onderwijstechnologie (EdTech) willen inzetten, zowel van gevestigde leveranciers als van nieuwe startups, lopen vaak tegen een hoop problemen aan. De technologie kent nog kinderziektes, het past niet in de bestaande ICT-architectuur, het moet worden aanbesteed volgens de Europese regels, het voldoet niet aan de AVG-regels, er is geen structureel budget voor, en ga zo maar door. De zone Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT behandelt een aantal ‘good-practices’ uit de praktijk van instellingen die hun onderwijsinnovatie en samenwerking met de EdTech-bedrijven hebben vormgegeven op basis van een maturity model voor inbedding en opschaling van nieuwe onderwijstechnologie en EdTech bedrijven.

Dinsdag 4 oktober
14.50-15.50u
Dexter 15-17

Zone EdTech (sessie 65)

Meet the newest startups from the Dutch EdTech Incubator

Hoger onderwijs kiest steeds meer voor onlineonderwijs. Onlineonderwijs is een verrijking voor het onderwijs. De zone Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech (onderwijstechnologie) van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT runt gedurende tien weken EdTech Validation Lab 2019 voor startups uit heel Europa. Ontmoet de startende ondernemers in EdTech en ontdek samen met hen hoe zij hun producten en diensten optimaal op bestaande onderwijsvraagstukken kunnen aansluiten. Help hen hun business model te valideren, participeer in een ‘proof-of-concept’, of wordt hun ‘launching customer’.

Dinsdag 4 oktober
13.15-14.15u
Galloway

Zone Studiedata (sessie 67)

Veilig en betrouwbaar studiedata gebruiken, voorbeelden uit de praktijk

In de zone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT nemen 10 instellingen deel. Een aantal van hen presenteert hun instellingsproject waar met het gebruik van studiedata is gewerkt en geëxperimenteerd. Wat voor soort data verzamelen ze? Welke analyses doen ze? Hoe passen ze deze informatie toe in de praktijk? En wat hebben ze gedaan om hun organisatie mee te krijgen? 

Dinsdag 4 oktober
13.45-14.15u
Dexter 15-17

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
4-jaar-versnellen
Publicatie
Vier jaar versnellen

Eindpresentatie Versnellingsplan 2019-2022. Een overzicht van vier jaar versnellen. Download de presentatie via onderstaande knop. Download de presentatie hier Download

VP-De-glossy-van-het-Versnellingsplan
Publicatie
Glossy VP.

VP. is dé glossy van het Versnellingsplan. 4 jaar versnellen samengevat in 114 pagina’s interviews, portretten, reflecties en columns. Deze